Hoe beheert Irado de openbare ruimte?

Irado is al jaren een betrouwbare partner voor vele lokale en regionale overheden. Vooral op het gebied van beheer openbare ruimte kun je bij ons terecht.

De specialismen van Irado zijn bij uitstek geschikt voor het beheer van de openbare ruimte. Voor veel lokale en regionale overheden zijn we de vaste partner op dit gebied. En ook in jouw gemeente gaan we graag aan de slag. Je kunt terecht bij Irado voor:

 • Reinigen van straten
 • Groenaanleg en -onderhoud
 • Onkruidbestrijding
 • Verwijderen van (zwerf)vuil
 • Onderhoud van straatmeubilair en speeltoestellen
 • Bebording en Markeringen
 • Bestratingswerkzaamheden
 • Rioleringswerkzaamheden
 • Schoonmaken van watergangen
 • Specialistisch reinigen
 • Graffiti verwijdering
 • Reiniging van straatkolken
 • Afzettingen en (verkeers)omleidingen
 • Onderhoud sportvelden
 • Educatieve tuinen
 • Beheer kinderboerderij en speeltuinen
 • Havenbeheer
 • Exploitatie en beheer van warenmarkten
 • Gladheidbestrijding
 • Dagelijks beheer bruggen en gemalen
 • Voorbereiding, co√∂rdinatie, toezicht en nazorg bij evenementen
 • Plaagdierbeheersing
 • Beleidsadvisering
 • Communicatieadvies en -uitvoering
 • Projectmanagement
 • Meewerken aan boomfeestdag en zwerfvuilprojecten scholen

Ik heb een vraag

Wil je meer weten over de dienstverlening van Irado aan gemeenten, neem dan contact met ons op.