Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Hoe gebruik ik de milieupas/toegangspas

Inwoners van Schiedam hebben met één pas toegang tot de restafvalcontainer* én de milieustraat. Gebruik hiervoor de (oude) toegangspas, of de (nieuwe) milieupas voor bewoners.

De pas gebruiken bij de restafval container

In Schiedam gaan de containers voor restafval alleen nog open met een pas. We hebben voor beveiligde containers gekozen om het illegaal dumpen van bedrijfsafval tegen te gaan. En we kunnen je nog beter van dienst zijn: het systeem waarschuwt ons als de container bijna vol is, zodat we hem op tijd kunnen legen.

Let op!

Schiedammers met een restafvalkliko aan huis kunnen binnenkort geen gebruik meer maken van de wijkcontainers voor restafval. De exacte datum volgt nog, dit is afhankelijk van het uitleveren van de grotere of extra kliko’s.

Bewaar de pas goed; je hebt hem nog wél nodig voor toegang tot de milieustraat!

De pas gebruiken bij de milieustraat

Neem de pas altijd mee bij een bezoek aan de milieustraat. Bewoners kunnen de toegangspas/milieupas bewoners uitsluitend gebruiken voor het brengen van huishoudelijk afval.

Voor het brengen van bedrijfsafval is een zakelijke milieupas nodig. Hieraan zijn kosten verbonden. Op de milieustraat worden geen passen verstrekt.

Let op!

Per huisadres wordt één pas vertrekt. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas automatisch geblokkeerd.

Heb je geen toegangspas of milieupas (meer). Ben je deze verloren, of is deze kapot? Bestel hier een nieuwe

Let op: je ontvangt 1 pas per huisadres. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas geblokkeerd. 

Bedrijven, instellingen, scholen en verenigingen kunnen uitsluitend met een betaalde zakelijke milieupas toegang krijgen tot de milieustraat om hun bedrijfsafval weg te brengen. Bij het aanmelden bij de toegangszuil wordt gevraagd welk soort bedrijfsafval wordt gebracht en wordt vermeld wat de kosten hiervoor zijn.

Veelgestelde vragen

Als de toegangspas voor de restafval container niet meer werkt, vraag hier een nieuwe pas aan. We blokkeren dan de oude pas en sturen een nieuw pas toe. Er wordt één pas per adres uitgegeven.

Met de toegangspas kun je terecht bij alle restafval containers in de wijk. Dat is handig als er bijvoorbeeld een container verstopt zit.

De pasjes worden gebruikt om te zorgen dat er geen illegaal (bedrijfs)afval in de containers wordt gestort. Bovendien is de capaciteit van de containers berekend op het aantal huishoudens. De containers zijn uitgerust met sensoren, zodat we op tijd een signaal krijgen wanneer de container geleegd moet worden. De ophaalfrequentie kan op deze manier worden bijgesteld.

De gemeente Schiedam en Irado hebben voor de invoering van toegangscontrole (het systeem met pasjes) gekozen om een aantal redenen. Door het invoeren van pasjes wordt het illegaal in de container dumpen van afval voorkomen en wordt het mogelijk volle containers te voorkomen. Wij krijgen namelijk een signaal als de container bijna vol is. Door deze maatregelen worden kosten bespaard wat een gunstig effect heeft op de afvalstoffenheffing die door de bewoners wordt betaald. Daarnaast is het door de toegangscontrole mogelijk geworden dat een containerstoring automatisch bij Irado wordt gemeld zodat wij storingen sneller kunnen verhelpen.

Nee. Je betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente. Je hoeft niet extra te betalen voor het afval dat je met de pas in de container doet. Met gebruik van de passen voorkomen we illegaal dumpen van afval in de container.

De gegevens zijn gekoppeld aan het adres en niet aan personen. Irado doet niets met deze gegevens. Het is dus niet zo dat als je vaker restafval wegbrengt je belasting omhoog gaat of dat je extra moet betalen als je bijvoorbeeld meer stort dan de buurman.

Maak van bijplaatsing van afval of grofvuil altijd melding bij de gemeente via telefoonnummer 14010. Het afval wordt opgeruimd en er wordt onderzocht waar het vandaan komt.

Betrek je een nieuw opgeleverde woning vanuit een bouwproject, dan ontvang je in de week van de oplevering automatisch je milieupas voor toegang tot de de restafvalcontainer op je nieuwe woonadres. Verhuis je naar een bestaande woning, dan dienen de vorige bewoners de pas achter te laten. Per woonadres wordt één pas verstrekt. Is er geen pas (achtergelaten)? Vraag dan hier een nieuwe pas aan.

Als je de pas voor de restafvalcontainer bent verloren, kun je een nieuwe pas aanvragen. Wij blokkeren de oude pas en maken een nieuwe aan. Wij sturen de nieuwe per post naar het opgegeven huisadres.

Ieder huishouden krijgt één pas voor de restafvalcontainer. Alleen als je kamers verhuurt kun je evenveel passen aanvragen als het aantal kamers waarvoor je een verhuurvergunning hebt. Neem voor het aanvragen van extra passen contact op met de Klantenservice.

Is de pas kapot, dan krijg je van onze een nieuwe pas. Wij blokkeren de oude pas en maken een nieuwe aan. Wij sturen de nieuwe pas per post naar het opgegeven huisadres.

Je hebt uitsluitend toegang tot de restafvalcontainer in Schiedam met een milieupas/toegangspas.

  • Heb je geen pas, neem dan contact op met onze klantenservice.
  • Heb je wel een pas, dan kan er een storing zijn in het systeem. Er verschijnt dan een melding in het beeldscherm op de container. Laat ons dit alstublieft weten via dit formulier, zodat we dit snel kunnen verhelpen. Vermeld hierbij het containernummer.
  • De pas geeft toegang tot alle restafvalcontainers in de wijk. Mogelijk heeft de pas (nog) geen toegang tot deze restafvalcontainer. Neem dan contact op met onze klantenservice. Vermeld hierbij het containernummer en het pasnummer.

Ja, je kunt een voorkeur voor een restafval container aangeven bij onze Klantenservice. We bekijken je verzoek en proberen altijd de dichtstbijzijnde container aan je toe te wijzen. Vermeld bij het aanvragen hiervan het containernummer en je pasnummer, zodat deze aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Je kunt hier je pas bestellen.  Per adres wordt één pas verstrekt.

 

Bent je de milieupas verloren, is deze gestolen of kapot? Vraag dan een nieuwe pas aan.

Per huisadres wordt één pas vertrekt. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas automatisch geblokkeerd.

Er is geen verschil in het gebruik van beide passen. Je hebt met beide passen toegang tot de milieustraat. De milieupas is een moderne versie met nieuwe naam van de toegangspas.

Indien je al in het bezit bent van een toegangspas voor de restafvalcontainer, dan heb je hiermee ook toegang tot de milieustraat. Je kunt hiervoor geen tweede pas aanvragen.

Bewoners die geen gebruik maken van de afgesloten restafvalcontainer in de wijk hebben een milieupas ontvangen ip hun huisadres. Met deze milieupas voor bewoners heb je toegang tot de milieustraat.

Nee, je hebt met beide passen toegang tot de milieustraat. Indien je al in het bezit bent van een toegangspas voor de restafvalcontainer, dan heb je hiermee ook toegang tot de milieustraat. Je kunt hiervoor geen tweede pas aanvragen.

Nee, je hebt met de milieupas uitsluitend toegang tot de milieustraat in Schiedam.

Het brengen van grof huishoudelijk afval naar de milieustraat is gratis. Een uitzondering hierop is bouw- en sloopafval (gips, hout, dakbedekking, grond, puin en al het andere materiaal, dat vastzit in of aan uw huis).  De actuele bedragen staan hier: milieustraat Schiedam.

Laat de milieupas achter voor de nieuwe bewoner. De pas hoort namelijk bij het huisadres. Bij je nieuwe woning, krijg je de milieupas van de vorige bewoners.

Nee, de toegangspas voor de restafvalcontainer is ook te gebruiken voor de toegangszuil bij de milieustraat. Je hoeft hiervoor geen nieuwe, of tweede pas aan te vragen. Elk huishouden heeft één pas.

Nee, elk huishouden krijgt slechts één pas. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas direct geblokkeerd.

Dat mogen zij niet. Alle inwoners van Schiedam betalen afvalstoffenheffing en mogen daarom gebruik maken van de milieustraat. Bedrijven en niet-inwoners van de gemeente Schiedam betalen geen afvalstoffenheffing. Maar als zij in onze gemeente afval storten, moet dit wel afgevoerd en verwerkt worden. Dit komt dan voor rekening van de inwoners van onze gemeente via de afvalstoffenheffing. En zou niet terecht zijn.

Zonder toegangspas of milieupas krijg je geen toegang tot de milieustraat. Neem de pas dus altijd mee.

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht door de gemeente Schiedam. Inwoners van Schiedam hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Indien andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, gebruik van de milieustraat in Schiedam moeten zij hiervoor betalen. Om dit beter in de gaten te kunnen houden is de milieustraat uitsluitend toegankelijk met een pas.