Reguliere afvalinzameling weer hervat

Afgelopen week hebben de winterse omstandigheden met veel sneeuw en vorst het de vuilnismannen en -vrouwen van Irado erg lastig gemaakt. En ook de gladheidbestrijders waren dag en nacht aan het werk om de straten in de gemeente Schiedam begaanbaar te houden.

De winterse weersomstandigheden van de afgelopen week hebben invloed gehad op de afvalinzameling door Irado in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel. Waar andere afvalinzamelaars en gemeenten er voor kozen om een week lang geen huishoudelijk afval op te halen, deed Irado dat wel. Onze vuilnismannen en -vrouwen zijn dagelijks op pad gegaan om zoveel mogelijk de kliko, minicontainer en boven- en ondergrondse containers te legen. Wel leverde dat vertraging op. Sommige straten waren te glad en ijzig om met een grote vuilniswagen de containers te bereiken.

Kliko en minicontainers

Werd de minicontainer of kliko niet op de vaste dag geleegd, dan werd dat de volgende dag(en) alsnog ingehaald. Soms ook was het afval vastgevroren aan de zijwand en de bodem en kregen we de containers niet helemaal leeg. Onze medewerkers besteden extra aandacht aan het legen van de containers bij vorst. Zo drukken ze extra op de ledigingsknop van de vuilniswagen zodat de container extra geschud wordt. Het kon echter voor komen dat de container vanwege de vorst toch niet helemaal werd geleegd. Inmiddels zijn alle containers aan huis geleegd en halen de papiervrijwilligers van scholen en vereniging in Schiedam deze week hun rondes in.

Boven- en ondergrondse restafvalcontainers

Bij sommige restafvalcontainers die uitsluitend geopend kunnen worden met een pas leverde de vorst problemen op met de software, waardoor ze storing opleverden. Deze problemen zijn inmiddels weer verholpen. Daarnaast was het vanwege de gladheid op veel plekken niet veilig om met een grote kraanwagen de containers te legen. Uit voorzorg hebben we deze kraanwagens binnen gestald. Toch was het in de straten soms niet veilig om hefwerkzaamheden uit te voeren om de containers te legen.

Gladheidbestrijding in Schiedam

Vanaf zaterdag 6 februari tot na afgelopen weekend waren de gladheidsbestrijders van Irado druk in de weer om de wegen en fietspaden uit het gladheidbestrijdingsplan begaanbaar te houden. Met man en macht, eerst preventief en ook tijdens de sneeuwval, zijn ze voortdurend de strijd tegen de elementen aangegaan. Het vergt opperste concentratie om in slecht zicht door de sneeuwval toch de gladde wegen begaanbaar te maken. Omdat er door weinig verkeer op straat het strooizout amper werd ingereden vergde dat extra inzet  van onze medewerkers. En dat is knap werk. Gelukkig vonden veel inwoners dat ook en hebben we veel complimenten ontvangen over de inzet van zowel de afvalinzamelaars als de collega‚Äôs van de gladheidbestrijding. Daar zijn we blij mee.

Zwerfvuil

Helaas. Schaatsen is fijn, het achtergelaten zwerfvuil helaas niet. Schaatsers blijken veel zwerfafval te hebben achtergelaten bij de schaatsplekken het afgelopen weekend. De komende week proberen we de openbare ruimte weer schoon te krijgen. Helpt u een handje mee? Zo houden we samen de stad schoon.