Leerlingen zoeken oplossingen voor afvalprobleem in Schiedam

Een afvalcontainer in de vorm van een olifant die opengaat als aan de slurf wordt gedraaid. In opdracht van de gemeente Schiedam presenteerden leerlingen van het ProNovaCollege, Mavo Schravelant XL en Lyceum Schravelant in Schiedam oplossingen voor het afvalprobleem in hun stad.

Leerlingen van de brugklassen dachten na over oplossingen voor de problemen rond zwerfafval in de stad in opdracht van de gemeente Schiedam. Ze bogen zich ook over de vraag hoe in de gemeente Schiedam te komen tot een betere afvalscheiding. Gemeente Schiedam loopt ten opzichte van het landelijk gemiddelde namelijk achter wat betreft een goede afvalscheiding. De leerlingen hadden ‘adviesbureaus’ opgericht en presenteerden hun ideeën aan vertegenwoordigers van de gemeente Schiedam en Irado. Zij vormden de jury die de presentaties beoordeelde en becommentarieerde.

Ideeën en presentaties

Het ProNovaCollege en Mavo Schravelant XL bedachten originele en aantrekkelijke prullenbakken – zoals de eerder genoemde olifant, maar bijvoorbeeld ook een ‘pop’ waarop uitgekauwde kauwgom kan worden geplakt – die ertoe moeten leiden dat er minder afval op straat wordt gegooid. Lyceum Schravelant kwam met ideeën voor een betere afvalscheiding, zoals meer voorlichting (educatie), beloningssystemen, meer (aansprekende) afvalbakken op straat en een betere vermelding op producten hoe deze te scheiden. De beste ideeën en presentaties werden beloond met een gouden, zilveren en bronzen minicontainers. De winnaars van de gouden minicontainertjes zijn uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met Arie Wijten, wethouder Beheer openbare ruimte, om van gedachten te wisselen over hun ideeën.

Samenwerking

In dit project werkten de scholen voor het voortgezet onderwijs samen met de gemeente Schiedam, Irado, het NME-centrum Harrewegh en de Stichting Milieu Dichterbij. De gemeente Schiedam was opdrachtgever en het NME-centrum begeleidde in samenwerking met de Stichting Milieu Dichterbij het project. Lyceum Schravelant was dit jaar gastheer voor de gehouden eindpresentaties.


Technasium leerlingen presenteren oplossingen afval scheiden in hoogbouw

Een glazenwassersbak of personenlift ombouwen tot een afvalsscheidingsysteem, het invoeren van een buizensysteem, een recyclezak en speciale afvalscheidingsbakken. Een greep uit de creatieve oplossingen die de tweedejaars leerlingen van het Technasium, Spieringshoek in Schiedam hebben bedacht voor het scheiden van huishoudelijk restafval in de hoogbouw.
Donderdag 16 juni 2016 presenteerden 8 groepen leerlingen, in aanwezigheid van ouders en docenten, de oplossingen aan de opdrachtgever Irado. Dit was het eindresultaat van het Technasium project Afval scheiden in de hoogbouw.

Slimme oplossing voor afval scheiden hoogbouw

Als aftrap gaf beleidsadviseur Elke Phielix van Irado eerder in het jaar een presentatie aan de leerlingen over de problematiek en de opdracht. Zij gaf aan dat de Nederlandse gemeenten de opdracht hebben om ervoor te zorgen dat in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden wordt. Dat is een moeilijke opgave voor gemeenten zoals Schiedam met heel veel hoogbouw en een huidig scheidingspercentage van circa 40 procent. De voorzieningen om afval scheiden zijn lastiger te organiseren in de hoogbouw dan voor woningen in de laagbouw.

De leerlingen kregen vervolgens de opdracht om een inzamelmiddel te bedenken voor bewoners in de hoogbouw, waardoor ze gemakkelijk restafval, gft, papier, plastic/drankenkartons, glas, en textiel kunnen scheiden. Hierbij moesten ze rekening houden met het feit dat flatbewoners vaak beperkte opslagruimte in huis hebben, het volume van de afvalstromen kan verschillen, de frequentie van het vrijkomen van de afvalstromen verschillend is en dat sommige afvalstromen stinken.

Inleving en betrokkenheid

Uit de presentaties bleek dat de leerlingen zich goed hebben ingeleefd in de problematiek. Bij de ene groep resulteerde dat in verschillende soorten scheidingscompartimenten en bij de andere groep in een scheidingsconstructie buiten de flat zodat bewoners de afvalstromen niet in huis hoeven te scheiden. “Juist dat ‘out of the box’ denken van de leerlingen levert Irado ideeën op die zeker het uitzoeken waard zijn”, geeft beleidsadviseur Jeffrey van Steenes aan. “Maar ook heel belangrijk vinden we dat de leerlingen inzicht hebben gekregen in de afvalscheidingsproblematiek en dat ze het zelfs leuk vonden, zoals een leerling aangaf in zijn presentatie. Daar doen we het voor: afval scheiden begint tenslotte bij jezelf en de jonge generatie is een ‘doorgeefluik’ naar de ouderen én is de toekomst.”

(c) 2016 Ron van Rossum. All Rights Reserved.