PMD bij het restafval

Begin 2024 kunnen Schiedammers verpakkingsplastic, metalen en drankkartons (PMD) gewoon samen met het restafval aanbieden. Dat was al zo voor inwoners van hoogbouwwijken en dat gaat nu voor iedereen gelden. De verschillende soorten afval worden voortaan bij de afvalverwerker gescheiden. Dit wordt nascheiding genoemd.

Extra klikoruimte

Bewoners van laagbouwwoningen in heel Schiedam kunnen hun PMD-afval voortaan gewoon samen met het restafval weggooien in één kliko. Die kliko wordt eens in de twee weken door Irado geleegd. Mogelijk is dit onvoldoende voor sommige huishoudens. Daarom komt er de mogelijkheid een grotere kliko of een tweede kliko aan te vragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Inwoners krijgen in januari bericht van Irado en de gemeente wanneer hun PMD-kliko een restafvalkliko wordt en hoe zij eventueel een extra of grotere kliko kunnen aanvragen.

Voorheen konden inwoners van laagbouw hun restafval kwijt in de daarvoor bestemde ondergrondse containers. Door de wijziging zijn er minder ondergrondse restafvalcontainers nodig. Zo’n 30 stuks worden dan ook verwijderd; dit gebeurt later in het eerste kwartaal. Deze containers herplaatst Irado op locaties waar de ondergrondse containers in minder goede staat zijn tot ze vernieuwd worden.  

Afval scheiden is belangrijk

Wie het PMD toch liever wil scheiden kan terecht bij een van de vijftig ondergrondse PMD-containers die blijven bij onder andere winkelcentra. Voor de andere afvalstoffen zoals papier, gft(e), glas en textiel blijft het belangrijk deze gescheiden weg te gooien om zo goed mogelijk te kunnen worden hergebruikt. Deze kunnen met de huidige techniek niet goed uit het restafval gehaald worden.

Alle informatie over de wijziging inzameling van PMD staat op schiedam.nl/pmd.