Dag van de duurzaamheid: Irado leest voor uit ‘Wereld van plastic’

Op 10 oktober is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Thema van de dag dit jaar is ‘plastic’. De dag start met het voorlezen van een duurzaam verhaal op basisscholen door het hele land. Hiervoor is speciaal het boek ‘De wereld van plastic’ uitgebracht met leuke voorleesverhalen en tekeningen van kinderen. Irado heeft in samenwerking met de gemeenten Schiedam en Vlaardingen een enthousiast team van voorlezers bereid gevonden om deze dag voor te lezen uit het boek op basisscholen in beide gemeenten.

In het voorleesteam zitten onder anderen wethouder Ruud Van Harten (Vlaardingen) en Patricia van Aken (Schiedam) en raadsleden en ambtenaren uit beide gemeenten. Ook een team van voorleesvrijwilligers van de bibliotheken uit Schiedam en Vlaardingen lezen voor. Want de Dag van de Duurzaamheid valt ook nog eens midden in de Kinderboekenweek.

Ook directeur André Hertog en acht medewerkers van afvalinzamelaar Irado gaan voorlezen. Irado zet zich in voor laaggeletterden en geeft daarom taallessen aan eigen medewerkers en aan werkzoekenden die via een leerwerktraject vanuit Stroomopwaarts bij Irado werkervaring opdoen. Het is dan ook bijzonder dat drie taalcursisten, een eigen medewerker en twee medewerkers uit het leerwerktraject, nu zelf ook gaan voorlezen.

Na het voorlezen gaan de voorlezers nog in gesprek met leerlingen uit groep 1 tot en met 8 over natuur, milieu en duurzaamheid. In totaal brengen circa 26 voorlezers een bezoek aan 20 scholen in Schiedam en Vlaardingen.

Knikkertegel
Elke basisschool die deelneemt aan de voorleesactie ontvangt bovendien nog een knikkertegel van gerecycled plastic. Die verdient een mooi plaatsje op het schoolplein van de school. Het is daarmee gelijk een tastbare herinnering aan de Dag van de Duurzaamheid en een blijvend bewijs van een circulair product en het belang van afvalscheiding.