Onkruid verwijderen op verharding

Zo zit dat

Irado onderhoudt voor de gemeente Schiedam de openbare ruimte. Het verwijderen van onkruid op verhardingen (wegen, straten, stoepen) en halfverhardingen (grind-, sintelwegen, Jeu de boules banen enz.), maken daar onderdeel van uit.

Voor het verwijderen van onkruid op (half)verhardingen zetten we borstelmachines, veegmachines, bosmaaiers, bladblazers en een heetwatermachine in. De medewerkers op de borstelmachines beginnen met grote vlakken onkruid weg te borstelen. De medewerkers met de bosmaaiers pakken de plekken aan waar de borstelmachine niet gemakkelijk bij kan, zoals paaltjes, bankjes, gevels en containers. De medewerkers met de bladblazer blazen het vuil naar een plek waar de veegwagens het kunnen opvegen. Op alle veegwagens zit een derde borstel waarmee het onkruid en ander vuil vanuit de goten wordt verwijderd. Tussen het los borstelen van het onkruid en het vegen zit altijd een aantal uren, maar we proberen ervoor te zorgen dat alles wat die dag is los geborsteld op dezelfde dag weg is. De stad heeft ook veel kwetsbare bestrating en objecten. Dat vergt een hele andere aanpak. Hiervoor gebruiken we een bosmaaier, een kleine veegwagen met kunststof borstels, een borstelmachine met kunststof borstels of een heet water machine.

Het hele jaar rond

Elke dag gaan er 4 reinigingsteams op pad. We hebben Schiedam ingedeeld in gebieden en de teams werken in de buurt van elkaar. Hierdoor kunnen de veegmachines en borstelmachines efficiënt ingezet worden. De teams pakken dan niet alleen het onkruid aan maar ook het zwerf- en bladafval. Zo’n ronde door de gehele stad duurt zo’n 2 tot 3 maanden, afhankelijk van het seizoen. Het hele jaar door pakken we onkruid aan. In de (na)zomer groeit het onkruid enorm hard. De laatste jaren zijn we ook in december nog onkruid aan het bestrijden, omdat er geen echte winters meer waren. Dit jaar groeide het onkruid echter als kool door een warm voorjaar en natte zomer. Onkruidplantjes die normaal 30 cm hoog zijn, zijn nu 50 cm hoog. De afgelopen 2 maanden hebben we dan ook extra materieel ingehuurd en op de zondagen gewerkt om deze achterstand op de natuur in te kunnen halen.

Afspraken met de gemeente: beeldkwaliteit

Voor het onderhoud van de openbare ruimten werken we volgens landelijke richtlijnen: de zogeheten schoonheidsgraden of beeldkwaliteit van het CROW. Zij hebben 4 kwaliteitsniveaus ontwikkeld: van A (zeer schoon) t/m D (zeer vuil). De gemeente bepaalt het budget en daarom mee ook het kwaliteitsniveau waarbinnen wij moeten werken. Voor het centrum en de groene parels is een beeldkwaliteit B afgesproken en voor overig Schiedam kwaliteit C. Dagelijks gaan deze teams van Irado op pad om de verhardingen onkruidvrij te maken. De straat die we bezocht hebben heeft op dat moment een A-kwaliteit. Alleen als wij later weer in dezelfde straat komen is het onkruid gegroeid naar een B of C-niveau. En dat betekent dat je op dat moment als bewoner veel onkruid waarneemt, terwijl Irado wel op dat moment aan haar verplichting voldoet.

Geluidoverlast

Door de weeks starten we om half 8 met de bosmaaiers in de betreffende wijk. Dit wekt nog weleens onbegrip op. Dat vinden we natuurlijk vervelend, maar als we later beginnen krijgen we het werk niet af. Dit probleem zal binnenkort minder worden, omdat we aankomende tijd stapsgewijs overgaan op elektrisch handgereedschap. Alleen voor de bladblazers hebben we nu nog geen goed alternatief. Er zijn wel elektrische bladblazers op de markt, maar die zijn voor ons werk nog niet krachtig genoeg. Vooral voor in de herfst. Maar we blijven deze ontwikkelingen goed in de gaten houden.

Auto wegzetten

Omdat wij straat in en uit gaan, is het voor ons onmogelijk om die af te zetten voor parkeren. Als u ziet dat we bezig zijn, zou u ons enorm helpen door uw auto dan op een plek of in een straat te zetten waar we al geweest zijn. Als u toevallig een medewerker aan het werk ziet kunt u het ook aan hem/haar vragen wat op dat moment de beste parkeerplek is. Hierdoor kunnen wij gemakkelijker bij het onkruid komen en voorkomt u dat uw auto vies wordt door het opspattende vuil van de veegwagen of bladblazer of de kans op schade door een opspattend steentje.

Gevel

Ook kunt u ons helpen door geen onnodige spullen voor uw de gevel van uw woning te zetten. Denk aan bankjes, fietsen e.d. Irado mag deze objecten niet verplaatsen. Natuurlijk mag u zelf ook onkruid verwijderen. Dat hoeft niet, wij hebben de taak om dit te doen. Maar wij komen dan met de bosmaaier, en alleen op de plekken waar we bij kunnen komen. En door zelf het onkruid eruit te trekken, voorkomt u ook de verspreiding van het onkruid. Plekken die niet tot de openbare ruimte horen, zoals poorten, behoren tot de verantwoordelijkheid van de bewoners of woningstichting.