menu

Schoon Loont: een schone school en sportclub loont

Onder de naam ‘Schoon Loont’ werden verenigingen en scholen in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen opgeroepen om samen met leerlingen en leden te zorgen voor een schone omgeving. En te streven naar een afvalvrije school of vereniging. De gemeenten en Irado ondersteunden hen hierin met verschillende middelen. 

De actie Schoon Loont vloeit voort uit een pilot van Rijkswaterstaat waarbij meer bewustwording bij inwoners wordt gecreëerd wordt om ook plastic verpakkingsafval in te zamelen bij sportverenigingen en scholen. Aangeleerd gedrag thuis is ook toepasbaar buitenshuis. Door afvalscheiding te stimuleren verwachtten we ook een effect op de hoeveelheid zwerfvuil, door te belonen voor een schone omgeving willen we de hoeveelheid zwerfafval terug dringen.

  1. Plastic afval (en drankenkartons)* in de plastic container.

Deelnemende scholen en verenigingen ontvingen van Irado gratis een container voor het apart inzamelen van plastic verpakkingsafval (en drankenkartons)*. Doordat dit afval niet meer bij het restafval terecht komt, vermindert de hoeveelheid restafval en wordt direct bespaard op de kosten voor afvoer hiervan. Ongetwijfeld bestaat het (zwerf)afval op sportverenigingen en scholen uit plastic.  Lege petflesjes, drinkpakjes en brood- of frituurbakjes worden op straat gegooid of komen bij het restafval terecht. Terwijl deze afvalsoorten makkelijk te scheiden zijn en thuishoren in de container voor plastic verpakkingsafval (en drankenkartons)*.

  1. Wedstrijd schoonste school en club van de stad

Naast de mogelijkheid tot afvalscheiding kreeg de school en/of de vereniging de kans om in een competitie mee te strijden naar de titel schoonste school en schoonste club. Hierbij was het de bedoeling dat ze de omgeving van de school/vereniging schoon hielden. Daarnaast konden ze extra punten verdienen door extra gebieden (bijvoorbeeld een stuk openbaar groen in de omgeving) schoon te houden en dit te posten op de speciale facebook pagina. Door controle van een jury, wat een aantal keer per jaar gebeurde om extra punten te verdienen, werd uiteindelijk de winnaar worden bepaald. Naast de eer en de nodige media aandacht kreeg de vereniging en/of school ook een passende beloning . Scholen en verenigingen konden samen met hun scholieren en leden zorgen voor een schone omgeving. Irado ondersteunde hen bij deze uitdaging.

De pilotperiode liep van 1 januari 2016 t/m 31 december 2017. De wedstrijd schoonste school loopt van 19 maart 2016 t/m 15 maart 2017. Er namen 62 deelnemers actief deel aan Schoon Loont. De activiteiten verschilden, de een zamelde alleen kunststof in en de ander was ook actief op het gebied van zwerfvuil.

Afspeellijst video’s Schoon Loont