Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Vanaf 10 juni: Mét pas naar de milieustraat in Schiedam

Met ingang van 10 juni is de milieustraat in Schiedam uitsluitend toegankelijk met een pas.

Bewoners met een toegangspas voor de restafvalcontainer gebruiken deze voortaan ook bij de milieustraat. Schiedammers die niet in het bezit zijn van deze toegangspas ontvangen op hun huisadres een milieupas die hen toegang geeft tot de milieustraat. Met één van deze passen kunnen inwoners voortaan de slagboom bij de ingang van de milieustraat openen. Bedrijven kunnen een betaalde zakelijke milieupas aanvragen om toegang te krijgen tot de milieustraat.

Met ingang van 10 juni is de toegangspoort van de milieustraat afgesloten met een slagboom. Bezoekers dienen voortaan altijd de toegangspas van de restafvalcontainer, of de milieupas mee te brengen bij een bezoek aan de milieustraat. Met een van deze passen kunnen bezoekers de slagboom bij de ingang van de milieustraat openen. Vervolgens vertelt een van de Irado-medewerkers in welke container op het platform het grofvuil thuis hoort, waarna de bezoeker mag doorrijden.

Waarom een pas invoeren

Wethouder Jeroen Ooijevaar legt uit: ‘Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht door de gemeente Schiedam. Inwoners van Schiedam hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Helaas maken ook andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, oneigenlijk gebruik van de milieustraat in Schiedam. Om dit beter in de gaten te kunnen houden is de milieustraat voortaan uitsluitend toegankelijk met een pas’.

Bedrijfsafval brengen

Bedrijven kunnen voortaan uitsluitend met een betaalde zakelijke milieupas toegang krijgen tot de milieustraat om hun bedrijfsafval weg te brengen. Deze kunnen ze hier aanvragen. Bij het aanmelden bij de toegangszuil wordt hen gevraagd welk soort bedrijfsafval ze komen brengen en welke kosten hiervoor worden berekend.

Bij het aanvragen van een nieuwe pas wordt de oude automatisch geblokkeerd. Op de milieustraat worden geen passen verstrekt.

Meer informatie »