menu

Beter glas en papier scheiden bij ‘De Hoeken’ in Capelle a.d. IJssel

In Capelle aan den IJssel is een proef gestart om het scheiden van glas en oud papier in appartementencomplexen “De Hoeken” te stimuleren en te verbeteren.

Meer gemak en kennis

Om het scheiden van papier en glas te vergemakkelijken staan op zes verdiepingen van Schermerhoek speciale containers voor glas en oud papier, vlakbij de lift. De containers worden vervolgens dagelijks geleegd door een zogeheten afvalcoach die ook de omgeving netjes houdt. Een bord boven de containers maakt de containers goed zichtbaar en geeft aan welke afvalstroom waar hoort. Voor vragen kunnen de bewoners ook terecht bij de afvalcoach.

Vervolg proef

De afvalscheidingsproef is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel in samenwerking met woningcorporatie Havensteder en Nedvang. Als de proef een succes is, worden op alle verdiepingen van de Schermerhoek en in het naastgelegen complex Purmerhoek glas- en papiercontainers neergezet.


Veelgestelde vragen

 • Afvalinzameling in Capelle aan den IJssel

  Waar laat ik mijn grof snoeiafval?

  Elke laatste maandag van de maand haalt Irado in Capelle aan den IJssel – op afspraak – uw grove snoeiafval op. Maakt u hiervoor wel eerst een grofvuilafspraak via de website of de Irado-app. Zonder afspraak weten we namelijk niet dat u grof snoeiafval aanbiedt. Hoe u uw snoeiafval moet aanbieden leest u op de informatiepagina over grof tuinafval.

  In tegenstelling tot wat beschreven is in de Afvalwijzer, rijdt Irado in het voor- en najaar géén takkenroute. In plaats daarvan rijden we nu iedere maand de snoeiroute.

  Waarom kan pmd bij het restafval?

  Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken.

  Lees verder op de informatiepagina over nascheiding.

  Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Andere soorten afval moeten nog steeds ‘aan de bron’ gescheiden worden, door u dus. Papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil blijft u apart aanleveren.

  Ik wil graag een jaaroverzicht van de Afvalkalender 2018

  De afvalkalender geldt alleen voor de huisgebonden containers. De data van inpandige containers en de containers in de wijk zijn hierin niet opgenomen.

  U kunt de adresgebonden afvalkalender raadplegen, downloaden en vervolgens printen bij de informatiepagina Afvalkalender. Vul hiervoor uw postcode en huisnummer in.

  U kunt de algemene afvalkalender van Capelle ook hier downloaden. Dan krijgt u een overzicht van alle ophaaldagen van de minicontainers in Capelle van gft, restafval en papier.

  Kan ik nog terecht bij de gemeentelijk kringloopwinkel?

  Stichting Capelle Werkt haalt voor de gemeente het wit- en bruingoed, zoals huishoudelijke apparaten en beeld- en geluidselektronica, en ijzer op. Hiervoor kunt u rechtstreeks een afspraak maken met Stichting Capelle Werkt via de ‘IJzerlijn’:  010-2581716. Irado haalt deze apparaten niet op, hiervoor kunt u dan ook geen grofvuilafspraak maken. Natuurlijk kunt u ook al uw andere herbruikbare spullen brengen of laten ophalen door Stichting Capelle Werkt. Raadpleeg hiervoor hun website: www.stichtingcapellewerkt.nl.

  De afvalkalender werkt niet met mijn postcode

  De afvalkalender in de Irado-app en op de website geeft uitsluitend de ledigingdagen weer van de huisgebonden minicontainers. Voor deze groep bewoners is het belangrijk te weten op welke dag zij de minicontainer moeten buiten zetten om te worden geleegd. De ledigingdagen van de inpandige containers en de containers in de wijk zijn hierin niet opgenomen. De bovengrondse containers worden altijd een – en indien nodig twee keer – per week geleegd. De ondergrondse containers voor papier en restafval worden geleegd, zodra de sensor in de container ons hiervoor op afstand het signaal geeft.

  Mijn minicontainer is niet geleegd

  Zet uw minicontainer op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur klaar op de vaste aanbiedplaats. Tussen 7.30 uur en 16.00 uur komen we langs om de container te legen. Wanneer wij langskomen tussen deze tijden staat niet vast. Dat heeft te maken met routes, verkeer en weersomstandigheden. Mocht uw container na 16.00 uur nog niet zijn geleegd, neemt u dan pas contact op met onze klantenservice.

  Hoeveel grofvuil kan ik aanbieden?

  In tegenstelling tot wat in de Afvalwijzer is beschreven is er geen maximum op de totale hoeveelheid grofvuil dat u per keer mag aanbieden. Houdt u wel rekening met de aanbiedregels. Al het grofvuil dat wij ophalen na het maken van uw grofvuilafspraak wordt namelijk handmatig door onze beladers in de grofvuilwagen gegooid. Vanuit de Arbo-wetgeving zijn voor onze medewerkers richtlijnen opgesteld voor maximale belasting per persoon voor gewicht en afmetingen. De 30 kilogram maximum gewicht en 1,50 meter lengte zijn richtlijnen. Wanneer uw grofvuil deze richtlijnen niet te ver overschrijdt, wordt uw grofvuil volgens afspraak meegenomen. Alle aanbiedregels voor grofvuil vindt u op onze website.

  De afvalkalender in de Irado-app werkt niet

  De afvalkalender in de Irado-app geeft uitsluitend de ledigingdagen weer van huishoudens met een eigen minicontainer. Voor deze groep bewoners is het belangrijk te weten op welke dag zij de minicontainer moeten buiten zetten om te worden geleegd. Mocht u een eigen minicontainer hebben en de Irado-app herkent uw postcode in combinatie met uw huisnummer niet, meldt u dit dan bij onze klantenservice. Uw postcode is bij ons dan nog niet bekend.

  De ledigingdagen van de boven- en ondergrondse containers in de wijk zijn hierin niet opgenomen. De bovengrondse containers worden altijd een of twee keer per week geleegd. De ondergrondse containers voor papier en restafval worden geleegd zodra de sensor in de container ons hiervoor op afstand het signaal geeft.

  Er staat veel afval naast de container

  Helaas kan het voor komen dat u afval naast de container aantreft. Meldt u dat dan bij onze klantenservice. Onze servicewagen rijdt dan langs om het vuil op te ruimen. Deze wagen is niet uitgerust om de container te legen. De vuilniswagen leegt de containers aan de bovenkant van zijn laadbak. Daarom kan de chauffeur van de vuilniswagen geen los vuil meenemen in zijn wagen en komt de servicewagen langs. U kunt helpen door uw afval niet naast de container te plaatsen en het naar een naastgelegen container te brengen.

  De container heeft geen sensor

  Alle ondergrondse containers voor restafval en papier zijn van binnen uitgerust met een sensor. De sensor registreert de hoeveelheid afval in de container. Soms zit een klep van een container vast. Dan lijkt het voor u dat de container vol is, terwijl de hoeveelheid afval in de container de sensor nog niet heeft bereikt. Wij krijgen dan geen melding. U kunt ons helpen door een dergelijke verklemming te melden bij onze klantenservice, via de app of onze website.

  De containers worden niet geleegd

  Alle bovengrondse containers worden op vaste dagen minimaal 1 en indien nodig 2 keer per week geleegd. Met ingang van 2018 zijn dat andere dagen dan u gewend bent. De ledigingdagen van de minicontainers zijn hetzelfde gebleven. De ondergrondse containers voor restafval en papier worden geleegd indien zij bijna vol zijn. Deze containers zijn namelijk uitgerust met een sensor zodat Irado op afstand kan zien hoe vol de containers zijn. Dit leidt ertoe dat er geen vaste ledigingfrequentie is te communiceren over deze containers.

  De klantenservice van Irado is moeilijk bereikbaar

  Onze klantenservice is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur. U kunt onze medewerkers benaderen voor alle vragen over afval. De afgelopen weken hebben veel bewoners op hetzelfde moment vragen gesteld. Daardoor is helaas de wachttijd aan de telefoon opgelopen. Deze vragen hebben betrekking op de nieuwe manier van inzamelen door Irado. Capelle is voor Irado een nieuwe gemeente waarin we nog ervaring moeten opdoen. We vragen hiervoor uw begrip. Wij merken wel dat de wachttijden aan de telefoon inmiddels zijn afgenomen tot een normaal niveau.