Flatbewoners gaan afval scheiden met Afval the Game Xtra

Bewoners van verschillende flats in de Schiedamse wijk Groenoord gaan de strijd met elkaar aan. Tijdens Afval the Game Xtra zet jong en oud zich samen in om zoveel mogelijk plastic huishoudelijk verpakkingsmateriaal gescheiden in te zamelen. Hiermee zijn verrassende prijzen te winnen. De gemeente Schiedam en Irado werkten hierin samen met de Kleine Ambassade om kinderen en volwassenen bewust te maken van het belang van het scheiden van afval. En tijdens dit project specifiek het scheiden van plastic verpakkingsafval en drankenkartons.

Opzet project

Het project Afval the Game Xtra is een traject van twee jaar die start in november 2015 met vijf deelnemende flats. Uiteindelijk wordt verwacht dat alle flats in de wijk Schiedam Groenoord deelnemen aan het project. Het doel van de wedstrijd is om
zoveel mogelijk punten te verdienen. Hiermee maakt de flatbewoner kans op prijzen voor zichzelf, de galerij of de flat. Alle deelnemers van de wedstrijd sparen bovendien samen voor de inrichting van een nieuwe wijkplein. Per flatgebouw wordt bijgehouden hoeveel plastic er wordt verzameld. Gedurende de wedstrijd wordt iedereen via verschillende media opgeroepen mee te doen. Tijdens het project Afval the Game Xtra worden tips en resultaten gedeeld via de speciale facebookpagina. Jong én oud wordt gestimuleerd samen en met flatambassadeurs zoveel mogelijk af te scheiden.

Scheiden in hoogbouw

In een flat is vaak minder ruimte om te scheiden. Flatbewoners in Schiedam hebben dan ook 100 kilogram restafval per huishouden per jaar meer dan bewoners in laagbouw. Met de start van Afval the Game Xtra én het plaatsen van extra ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons merken inwoners in de hoogbouw dat afval scheiden leuk en makkelijk is.