menu

Online platform: Doe Mee Met Minder Afval

Gemeenten hebben grote ambities om de hoeveelheid restafval in de stad te verminderen. Hiervoor zijn en worden beleid- en actieplannen ontwikkeld en uitgevoerd. Elke kilo is meegenomen. Via het VANG-programma willen we een 100% circulaire economie stimuleren. Dat betekent dat we niet alleen moeten inzetten op een optimale inzamelstructuur. Dat betekent ook inzetten op gedragsverandering bij bewoners om afval te scheiden én te voorkomen.

Community per afvalstroom

Enthousiast over de vorm van 100-100-100: een community waarin inwoners de uitdaging met zichzelf aangaan hebben we een eigen online community ontwikkeld. Een een plek waar bewoners elkaar helpen met tips, vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen plaatsen. In een korte periode, met verdieping op een grondstofstroom als thema.

Via het online platform doemeemetminderafval.nl gaan deelnemers een maand lang de uitdaging met zichzelf aan om de hoeveelheid restafval in huis te verminderen. Daarbij helpen de deelnemers elkaar en worden ze gestimuleerd met dagelijkse coördinatie en communicatie door Irado én elkaar:

  • Thema per afvalstroom/grondstof
  • Dagelijks een tip
  • Wekelijks een opdracht
  • Persoonlijke profielpagina voor het bijhouden van de resultaten
  • Ontmoetingsplek voor het uitwisselen van tips, stellen van vragen en delen van ervaringen

We zetten in op bewustwording en gedragsverandering met de boodschap: er bestaat geen afval, wat jij weggooit is grondstof. Op een speelse manier worden deelnemers gemotiveerd om afval te verminderen. Door zelfinzicht doen we een beroep op intrinsieke motivatie om het volgende keer nog beter te doen. De resultaten van de opdrachten en de tips en ervaringen die deelnemers in de community delen zijn waardevol om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden in een huishouden om afval te voorkomen en welke aspecten daarbij een rol spelen.

Thema: Groente-, fruit- en etensresten van 1 -31 maart 2020

naar de challenge: GFE »

 

Thema: (oud) Papier en Karton van 1 – 30 juni 2020

naar de challenge: Papier»