Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Schiedam sleept flinke subsidie binnen voor circulair ambachtscentrum

De gemeente Schiedam is, samen met Irado, een van de winnaars van de prijsvraag Circulaire Ambachtscentra. Daarmee hebben zij een subsidie binnengesleept van 45.000 euro. Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten.

Waarom zou je een oude keukenstoel weggooien als die ook een tweede kans kan krijgen? Afval is een grondstof die de weg kwijt is, zeggen Irado en de gemeente Schiedam. Vanuit die gedachte hebben Irado en de gemeente Schiedam meegedaan aan de prijsvraag om een circulair ambachtscentrum op te zetten. Samen zetten zij zich in voor een groenere wereld, waarin circulariteit een vaste plaats krijgt. Sociale en duurzame initiatieven worden uitgenodigd om daarbij aan te sluiten. “Het is een integraal plan dat slim de krachten bundelt”, aldus de jury. “Een mooi samenwerkingsverband waarbij ook de sociale agenda goed geïntegreerd is. Het zal ook andere gemeenten in staat stellen om van te leren. Medewerkers worden opgeleid tot gekwalificeerde mensen.”

Initiatieven combineren

Wethouder Jeroen Ooijevaar: “Het circulair ambachtscentrum in Schiedam biedt de mogelijkheid om geweldige bestaande initiatieven met elkaar te combineren. De beoogde unieke ligging in SchieDistrict biedt het ambachtscentrum de ruimte om uit te groeien tot een van de meest circulaire bedrijven van de toekomst. De milieustraat, Het Goed en andere sociale en duurzame alternatieven krijgen op deze manier een prachtig perspectief in de stad. Dit gaat zeker zorgen voor toenemende werkgelegenheid.”

Minder weggooien, meer hergebruiken

Door een nieuwe samenwerking op één centrale locatie komen minder nog bruikbare producten en waardevolle grondstoffen in de verbrandingsovens terecht. Het plan is eenvoudig: in plaats van afval weg te gooien, krijgt het een tweede kans. Met het repareren en opknappen wordt de levensduur van producten verlengd. Ook worden nieuwe producten gemaakt uit bestaande materialen, bijvoorbeeld door de grondstoffen te gebruiken voor een ander product. Afval, bijvoorbeeld de oude keukenstoel, wordt opgeknapt en opnieuw in de verkoop gebracht. Deze manier van werken zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor vele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De prijsvraag is uitgeschreven door VANG-HHA. VANG-HHA is het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof Huishoudelijk Afval. Het is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten. VANG-HHA wordt uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat (RWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement (NVRD). Het is door het kabinet vastgesteld om de omslag naar een circulaire economie te stimuleren.

De aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit leden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement en Stichting Repair Café.

 

 

 

Lees hier meer over een circulair ambachtscentrum »