menu

Irado elke dag een beetje duurzamer: eindconclusie MVO-audit

Net voor Pasen kwam de certificeringsinstantie Kiwa weer bij Irado langs om te controleren of we nog steeds voldoen aan de MVO-eisen. Na twee volle audit dagen werd geconstateerd dat we glansrijk aan alle 33 statements van de MVO-prestatieladder, niveau 3 voldoen.

“Irado is goed bezig voor mens, milieu en maatschappij en wordt elke dag een beetje duurzamer. Concrete bewijzen hiervan zijn de 260 panelen op het eigen dak, een aantrekkelijke personeelsaanbieding voor zonnepanelen thuis en de aanschaf van elektrische bedrijfswagens. Daarnaast blijft Irado in gesprek met bewoners, leveranciers, klanten en medewerkers om te achterhalen wat zij nog meer van Irado verwachten op het gebied van duurzaamheid”, aldus de auditor.

“We zijn heel trots dat we nu voor het vijfde jaar niveau 3 gecertificeerd zijn. Dat is momenteel het hoogst haalbare niveau voor ons,” legt directeur AndrĂ© Hertog uit. “Voor een niveau hoger moeten ook alle ketenpartijen voor en na ons zich nadrukkelijk met MVO bezig houden en dat is nu nog niet altijd het geval”.