Irado start met Team Zero

Vanaf dinsdag 3 november 2020 start Irado in Schiedam Centrum met een nieuwe manier om bedrijfsafval in te zamelen bij winkeliers en horecabedrijven in het historisch centrum. Irado gaat met de naam Team Zero voortaan met een compact, elektrisch inzamelvoertuig van maandag tot en met vrijdag het bedrijfsafval ophalen in kleine gescheiden en hanteerbare volumes.

0% uitstoot, samen voor 0% restafval

Het ophaalvoertuig is 100% elektrisch en heeft 0% uitstoot. Daarmee is deze dus een stuk schoner en ook nog eens stiller dan zijn voorganger. Bovendien is het voertuig door zijn compactheid veel verkeersveiliger. En omdat we het bedrijfsafval in kleinere gescheiden volumes ophalen zijn de grote rolcontainer en de kliko voor onze klanten straks verleden tijd. Dat komt het straatbeeld uiteraard ten goede.

De komst van het elektrische voertuig sluit aan bij onze ambitie om emissievrij, dus zonder CO₂-uitstoot, afval in te zamelen. Met het vooraf scheiden van bedrijfsafval voorkomen we bovendien dat afval als restafval onnodig in de verbrandingsoven terechtkomt. Zo werken we samen met onze klanten toe naar 0% restafval en afvalvrije ondernemingen. En dát is uiteraard goed voor het milieu!

Hoe was het inzamelen geregeld?

Tot nu toe haalde een grote vuilniswagen verschillende dagen per week bedrijfsafval op bij onze klanten. Iedere afvalsoort (bijvoorbeeld papier, glas of restafval) had daarbij een vaste dag. Op de betreffende ophaaldag zette de ondernemer hiervoor een grote rolcontainer of kliko aan de straat. Vanaf begin november rijdt er een compact, elektrisch ophaalvoertuig door het historisch centrum van Schiedam. Irado streeft er naar om snel uit te breiden naar andere winkelgebieden.

Lees verder over Team Zero »