menu

Steeds meer Schiedammers scheiden hun afval

Opnieuw is de gemiddelde hoeveelheid restafval per Schiedammer gedaald. Van 214 kilo per persoon in 2017 naar 180 kilo in 2018. Steeds meer Schiedammers scheiden hun afval en zijn bereid om een stap extra te zetten om het milieu te sparen.  

En daar zijn we blij mee. Drie jaar geleden zijn de gemeente Schiedam, Irado, Schiedammers en ook het bedrijfsleven samen de uitdaging aangegaan om de hoeveelheid restafval in de stad te verminderen. Er zijn verschillende maatregelen uit het beleidsplan Afval the Challenge ontwikkeld om de Schiedammers hierbij te helpen. Toen, in 2016, zaten we op 259 kilo per inwoner per jaar. Inmiddels is dat in 2018 180 kilo. Dat betekent een vermindering van 79 kilo per inwoner per jaar. En daar mogen we trots op zijn. Wij zijn goed op weg om de ambitie: 160 kilo per inwoner per jaar in 2020, te halen. Lees op de website afvalthechallenge.nl meer over de ambitie van de stad.

lees verder op: afvalthechallenge.nl