menu

Sollicitatieformulier

    Uitvoerder civiele techniek/191002
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke informatie.

    Ik ontvang graag een kopie van dit bericht.

    Algemene Verordening Gegevensbescherming

    Op dit sollicitatieformulier vragen wij om je persoonsgegevens. Je gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. De verantwoordelijke hiervoor is N.V. IRADO. De gegevens worden gebruikt voor de behandeling van je sollicitatie. Je gegevens worden door ons bewaard zolang als naar de aard of de inhoud nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van onze vacature. Je kunt inzage vragen in je gegevens, verzoeken om correctie of verwijdering van je gegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring.