menu

Wijzigingen afvalinzameling met Pinksteren

Met de feestdagen verschuiven de inzameldagen voor huishoudelijk afval via (mini)containers aan huis is de milieustraat gesloten. Hieronder ziet u de wijzigingen per gemeente voor maandag 5 juni (2e Pinksterdag).

Gemeente

Wat

(Feest)dag

Wijziging

Schiedam container restafval
milieustraat
5 juni
5 juni
3 juni
gesloten
Vlaardingen container gft
milieustraat
5 juni
5 juni
3 juni
gesloten

Aanbieden van minicontainers

Bied de minicontainer restafval of gft aan tussen 5.00 en 7.30 uur aan op de vaste aanbiedplaats.

Persoonlijke afvalkalender

Voor wijzigingen kunt ook de afvalkalender raadplegen. Hier vindt u een overzicht van de dagen waarop we bij u restafval, gft-afval, oud papier en in sommige gevallen ook kunststof komen ophalen.

Wijzigingen bedrijfsafval

Met de feestdagen verschuiven ook de inzameldagen voor bedrijfsafval en is de milieustraat gesloten.