Fijn leven in de stad: onze dienstverlening

Fijn leven in de stad. Daar werkt Irado hard aan met afvalbeheer, beheer van de openbare ruimte en civiele werkzaamheden. Ook werken we voor derden. We vinden het natuurlijk ontzettend belangrijk wat al die partijen van onze dienstverlening vinden. Onze klanten geven ons het cijfer: 7,2

Afval en grondstoffen

Restafval

In alle drie de gemeenten waar wij werken, is een substantiële verlaging van de totale hoeveelheden restafval te zien. Deze verlaging is het gevolg van:

  • Verschillende maatregelen die de gemeenten in samenspraak met ons hebben genomen.
  • De verbetering van de nascheiding in 2022.
  • De afname van de hoeveelheid restafval – die we ook landelijk zien – na de piek in het coronajaar 2021.

Grondstoffen

De gemeente Capelle aan den IJssel wil de hoeveelheid restafval in de stad in 2023 verminderen van 225 naar 160 kilo per persoon per jaar. Dat is een flinke uitdaging. Daarom heeft de gemeente een ambitieus Afvalactieplan opgesteld. In 2022 heeft dat de volgende resultaten opgeleverd:

  • Daling van de hoeveelheid restafval van 208 naar 184 kg per inwoner.
  • Stijging van het scheidingspercentage van 55 naar 56.

Restafval Capelle

 

De gemeente Schiedam ging al eerder aan de slag om de hoeveelheid restafval te verminderen. Met optimalisatie van voorzieningen, samenwerking met Schiedammers en gedragsverandering van inwoners is de doelstelling van 160 kilo dit jaar behaald. In 2022 heeft dat de volgende resultaten opgeleverd:

  • Daling van de hoeveelheid restafval van 190 naar 160 kg per inwoner.
  • Stijging van het scheidingspercentage van 57 naar 58.

Restafval Schiedam

De gemeente Vlaardingen heeft met het Actieplan halvering restafval de doelstelling om van 320 naar 160 kilo restafval per persoon per jaar te gaan. In 2022 heeft dat de volgende resultaten opgeleverd:

  • Daling van de hoeveelheid restafval van 201 naar 179 kg per inwoner.
  • Stijging van het scheidingspercentage van 55 naar 56.

Restafval vlaardingen

Beheer Openbare Ruimte

De bestekovereenkomst met de gemeente is op 1 januari 2022 verlengd en loopt door tot en met 31 december 2023. Wij voeren de regie op de werkzaamheden die, na overleg met en toestemming van de gemeente, worden uitgevoerd door een onderaannemer.

Bij activiteiten als groenonderhoud en straatreiniging zijn afspraken gemaakt dat na een uitgevoerde schouw niet meer dan drie opeenvolgende tekortkomingen mogen worden geconstateerd. We hebben hieraan voldaan en op onderdelen verbeterplannen opgesteld. De veranderende weersomstandigheden maken het niet altijd eenvoudig om de afgesproken beeldkwaliteitsniveaus te halen. We blijven in gesprek met de gemeente om de dienstverlening – nog verder – te verbeteren.

De afdeling groenonderhoud en reiniging heeft met de bomenploeg bij 304 bomen met bladluis 350 zakjes met lieveheersbeestjes opgehangen. En zijn er 110 nieuwe bomen gepland. In de zomermaanden kregen 396 bomen water. Op 1500m2 is de invasieve soort Duizendknoop bestreden.

Naast het groenonderhoud en straatreiniging verzorgen we ook bestratings- en civiele werkzaamheden en onderhouden we 35000m2 sportvelden, 1100 objecten straatmeubelen en 154 speeltoestellen.

Er zijn 31953 kolken gereinigd en 193 bruggen in onderhoud door de afdeling Bruggen en gemalen.

De gladheidsbestrijding is op 21 dagen uitgerukt met (preventief) strooien op hoofdwegen en fietspaden.

Irado is per 28 februari 2022 gestopt met het BOR-onderhoud in de gemeente Vlaardingen.

De Plaagdierbestrijding heeft is gecertificeerd voor Integrated Pest Management (IPM) 2023. Ze heeft bij 240 particulieren plaagdierbestrijding toegepast en er zijn 41 rattenhotels geplaatst.

Onze specialisten in reiniging hebben 261 objecten gereinigd van bijvoorbeeld graffiti en olie. Ze rijden in 3 nieuwe voertuigen.

Tevredenheid