Interne projecten

We voeren onze dienstverlening uit in allerlei omstandigheden. Personeelsschaarste, tekort aan grondstoffen voor materialen, meer aanbod van afval en het werken in hoge temperaturen vraagt nogal wat van de afvalinzameling in Nederland. Dat is best lastig en daarom vinden we onze medewerkers helden. Daarnaast dragen we waar mogelijk bij aan maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld taallessen.