Jaarrekening

In onze jaarrekening vind je de Balans en Verlies & Winstrekening over onze activiteiten. De activiteiten bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van afvalinzameling en het Beheer van de Openbare Ruimte voor gemeenten en commerciële partijen.

De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de gemeente Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan den IJssel en Rozenburg.

Balans per 31 december 2022

Winst- en verliesrekening over 2022

Bekijk Irado in cijfers 2022

Download