Samen werken: iedereen telt mee

Irado staat midden in de samenleving. We werken in de openbare ruimte en ontmoeten dagelijks onze inwoners. Mensen staan daarom centraal in onze werkwijze. We zoeken de samenwerking met bewoners op en bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alle kansen. Ook onze eigen mensen verliezen we niet uit het oog.

Bewonersparticipatie:        

Gemeenten zetten in op een schone, intacte en veilige buitenruimte. Zwerfvuil in de buurt en rondom containers zijn grote ergernissen van bewoners. De medewerkers van de gemeente en Irado doen hun uiterste best om de stad schoon te houden. Zij kunnen dit niet alleen en hebben de hulp van inwoners nodig. Bewoners worden opgeroepen om mee te helpen de straat schoon te houden. We doen dat met:

  • Containeradoptie: Bewoners kunnen een container adopteren. Zij houden de containeromgeving schoon en maken de containeropening weer vrij als er iets klem zit.
  • Schonewijk-acties en Opruimommetjes: Bewoners gaan op pad met een afvalgrijper en houden zo hun eigen omgeving schoon en opgeruimd.

Arbeidsparticipatie: sociale werkgelegenheid

Door ons werk staan we midden in de maatschappij en kunnen we langdurig werkzoekenden helpen weer actief aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Hiervoor werken we samen met Stroomopwaarts (SOW). Ook in 2022 zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons aan het werk gegaan op zogeheten werkervaringsplaatsen. Daarnaast hebben wij medewerkers in dienst uit de voormalige sociale werkvoorziening (SW). Dit aantal is vanwege de sterk veranderde arbeidsmarkt in 2022 teruggelopen.

  • Arbeidsparticipatie met Stroomopwaarts: 13
  • SW-aantallen: 29
  • Vanuit Ipse de Bruggen zijn al jarenlang 16 mensen aan het werk om voor ons het Prinses Beatrixpark in Schiedam te onderhouden. Ook zij zijn onderdeel van de Irado-familie.

Onze mensen

Medewerkerstevredenheid

Levendig naar 70

Iedereen wordt ouder. Hoe blijf jij levendig tot je zeventigste, zodat je nu én na je pensioen genoeg energie hebt? En hoe zorg je dat jij kunt blijven werken en meegaan in alle veranderingen om ons heen? Met het programma ‘Levendig naar 70’ motiveren we onze medewerkers om over hun toekomst na te denken. In welke fase van hun leven ze ook zitten. Gezondheid, ontwikkeling en werkplezier zijn daar belangrijke thema’s in.