menu

Slimmer scheiden doen we samen

Samen met alle bewoners van woningen met kliko’s in de eigen tuin gaan we slimmer scheiden. Dit is een van de maatregelen uit  het afvalbeleidsplan Afval the Challenge, een plan dat de gemeente samen met de Schiedammers heeft opgesteld. De gemeente Schiedam wil de hoeveelheid restafval verminderen: van 259 kilo in 2016 naar 160 kilo per persoon in 2020.

Door afval beter te scheiden, kan het restafval vaker worden hergebruikt voor nieuwe producten. Zo hoeft het niet verbrand te worden. Hergebruik is goedkoper dan het verbranden van afval én het is ook nog eens beter voor het milieu.

Slimmer scheiden

Het wordt makkelijker om thuis gft, papier en karton, en nu ook verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (pmd) in te zamelen. Daarvoor wordt een pmd-kliko geïntroduceerd.

doen we samen!

We staan u bij met tips en adviezen hoe u het slimmer scheiden het beste kunt aanpakken. Zo ontvangt u wanneer uw wijk aan de beurt is een Slimmer Scheiden Starterskit en komen er Afvalcoaches aan huis om u bij te staan indien u dat wenst. Want: slimmer scheiden doen we samen!

downloaden: brief Gemeente Schiedam over Slimmer Scheiden – 17 april 2019

Veelgestelde vragen over slimmer scheiden in Schiedam