menu

Wijzigingen afvalinzameling met Hemelvaart

Met de feestdagen verschuiven de inzameldagen voor huishoudelijk afval via (mini)containers aan huis is de milieustraat gesloten. Hieronder ziet u de wijzigingen per gemeente voor donderdag 25 mei (Hemelvaart).

Gemeente

Wat

(Feest)dag

Wijziging

Schiedam container restafval
milieustraat
25 mei
25 mei
27 mei
gesloten
Vlaardingen container gft
container Zuidbuurt
container papier
milieustraat
25 mei
25 mei
25 mei
25 mei
27 mei
27 mei
1 juni
gesloten
Rozenburg minicontainer gft 25 mei 27 mei

Aanbieden van minicontainers

Bied de minicontainer restafval of gft aan tussen 5.00 en 7.30 uur aan op de vaste aanbiedplaats.

Persoonlijke afvalkalender

Voor wijzigingen kunt ook de afvalkalender raadplegen. Hier vindt u een overzicht van de dagen waarop we bij u restafval, gft-afval, oud papier en in sommige gevallen ook kunststof komen ophalen.

Wijzigingen bedrijfsafval

Met de feestdagen verschuiven ook de inzameldagen voor bedrijfsafval en is de milieustraat gesloten.