Wie zijn wij?

Een schone en verzorgde leefomgeving. Daarvoor zet Irado zich elke dag in.

We adviseren gemeenten, bedrijven, scholen en (overheids)organisaties op het gebied van afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte en ondersteunen ze bij de uitvoering. Samen dragen we bij aan betere leefomgeving. Voor nu én straks. Want: buiten is de ruimte van ons samen.

Bij Irado werken circa 300 mensen. Dat zijn chauffeurs, vuilnismannen, medewerkers Milieustraat, straatreinigers en medewerkers groenonderhoud, medewerkers riolering, bestrating en straatmeubilair. Voor jou inmiddels bekende gezichten. We hebben ook medewerkers werkzaam op de kinderboerderij en de kindertuinen in Schiedam. En ook mensen die beleid maken, plannen, of je te woord staan bij vragen of meldingen om jouw afval beter te scheiden en de stad schoon te houden. We zijn dus best veelzijdig.

Betere afvalscheiding, goed werkgeverschap en duurzaam ondernemen is waar we ons druk om maken. We voelen ons verantwoordelijk voor de gemeenschap waarvoor we ons dagelijkse werk doen. Als goed huisvader zorgen wij voor dit ‘buiten’. Dat doen en kunnen we niet alleen. We werken graag samen met inwoners. Bovendien hebben we in de loop der jaren een breed regionaal netwerk opgebouwd en een aantal vaste samenwerkingspartners. We hechten veel waarde aan een hoge en constante kwaliteit van al onze werkzaamheden.