Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Met de afvalpas naar de ondergrondse container voor restafval

In Vlaardingen gaan vanaf 1 februari 2021 alle ondergrondse containers voor restafval alleen nog maar open met een afvalpas.

Inwoners van Vlaardingen hebben eind januari op hun huisadres één afvalpas met begeleidende brief en folder ontvangen. Bedrijven die reinigingsrecht betalen en daarmee in aanmerking komen voor de afvalpas ontvangen de pas op het bedrijfsadres.

Afvalpas vlaardingen

Waarom een afvalpas?

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen betaalt u als inwoner afvalstoffenheffing. Daardoor heeft u ook recht op het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Vlaardingen. Helaas maken ook andere partijen gebruik van de containers: bedrijven die geen reinigingsrecht betalen en niet-inwoners van Vlaardingen. Hierdoor heeft Vlaardingen aanzienlijk meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil de gemeente tegengaan en daarom worden de restafvalcontainers afgesloten en kunt u de containers in uw wijk openen met uw afvalpas. Dit besluit maakt onderdeel uit van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 dat in december 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hoe gebruik ik de afvalpas?

Afval wegbrengen met afvalpas in Vlaardingen

Ik heb nog een vraag

Heeft u nog vragen over de afvalpas? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen over de afvalpas. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met de gratis helpdesk van DVL: 0800 – 3500 100. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.