menu

De gemeente Schiedam wil de hoeveelheid restafval verminderen: van 259 kilo in 2016 naar 160 kilo per persoon in 2020. Minder restafval is beter voor het milieu. De grondstoffen die we scheiden, kunnen we weer gebruiken voor nieuwe producten. Zo hoeft er minder afval verbrand te worden. En dat is goedkoper. Het verbranden van afval kost de gemeente geld.

Slimmer scheiden

Samen met alle bewoners van woningen met een eigen tuin gaan we slimmer scheiden. Dit is een van de maatregelen uit  het afvalbeleidsplan Afval the Challenge, een plan dat de gemeente samen met de Schiedammers heeft opgesteld. Het wordt makkelijker om thuis gft, papier en karton, en nu ook verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (pmd) in te zamelen. Daarvoor wordt een pmd-kliko geïntroduceerd.

Wat gaat er voor u veranderen?

Voortaan halen we naast de grondstoffen gft en etensresten en oud papier en karton ook pmd bij u op. Uw kliko voor restafval bouwen we om tot pmd-kliko: hierin komt plastic, metaal en drankenkartons. Deze pmd-kliko wordt elke twee weken geleegd. Het kleine beetje restafval dat u overhoudt, gooit u in een ondergrondse restafvalcontainer in de wijk. Op dit moment zijn er niet in alle wijken genoeg
restafvalcontainers. Daarom vervangen we een aantal ondergrondse plasticcontainers door restafvalcontainers en plaatsen we extra restafvalcontainers. In overleg met omwonenden bepalen
we de beste locatie voor deze nieuwe containers, zodat u niet ver hoeft te lopen met uw restafval.

Vanaf wanneer gaan we slimmer scheiden?

De invoeren van slimmer scheiden gaat gefaseerd. In de tweede helft van mei starten we met de wijken Woudhoek, Vogelbuurt en Ringvaart. Na de zomervakantie volgen de andere wijken. U wordt vooraf op tijd geïnformeerd over de start van de invoering in uw buurt.

Slimmer scheiden doen we samen!

We staan u bij met tips en adviezen hoe u het slimmer scheiden het beste kunt aanpakken. Zo ontvangt u wanneer uw wijk aan de beurt is een Slimmer Scheiden Startpakket en komen er Afvalcoaches aan huis om u bij te staan indien u dat wenst. Want: slimmer scheiden doen we samen!

Veelgestelde vragen over slimmer scheiden in Schiedam

Slimmer scheiden

AfvalCoach