menu

Startbijeenkomst 100-100-100 druk bezocht

Deelnemers aan de actie 100-100-100 uit Schiedam en Vlaardingen bezochten zaterdag 25 maart jl. de startbijeenkomst bij Irado. Ruim 70 huishoudens uit Schiedam en 70 uit Vlaardingen meldden zich aan voor de uitdaging waarbij inwoners 100 dagen lang proberen 100% afvalvrij te leven. De proef start op 3 april 2017.

Aanwezigen tekenden een intentieverklaring en namen een goodiebag in ontvangst met daarin onder meer een digitale weegschaal en tips om afval te scheiden en te voorkomen.

Uitwisseling van tips

Al tijdens de startbijeenkomst werden veel vragen gesteld en tips uitgewisseld over het voorkomen en (beter) scheiden van afval. Vanaf 3 april komen deelnemers via het platform schiedam.100-100-100.nl en Vlaardingen.100-100-100.nl in contact met de andere deelnemers. Tijdens de 100 dagen krijgen zij wekelijks tips, filmpjes en eenvoudige opdrachten via het online platform. Via dit platform kunnen deelnemers met elkaar en met deskundigen ervaringen uitwisselen. Ze staan er dus niet alleen voor.  De deelnemers wegen wekelijks de hoeveelheid restafval en voeren dit in op het platform.

Deelnemen kan nog

Inwoners van Schiedam en Vlaardingen die nog twijfelen over deelname kunnen zich nog aanmelden tot en met 2 april. Door deel te nemen aan het experiment 100-100-100 ervaar je wat jij nodig hebt om de hoeveelheid restafval bij jou thuis te verminderen. Is afvalvrij haalbaar? Lukt het jou om afval goed te scheiden en zelfs afval te voorkomen? Deelnemen geeft inzicht in de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren en helpt te zoeken naar oplossingen om afval te voorkomen. Aanmelden kan via schiedam.100-100-100.nl en Vlaardingen.100-100-100.nl

Waarom 100-100-100

Minder afval door afval te voorkomen. En meer hergebruik van ons afval. Dat is het streven. Eén van de manieren om dat doel te bereiken is er voor te zorgen dat gezinnen en huishoudens minder afval produceren. Door het scheiden van afval, blijven waardevolle materialen behouden. Deze materialen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Afval scheiden is daarmee een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Deelnemen geeft inzicht in de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren en helpt te zoeken naar oplossing om afval te voorkomen. De proef eindigt op 12 juli 2017.