100 gezinnen, 100 dagen, 100% afvalvrij

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen kiezen voor een duurzame toekomst met minder afval en meer grondstoffen. Veel afval is namelijk grondstof. Dat geldt voor bijvoorbeeld keukenafval, papier, plastic verpakkingen, metalen en drankkartons, glas, textiel of batterijen. Door deze materialen uit het restafval te houden en opnieuw te gebruiken, werken we aan een duurzame, circulaire economie waarin we kringlopen sluiten.

Samen werken we daarom aan een afvalvrije samenleving. We boeken de laatste jaren steeds betere resultaten. Ieder jaar zien we de berg restafval een stukje dalen. Een gemiddeld huishouden in Nederland gooit 9 kg restafval per week weg. In het gebied van de gemeente Schiedam is dat 11 kg per week in de gemeente Vlaardingen12 kg per week. Kan dat nog minder?

Spannend experiment!

Daarom starten de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen afzonderlijk met een spannend experiment. Lukt het per gemeente om 100 huishoudens, om 100 dagen, 100% afvalvrij te leven? De proef start op 3 april 2017 en eindigt op 12 juli 2017. De huishoudens die mee doen, staan er zeker niet alleen voor. Zij krijgen op verschillende manieren hulp van Irado en van elkaar.

100-100-100

Elke gemeente heeft een eigen platform waarop deelnemers ervaringen, foto’s, video en tips delen. Dit is openbaar en voor iedereen te volgen. Ook krijgen zij weekopdrachten én tips van professionals. Het experiment is geen wedstrijd. Deelnemen geeft inzicht in de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren en helpt te zoeken naar oplossing om afval te voorkomen. Gaat het leven zonder afval je goed af? Er zijn tussentijds leuke en handige 100-100-100-prijzen te verdienen.

Weekopdrachten
Elke week staat een weekopdracht online waaraan de deelnemers kunnen mee doen. Soms wordt gevraagd om een foto te maken van het afval of om alle opengemaakte verpakkingen van één dag te verzamelen en te tellen. Op deze manier worden deelnemers geïnspireerd en gemotiveerd om met afval en afvalvermindering aan de slag te gaan.

Restafval wegen
Op het platform staat een afvalmeter die bijhoudt hoeveel restafval de deelnemers van 100-100-100 wekelijks overhouden. Hiervoor wordt aan deelnemers gevraagd om elke week het restafval te wegen en in te vullen in de meter. Deelnemers zien dan hun eigen voortgang en kan die vergelijken met de rest van de deelnemers, het regionale en het landelijke gemiddelde. Deelnemen aan 100-100-100 is een experiment en geen wedstrijd.

Tips
Hebben deelnemers tips voor de andere deelnemers? Of kunnen deelnemers zelf tips voor minder afval gebruiken? Op het platform plaatsen deelnemers gemakkelijk een bericht en kan men op elkaar reageren

 De voortgang van de deelnemers is te volgen op de platforms:

2017018_Irado_slider_algemeen (2)