Privacyverklaring (huishoudelijk) afval Schiedam

Privacyverklaring (huishoudelijk) afval Schiedam

Bij het inzamelen van afval voor de gemeente Schiedam en bij het uitvoeren van het afvalbeleid van die gemeente gebruikt Irado persoonsgegevens. Irado legt graag uit hoe zij persoonsgegevens gebruikt.

In deze privacyverklaring staat hoe we dat doen, mocht je alsnog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan online contact met ons op.

Van wie verzamelt Irado persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van haar dienstverlening verzamelt en gebruikt Irado persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Schiedam.

Irado verzamelt en gebruikt onderstaande persoonsgegevens:

 • Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 • Pasnummer van afvalpas, barcode of chipnummer van minicontainer
 • Gebruik van afvalpas voor toegang tot ondergrondse verzamelcontainers
 • Kenteken
 • Aantal bezoeken aan de milieustraat in een jaar
 • Aanbiedmoment minicontainer

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

Irado gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, die de gemeente Schiedam heeft gesteld:

 • afvalinzameling;
 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • uitgifte en beheer van afvalpassen of minicontainers;
 • het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder:
 • het aantal bezoeken aan de milieustraat, om beleid te kunnen maken voor oneigenlijk gebruik;
  • het aantal keer dat restafval wordt aangeboden via een verzamelcontainer, om nul-aanbieders te kunnen benaderen en zo bijgeplaatste afvalzakken en zwerfvuil terug te dringen.
 • communiceren en informeren over het inzamelen van huishoudelijk afval;
 • het verbeteren van de efficiëntie van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (bijvoorbeeld routeoptimalisatie).

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

Irado verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente Schiedam.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Irado wisselt persoonsgegevens uit met de gemeente Schiedam in het kader van haar dienstverlening aan die gemeente. Irado deelt uw persoonsgegevens alleen met andere partijen die een onderdeel zijn van de inzamelketen voor huishoudelijk afval. Het kan daarnaast voorkomen dat Irado de gegevens in een incidenteel geval aan derden moet verstrekken, zoals aan een toezichthouder of de politie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Irado bewaart de genoemde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de genoemde doelen van de verwerking en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten:

 • Gebruik van afvalpas voor toegang tot ondergrondse verzamelcontainers – 9 weken
 • Bezoeken aan de milieustraat – 1 jaar
 • Aanbieden van minicontainers – 2 jaar

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. U moet kunnen aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen ook echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de verwerking van uw persoonsgegevens, de hiermee samenhangende rechten en hoe u contact op kunt nemen met de Functionaris Gegevensbescherming, kunt u terecht op de privacypagina van gemeente Schiedam en Irado.