menu

Stadsgesprek bij Irado over afvalscheiding

Afgelopen donderdag gingen inwoners, de Gemeente Schiedam en Irado met elkaar in gesprek over afvalscheiding. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de hoeveelheid restafval van 300 kilo per persoon de komende jaren vermindert naar 100 kilo per persoon? Deze vraag stond centraal in het Stadsgesprek dat daarom ook plaatsvond bij Irado. Het gesprek leverde veel inspirerende ideeën en concrete aandachtspunten op. De resultaten vormen een belangrijke bron voor een nieuw afvalbeleidsplan in Schiedam. 

De circa 120 aanwezigen: inwoners, collega’s en ambtenaren spraken met elkaar binnen 7 thema’s over afvalscheiding. Zij discussieerden over nut en noodzaak van afval scheiden. Maar ook over de wijzen waarop dat in de verschillende wijken kan worden aangepakt. Ervaringsdeskundigen begeleidden de gesprekken aan de thematafels. Er werd gesproken over thema’s als: afval scheiden in hoogbouw en laagbouw, scheiden van groenten-, fruit en tuinafval, afval scheiden en belonen, maatschappelijke betrokkenheid bij afval scheiden en voorlichting en communicatie met inwoners. Technasium-leerlingen van Sg Spieringshoek presenteerden hun oplossingen voor afval scheiden in hoogbouw.

Resultaat

Eén oplossing die past bij iedere Schiedammer is er niet. Het nieuwe beleid moet volgens de aanwezigen ruimte bieden voor maatwerk per wijk en voor initiatieven van de bewoners zelf. Ook bleek uit de gesprekken dat het gescheiden inleveren van afval nog beter kan worden gefaciliteerd. Mensen willen wel, maar moeten naar hun eigen idee vaak nog veel moeite doen om afval gescheiden in te zamelen. De gemeente wil aan de slag, maar wel met een aanpak die past bij de stad.

Naar een nieuw afvalbeleidsplan

De afgelopen maanden vonden in de aanloop naar dit stadsgesprek ruim 40 kleinere afvalgesprekken plaats, onder andere bij mensen thuis, bij verenigingen en bij wijkplatforms. Alle inbreng uit de afvalgesprekken wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleidsplan dat dit najaar wordt gepresenteerd.

Afval scheiden in Schiedam: