menu

Schiedammers scheiden afval steeds beter

Schiedammers hebben de afgelopen vier maanden hun huishoudelijk afval zo goed gescheiden, dat maar liefst 375.000 kilo aan extra afval niet verbrand maar benut kan worden als grondstof. Deze constatering vloeit voort uit de laatste periodieke afvalrapportage van Irado.

Vooral de afvalstromen plastic, textiel, en gft (groente-, fruit- en tuinafval) zijn aanzienlijk meer gescheiden aangeboden. Het aanbod van plastic afval is bijna verdubbeld. En het aanbod van oud papier is ook met 59.000 kilo toegenomen, terwijl het aanbod al jarenlang licht daalde.

Tweewekelijkse inzameling

De invoering van het “tweewekelijks inzamelen” bij de laagbouw in december 2013, heeft grote invloed gehad op de stijgende scheidingsresultaten. Zo blijkt uit de rapportage dat het aanbod van restafval via minicontainers met 20 procent is gedaald (van 1624 ton naar 1296 ton) en het aanbod van gft met 14 procent is gestegen (65 ton meer).

Extra containers

Met de kostenbesparing die de invoering van het tweewekelijkse inzamelen met zich meebracht heeft de gemeente geïnvesteerd in extra voorzieningen voor afvalscheiding. Zo zijn er 42 extra ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval geplaatst.

Daarnaast hebben Irado, gemeente, verenigingen en scholen die al oud papier inzamelden, gezamenlijk de handen in elkaar geslagen om de opbrengst van papier te intensiveren door inwoners mincontainers voor oud papier aan te bieden. In deze wijken is de opbrengst op de eerste ledigingdag van de container verdubbeld. Excelsior ’20 die 12 mei voor het eerst is gestart met de inzameling van oud papier heeft 8,720 ton papier opgehaald.

Vooral doorgaan!

Door afval thuis goed te scheiden, komt er minder CO2 vrij door verbranding en kunnen de afvalstromen weer als grondstof dienen voor nieuwe producten. Voor inwoners in de laagbouw levert het scheiden ruimte in de container op. En met het voortzetten van de goede scheidingsresultaten, belooft de gemeente dat dit ten gunste komt van de portemon