Voorwoord André Hertog

Wanneer we terugblikken op 2022 ontkomen we er niet aan om even terug te denken aan de coronajaren die achter ons liggen. En direct daarna aan de flinke stijging van de energie- en brandstofprijzen als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. We merken dat daardoor de levertijden van onderdelen, materialen en voertuigen langer dan gebruikelijk zijn. De hoeveelheden afval nemen toe en met een krapte op de arbeidsmarkt legt dat druk op onze werkzaamheden. 

Om afval daadwerkelijk te benutten voor hergebruik of recycling, is het belangrijk dat inwoners hun afval goed scheiden. We zijn dan ook nauw betrokken bij de afvalbeleidsplannen van onze gemeentelijke opdrachtgevers. We geven voorlichting, optimaliseren afvalscheidingsmiddelen en sturen op gedragsverandering bij bewoners. Zo dragen we bij aan het verminderen van de hoeveelheid restafval, zodat de scheidingsresultaten verder verbeteren.

In 2022 zijn de plannen om samen met de gemeente Schiedam een circulair ambachtscentrum op te zetten, gerealiseerd met de aanschaf van een pand en de samenwerking met kringlooporganisatie Het Goed Rijnmond. Want waarom zou je een – ik noem maar iets – keukenstoel weggooien, als die ook een tweede kans kan krijgen? Door reparatie, hergebruik, of in onderdelen voor een nieuw product. Het ambachtscentrum wordt in 2023 geopend.

Irado zou niet kunnen bestaan zonder onze medewerkers. Zij zijn onze helden! We zien op dit moment een uitstroom van oudere collega’s die met pensioen gaan en een instroom van nieuwe jonge mensen. En dat is goed voor Irado. Ook als organisatie blijven we zo in ontwikkeling. Zelf draag ik eind 2023 het bestuurlijke stokje over aan mijn opvolger Arjan Kraijo.

Ik ben trots op Irado. Trots om te zorgen voor buiten. Met afvalbeheer, beheer van de openbare ruimte en civiele werkzaamheden. We zijn veelzijdig, betrokken en duurzaam. Ondanks de veranderingen van budgetten hebben we toenemende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, en houden we nieuwe technieken en datagestuurde ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De waan van de dag vraagt om flexibiliteit en veelzijdigheid. Dat is een mooie uitdaging waar we ons dagelijks voor inzetten. En dat blijven we doen!

Ik bedank graag onze medewerkers, partners en relaties voor de fijne samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

André Hertog