Vooruitzichten

Net als in 2022 zijn er ook voor 2023 de nodige onzekerheden. De oorlog in Oekraïne. De stikstofproblematiek in Nederland. En de wereldwijde inflatie en de effecten daarvan op de beschikbaarheid van voertuigen en personeel en (loon)kosten. Om een onderdeel van de oplossing te kunnen zijn, blijft Irado investeren in duurzame inzetbaarheid, duurzaamheid, circulariteit, continu verbeteren van processen, samenwerking met klanten en medewerkerstevredenheid.

Het systeem waarmee de gecontracteerde budgetten van opdrachtgevende gemeenten jaarlijks worden geïndexeerd, pakt voor 2023 negatief uit. De indexatie van de omzet is gebaseerd op de combinatie van cao en CPI-stijging van maart 2021 tot maart 2022. Na maart 2022 zijn de kosten echter sterk gestegen. Daardoor komt het verwachte resultaat van 2023 op een derde van het resultaat van 2022 uit. Bovendien is de inflatie in 2023 naar verwachting nog niet terug op het niveau van voor 2022.

Om deze redenen is dan ook contact opgenomen met de aandeelhouders om de verwachting voor het dividend over 2023 naar beneden bij te stellen. Als de inflatie terugkomt op het oude niveau zal een omgekeerd effect optreden en zullen de resultaten bij ongewijzigde dienstverlening en prijsstelling weer herstellen.

Een onzekere factor vormen eventuele sterke verhogingen van de cao-lonen. Die kunnen eenzelfde effect op het resultaat hebben als de inflatie nu. Wat niet verandert: de stabiele basis van productie door de medewerkers van Irado. Die blijft hetzelfde als in voorgaande jaren.