Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Vervanging van Irado-containers in Vlaardingen

In maart 2023 is Irado begonnen met het vervangen van 285 restafvalcontainers die oud en versleten zijn. De meeste restafvalcontainers in de gemeente zijn eigendom van de gemeente zelf, maar een kleine 400 van deze containers zijn eigendom van Irado. Deze vervanging gebeurt geleidelijk en wordt verspreid over de komende jaren.

De eerste fase van de vervanging is gestart in de wijk Centrum, specifiek in de buurt VOP-Oost. In totaal worden er 134 nieuwe containers geplaatst in deze wijk. Dit gebeurt in stappen van 60 containers. Het plan is om in oktober 2023 ook de Westwijk (86 containers) en de Oostwijk (65 containers) te vervangen.

Een verbetering is dat alle alleenstaande containers een zwerfvuil klepje krijgen om te voorkomen dat afval wegwaait. Bovendien zal één container per cluster containers ook zo’n klepje krijgen. In de wijk Centrum zullen 80 van de 134 nieuwe containers zo’n klepje hebben.

In de wijk Westwijk krijgen 43 containers een zwerfvuilklepje en in Oostwijk worden dit 33 containers.

Gedurende het vervangingsproces kunnen zowel de oude als de nieuwe containers bovengronds blijven staan, zelfs in het weekend. Mensen hoeven hierover niet te bellen, omdat Irado zorgt voor het verwijderen van de oude containers.

In de eerste dagen na plaatsing werken de paslezers op de nieuwe containers nog niet, omdat de whitelist nog geregeld moet worden. Daarom zullen de nieuwe containers voor de eerste dagen openstaan. Irado zal zorgen dat de containers zo snel mogelijk weer dichtgezet worden.

De containers zijn voorzien van een nieuwe QR code waardoor de bewoner snel en gemakkelijk een eventuele storing kan melden bij Irado.

De code kan gemakkelijk worden gescand met de camera van de telefoon en men wordt direct doorverwezen naar een meldingsformulier waarbij de GPS wordt vastgesteld. Zo weet Irado exact om welke locatie het gaat.