Waar staat Irado voor?

Irado gaat en staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat we verstandig omgaan met schaarse bronnen op het gebied van mens, milieu en maatschappij.

Als specialist op het gebied van afvalinzameling zijn we bij Irado vanzelfsprekend dagelijks bezig met duurzaamheid. En bij alles wat we doen houden we rekening met de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij. Dat heet in officiële termen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maar wij noemen het gewoon betrokkenheid. Alleen door betrokken te zijn bij de omgeving waarvan je deel uitmaakt en je verantwoordelijkheid daarin te nemen, kan je echt succesvol zijn.

Hoe neemt Irado haar verantwoordelijkheid?

Om er zeker van te zijn dat we juiste beslissingen nemen, volgen we de MVO Prestatieladder. Dit is een kwaliteitssysteem waarmee we onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid concreet kunnen toetsen. Inmiddels hebben we niveau 3 bereikt.

Visiedocument

In ons visiedocument kun je lezen hoe wij denken over – en werken aan – 31 thema’s die voor ons de leidraad vormen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.