Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Met de afvalpas naar de ondergrondse container voor restafval

In Vlaardingen gaan vanaf 1 februari 2021 alle ondergrondse containers voor restafval alleen nog maar open met een afvalpas.

Inwoners van Vlaardingen hebben eind januari op hun huisadres één afvalpas met begeleidende brief en folder ontvangen. Bedrijven die reinigingsrecht betalen en daarmee in aanmerking komen voor de afvalpas ontvangen de pas op het bedrijfsadres.

Afvalpas vlaardingen

Waarom een afvalpas?

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen betalen inwoners afvalstoffenheffing en hebben ze hiermee recht op het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Vlaardingen. Helaas maken ook andere partijen gebruik van de containers: bedrijven die geen reinigingsrecht betalen en niet-inwoners van Vlaardingen. Hierdoor heeft Vlaardingen aanzienlijk meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil de gemeente tegengaan en daarom worden de restafvalcontainers afgesloten. Dit besluit maakt onderdeel uit van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen dat in december 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad.