Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Met pas naar de milieustraat in Schiedam

De toegangspoort van de milieustraat is afgesloten met een slagboom. Bezoekers dienen voortaan altijd de toegangspas van de restafvalcontainer, of de milieupas (bewoners/zakelijk) mee te brengen bij een bezoek aan de milieustraat. Neem je toegangspas of milieupas dus altijd mee als je de milieustraat bezoekt.

Pas voor bewoners

Inwoners van Schiedam betalen afvalstoffenheffing aan de gemeente Schiedam. Daarmee heb je recht op toegang tot de milieustraat.

Met deze pas heb je ook toegang tot de milieustraat. Het is niet nodig een aparte milieupas voor bewoners aan te vragen.

Dan heb je in juni 2020 automatisch op je huisadres een milieupas voor bewoners ontvangen. Daarmee krijgt je toegang tot de milieustraat. Ben je niet in het bezit van een milieupas voor bewoners, neem dan contact met ons op via het aanvraagformulier.

Per huisadres wordt één pas vertrekt. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas automatisch geblokkeerd. Neem de pas altijd mee bij een bezoek aan de milieustraat. De toegangspas voor de restafvalcontainer en de milieupas voor bewoners zijn alleen bestemd voor het brengen van huishoudelijk afval. Voor het brengen van bedrijfsafval is een zakelijke milieupas nodig. Op de milieustraat worden geen passen verstrekt.

Zakelijke milieupas

Bedrijven, instellingen, scholen en verenigingen kunnen uitsluitend met een betaalde zakelijke milieupas toegang krijgen tot de milieustraat om hun bedrijfsafval weg te brengen. Bij het aanmelden bij de toegangszuil wordt gevraagd welk soort bedrijfsafval wordt gebracht en wordt vermeld wat de kosten hiervoor zijn.

Veelgestelde vragen

Bent je de milieupas verloren, is deze gestolen of kapot? Vraag dan een nieuwe pas aan.

Per huisadres wordt één pas vertrekt. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas automatisch geblokkeerd.

Er is geen verschil in het gebruik van beide passen. Je hebt met beide passen toegang tot de milieustraat. De milieupas is een moderne versie met nieuwe naam van de toegangspas.

Indien je al in het bezit bent van een toegangspas voor de restafvalcontainer, dan heb je hiermee ook toegang tot de milieustraat. Je kunt hiervoor geen tweede pas aanvragen.

Bewoners die geen gebruik maken van de afgesloten restafvalcontainer in de wijk hebben een milieupas ontvangen ip hun huisadres. Met deze milieupas voor bewoners heb je toegang tot de milieustraat.

Nee, je hebt met beide passen toegang tot de milieustraat. Indien je al in het bezit bent van een toegangspas voor de restafvalcontainer, dan heb je hiermee ook toegang tot de milieustraat. Je kunt hiervoor geen tweede pas aanvragen.

Nee, je hebt met de milieupas uitsluitend toegang tot de milieustraat in Schiedam.

Het brengen van grof huishoudelijk afval naar de milieustraat is gratis. Een uitzondering hierop is bouw- en sloopafval (gips, hout, dakbedekking, grond, puin en al het andere materiaal, dat vastzit in of aan uw huis).  De actuele bedragen staan hier: milieustraat Schiedam.

Laat de milieupas achter voor de nieuwe bewoner. De pas hoort namelijk bij het huisadres. Bij je nieuwe woning, krijg je de milieupas van de vorige bewoners.

Nee, de toegangspas voor de restafvalcontainer is ook te gebruiken voor de toegangszuil bij de milieustraat. Je hoeft hiervoor geen nieuwe, of tweede pas aan te vragen. Elk huishouden heeft één pas.

Nee, elk huishouden krijgt slechts één pas. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas direct geblokkeerd.

Dat mogen zij niet. Alle inwoners van Schiedam betalen afvalstoffenheffing en mogen daarom gebruik maken van de milieustraat. Bedrijven en niet-inwoners van de gemeente Schiedam betalen geen afvalstoffenheffing. Maar als zij in onze gemeente afval storten, moet dit wel afgevoerd en verwerkt worden. Dit komt dan voor rekening van de inwoners van onze gemeente via de afvalstoffenheffing. En zou niet terecht zijn.

Zonder toegangspas of milieupas krijg je geen toegang tot de milieustraat. Neem de pas dus altijd mee.

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht door de gemeente Schiedam. Inwoners van Schiedam hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Indien andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, gebruik van de milieustraat in Schiedam moeten zij hiervoor betalen. Om dit beter in de gaten te kunnen houden is de milieustraat uitsluitend toegankelijk met een pas.

Tussen het moment van aanvragen van de pas en het versturen verstrijken ongeveer 10 – 15 werkdagen.

Je hebt uitsluitend toegang tot de milieustraat met de zakelijke milieupas. Je kunt online een milieupas aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 

 

Nee, je hebt met de milieupas uitsluitend toegang tot de milieustraat in Schiedam.

Je kunt uitsluitend online een milieupas aanvragen.  Op de milieustraat worden door de medewerkers geen passen verstrekt. Aan de zakelijke milieupas zijn kosten verbonden.

Aan de zakelijke milieupas zijn kosten verbonden. De kosten voor het brengen van de verschillende rest- en grondstofstromen vind je hier.

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht door de gemeente Schiedam. Inwoners van Schiedam hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Indien andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, gebruik van de milieustraat in Schiedam moeten zij hiervoor betalen. Om dit beter in de gaten te kunnen houden is de milieustraat uitsluitend toegankelijk met een pas.