Het nieuwe college van Schiedam zet in op een schonere stad. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er een aantal deelprojecten opgestart. Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de verschillende deelprojecten.

 

Deelproject inzameling

Vanaf maandag 20 maart starten wij, in samenwerking met YES!Delft, een pilot met cameradetectie op de Boerhaavelaan. Er is een camerazuil gemonteerd met camera’s die periodiek een foto maken om te inventariseren of er bijplaatsingen naast de container staan. Deze pilot is opgestart om te kijken of de techniek van deze camera’s dit inderdaad al kan en zo ja, hoe goed dit gaat. De camera’s staan gericht op de traanplaat om de container en zullen dus geen persoonsgegevens registreren.

In opdracht van Gemeente Schiedam zal Irado experimenteren met de uitbreiding van de grofvuilavonden. Deze mobiele grofvuilinzameling is al bekend in Schiedam Oost en er worden nu extra locaties toegevoegd in Groenoord (noord en zuid), West, Zuid en Nieuwland. Hier kun je je grofvuil scheiden inleveren. Heb jij een suggestie voor een locatie in een bestaande of nieuwe wijk? Dan kun je dit via het formulier onderaan de pagina insturen.

Meer informatie over de mobiele grofvuilinzameling ยป