menu

Kindermilieucommissie onderzoekt scheidingsgedrag plastic

In de periode april – juli 2014 is de commissie Milieu van de Kindergemeenteraad Schiedam aan de slag met een onderzoeksopdracht die ze van Irado hebben gekregen: ‘Hoe kunnen we inwoners verleiden tot het beter scheiden van plastic?’

Onderzoeksopdracht

Dat onderzoeken de 15 kinderen van groep 7 van de St. Jozefschool, die samen  de adviescommissie Milieu van de Schiedamse Kindergemeenteraad vormen.
Op excursie bij Irado gingen ze voortvarend aan de slag. Ze bekeken eerst een filmpje over wat nou plastic eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is om het te scheiden. Hoeveel plastic wordt er nu al gescheiden? Zijn er genoeg containers in de wijken? Weten mensen wel genoeg over het scheiden van plastic? En hoe doen andere gemeenten het? De antwoorden op deze (sub)onderzoeksvragen werden tijdens de excursie door de kinderen achterhaald door experts op het gebied van kunststofinzameling en- verwerking te bellen, en door de afvalrapportage en website van Irado te analyseren.

In de periode april – juli doen de kinderen onderzoek. De kinderen werken hun ideeën uit in een concreet plan. Ze gaan in gesprek met de wethouder en met inwoners uit Schiedam en kunnen vragen blijven stellen aan Irado. Met al die informatie en de onderzoeksinspanningen werken de kinderen aan een oplossing voor het scheiden van plastic afval.

Terugkoppeling

De resultaten van het onderzoek werden half juli 2014 in het ‘Gesprek met de Stad’ gepresenteerd aan de Kindergemeenteraad. Gemeente Schiedam en Irado gaan hiermee aan de slag. De videoprestentaties van de onderzoeksresultaten zijn te bekijken op ons YouTube-kanaal.

Naslagwerk voor onderzoek

Filmpje wat is plastic?
Filmpje wat wordt er van plastic gemaakt?
Iradopagina kunststof
Website Plastic Hero

[gallery ids=”1736,173