Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Proef met plastic container aan huis in Toneelspelersbuurt

Schiedam staat voor de uitdaging de hoeveelheid restafval te verminderen. Samen met inwoners vinden proeven plaats om te onderzoeken hoe beter kan worden gescheiden met het inzamelen van plastic verpakkingen en drankenkartons aan huis.

In overleg met een aantal buurtbewones zijn de huishoudens in laagbouw in de Toneelspelersbuurt geselecteerd om deel te nemen aan een proef met een plastic container aan huis. Met de proef wordt onderzocht of met een container aan huis voor plastic verpakkingen en drankenkartons én het wegbrengen van restafval naar de wijkcontainer, plastic afval nog beter gescheiden wordt.

Proef met plastic container aan huis

Tijdens de proefperiode wordt de container aan huis voor restafval gebruikt voor het verzamelen van plastic verpakkingen en drankenkartons en dient zo als plastic container aan huis. Deze plastic container wordt volgens een vast ophaalschema elke drie weken geleegd. Het restafval wordt door de bewoners naar de ondergrondse restafvalcontainers in de wijk gebracht.

De proef duurt 3 maanden: start op maandag 6 november 2017 en eindigt op maandag 29 januari 2018.  Na deze proefperiode wijzigt de inzameling weer terug naar de oude situatie en worden de plastic verpakkingen en drankenkartons weer gebracht naar het Afval Apart Punt in de wijk. En de container aan huis weer gebruikt voor het verzamelen van restafval.

Ervaringen

Na de proefperiode wordt samen met de deelnemers geëvalueerd. Mede op basis van de ervaringen en die van de Feministenbuurt wordt uiteindelijk besloten hoe de plastic verpakkingen en drankenkartons in de toekomst in laagbouw woningen in Schiedam worden ingezameld.