menu

Proef met plastic scheiden aan huis in Toneelspelersbuurt

Schiedam staat voor de uitdaging de hoeveelheid restafval te verminderen. Samen met inwoners vinden proeven plaats om te onderzoeken hoe plastic scheiden kan worden verbeterd met het inzamelen van plastic verpakkingen en drankenkartons aan huis.

In overleg met een aantal buurtbewoners is de Toneelspelersbuurt geselecteerd om deel te nemen aan deze  proef. Met de proef werd onderzocht of met een container aan huis voor plastic verpakkingen en drankenkartons én het wegbrengen van restafval naar de wijkcontainer plastic afval nog beter gescheiden wordt.

Proef met plastic container aan huis

Tijdens de proefperiode werd de container aan huis voor restafval gebruikt voor het verzamelen van plastic verpakkingen en drankenkartons en diende zo als plastic container aan huis. Deze plastic container werd volgens een vast ophaalschema elke drie weken geleegd. Het restafval wordt door de bewoners naar de ondergrondse restafvalcontainers in de wijk gebracht.

De proef duurde 3 maanden: van maandag 6 november 2017 tot en met maandag 29 januari 2018.  Na deze proefperiode wijzigde de inzameling weer terug naar de oude situatie en werden de plastic verpakkingen en drankenkartons weer gebracht naar het Afval Apart Punt in de wijk. En de container aan huis weer gebruikt voor het verzamelen van restafval.

Ervaringen

Tijdens de proef is een hoeveelheid plastic en drankenkartons ingezameld dat ruim hoger ligt dan het scheiden van plastic via de verzamelcontainer in de wijk. Gemiddeld 65% van de deelnemers heeft elke drie weken de kliko voor plastic en drankenkartons aangeboden. Met de uitkomsten uit de Toneelspelersbuurt en die van een eerdere proef in de Feministenbuurt wordt vervolgens bekeken hoe de plastic verpakkingen en drankenkartons in de toekomst in laagbouw woningen worden ingezameld.