Waarvoor eigenlijk?

Samen met onze opdrachtgevers, de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel, streven we naar een duurzame samenleving. Op het gebied van afvalscheiding en -reductie levert Irado, als specialist op het gebied van afvalbeheer waar mogelijk een bijdrage.

De ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat is de hoeveelheid restafval te verminderen.

Irado is dagelijks bezig met duurzaamheid. Want afval is allang geen afval meer. Gooiden we vroeger alles achteloos weg, nu weten we dat ons afval waardevolle grondstoffen bevat. Maar alleen als we het gescheiden inzamelen kunnen het afval ook echt hergebruiken. Bij goed scheiden blijft er minder restafval over.  Zo zorgen we ervoor dat we het milieu niet onnodig belasten en grondstoffen niet verloren gaan in de verbrandingsoven.

We verwerken al die opgehaalde grondstoffen en afval trouwens niet zelf. Wij halen het op en maken het klaar voor transport. De grondstoffen (zoals gft/etensresten, verpakkingen van plastic, /blikjes/drinkpakken, oud papier en karton, verpakkingen van glas, textiel, elektrische apparaten) gaan naar bedrijven die het verwerken, zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Producten die ook weer ingezet kunnen worden in de openbare ruimte. Zoals bijvoorbeeld stadsbankjes van gerecycled plastic.

Bij alles wat we doen houden we rekening met de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij. Dat heet in officiële termen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maar wij noemen het gewoon betrokkenheid.