Jaarverslag 2022 – Een betere wereld

Een betere wereld begint bij jezelf, vinden we bij Irado. Wij dragen ons steentje bij met onze bedrijfsvoering en onze inzet voor een circulaire economie.

Circulariteit

Circulair Ambachtscentrum

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren met het opzetten van een circulair ambachtscentrum. Irado en de gemeente Schiedam hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum in Schiedam. In 2023 opent een centrale plek waar producten worden verwerkt en hergebruikt, gerepareerd en opgeknapt, zodat de levensduur ervan wordt verlengd. Ook worden er van bestaande materialen nieuwe producten gemaakt. Bijvoorbeeld als grondstof voor een ander product. Maar ook een oude keukenstoel kan hier worden opgeknapt en opnieuw verkocht. Niet alleen die keukenstoel krijgt zo een tweede kans. Deze manier van werken zorgt ook voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het circulair ambachtscentrum biedt daarnaast opleidingsmogelijkheden voor scholieren en studenten.

Regionaal Sorteer Centrum

In de gemeente Vlaardingen exploiteren wij een Regionaal Sorteer Centrum (RSC). Hier worden afgedankte elektrische en elektronische apparaten van zestien milieustraten gesorteerd. Voorbeelden daarvan zijn wasmachines, cv-ketels, magnetrons, elektrische fietsen, verlichtingsarmaturen, koel- en vriesapparatuur, televisies, computers, spaarlampen, ledverlichting en zonnepanelen. In 2022 is circa 4.500 ton aan elektronische apparaten gesorteerd.

Duurzaamheid

Social Impact Rapport

Eind 2022 verscheen een rapport over de sociale impact van Irado. Daarbij werd gekeken hoe wij presteren op de zeventien door de Verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development Goals (SDG’s; werelddoelen voor duurzame ontwikkeling). Uit het rapport, dat wij voor het eerst lieten opmaken, blijkt dat wij – onbewust – meer bijdragen aan de SDG’s en daarmee aan duurzaamheid dan wij veronderstelden.  

Wagenpark

Infografiek

Voertuigen op CNG in gebruik 2022

Elektrisch gereedschap

Voor de diverse gereedschappen die wij gebruiken bij de uitvoering van ons werk zien we, net als bij voertuigen, dat er steeds meer elektrische varianten op de markt komen. Dit betekent dat wanneer een middel vervangen moet worden, we kijken of er een geschikt elektrisch gereedschap is dat aan onze kwaliteitseisen voldoet.

Team Zero

Team Zero haalt elke week van maandag tot en met zaterdag gescheiden bedrijfsafval op bij onze klanten. Dat doen we ‘on demand’ en met een ophaalvoertuig dat honderd procent elektrisch is en nul procent uitstoot heeft. Daarmee sluiten we aan bij onze ambitie om emissievrij – dus zonder CO₂-uitstoot – afval in te zamelen. Met het vooraf scheiden van bedrijfsafval voorkomen we bovendien dat afval onnodig als restafval in de verbrandingsoven terechtkomt. Zo werken we samen met onze klanten toe naar nul procent restafval en afvalvrije ondernemingen.

Team Zero iconen