Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Vervanging van ondergrondse containers in Schiedam levert vertraging op

Dit najaar zou gestart worden met het vervangen van ondergrondse containers in Schiedam door nieuwe duurzame modellen. Helaas kan de leverancier van dit nieuwe model de containers niet meer leveren vanwege bedrijfsmatige problemen. Inmiddels heeft Irado een andere leverancier gevonden die toch op korte termijn nieuwe ondergrondse containers kan leveren. Deze zijn niet in dit nieuwe ontwerp uitgevoerd.

Voor enkele, al op korte termijn geplande, locaties levert een andere leverancier nu ondergrondse containers uit voorraad. Hierdoor levert de vervanging van containers wel een kleine vertraging op.

Nieuwe model container

Schiedam heeft verschillende locaties waar de oude ondergrondse container aan vervanging toe is, of waar uitbreiding van ondergrondse containers nodig is. Daarbij is de wens van Irado en de gemeente Schiedam om te investeren in containers die bijdragen aan een goed milieu, een circulaire economie en een gezonde maatschappij én vooral gebruiksvriendelijk zijn. In 2019 werd daarom een nieuw model ondergrondse containers op het Dr. Willem Dreesplein getest. Met de resultaten uit deze proef zijn in 2020 voorbereidingen gestart voor de aanschaf van deze nieuwe slimme duurzame container voor de vervanging van containers in Schiedam. Helaas heeft de leverancier ons nu laten weten dat zij dit type container niet meer kunnen en gaan leveren.

Irado is in overleg met de gemeente en leverancier om toch een nieuw model container te laten ontwikkelen, zoals het slimme duurzame model. De bedoeling is dan zeker om deze nieuwe modellen containers te plaatsen in de gemeente Schiedam.

Test met nieuw model op Dr. Willem Dreesplein