Nieuwsoverzicht

Tips voor minicontainers in de winter

Tips voor minicontainers in de winter Tips om vastvriezen te voorkomen: Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval los van de wanden. Is het deksel vastgevroren: plaat een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper, tussen het deksel de container om vastvriezen te voorkomen Plaats de container op een niet al te koude…

Container

Irado zamelt al uw afval in. Dit doen we met verschillende soorten containers: minicontainers, onder- en bovengrondse verzamelcontainers. Voor het gebruik van onze containers gelden speciale (aanbied)regels.

Afvalsoorten

Het meeste afval kan goed worden hergebruikt, maar lang niet alles. Lever ook uw overig afval in bij Irado, wij zorgen voor verantwoorde verwerking.