menu

Proef met plastic container aan huis in Feministenbuurt

Op initiatief van vertegenwoordigers van de wijk Woudhoek Noord en de denktank Duurzaamheid in Schiedam boden Irado en de gemeente Schiedam bewoners van de Feministenbuurt op proef een container aan huis voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons aan. Tijdens de proef, die startte in september 2016 en drie maanden duurde, konden bewoners thuis hun plastic verpakkingsmaterialen en drankenkartons nog makkelijker scheiden en aanbieden.

Plasticcontainer thuis op proef

De deelnemers aan de proef hoefden hun plastic verpakkingsafval en drankenkartons voortaan niet meer naar het Afval Apart Punt te brengen. Tijdens de proefperiode van drie maanden werd de plasticcontainer thuis geleegd. De deelnemers bleven beschikken over de grijze container aan huis voor restafval. De container voor plastic en drankenkartons werd tijdens de proefperiode tweewekelijks geleegd. Deelname aan de proef was voor de bewoners van de Feministenbuurt vrijwillig.

Ervaringen

De deelnemers waren erg tevreden over het gebruik van een container aan huis voor plastic. Na de proef konden de deelnemers ervoor kiezen om de plastic container te behouden. Deze ervaringen van de deelnemers zijn belangrijk voor Irado en de gemeente Schiedam. Mede op basis van deze ervaringen en die van andere wijken (Toneelspelersbuurt) wordt uiteindelijk besloten hoe de plastic verpakkingen en drankenkartons in de toekomst in laagbouw woningen in Schiedam wordt ingezameld.