menu

Ondergrondse restafvalcontainer

Restafval gooit u voortaan in de ondergrondse restafvalcontainer in de wijk. Deze container opent u met een speciale toegangspas. Deze pas krijgt u in de week voorafgaand aan de omwisseldag thuisgestuurd met een Slimmer Scheiden Starterskit. Daarin ontvangt u informatie over het gebruik van de toegangspas en tips hoe u het beste pmd kunt scheiden.

Extra restafvalcontainers

In een aantal buurten ontbreekt nog ondergrondse restafvalcontainers. Daarom vervangen we een aantal ondergrondse plasticcontainers door restafvalcontainers en plaatsen we extra ondergrondse restafvalcontainers.  Tijdens informatiebijeenkomsten in juni en juli is met omwonenden, aan de hand van een door de gemeente ingebracht voorstel, nagedacht en gesproken over de beste locaties voor deze ondergrondse containers. Sinds 24 juli 2019 is een Ontwerpbesluit ondergrondse restafvalcontainers beschikbaar bij de gemeente Schiedam.

Bekijk de kaart van alle containerlocaties in Schiedam »

Tips:

 • Zodra u de toegangspas heeft ontvangen kunt u direct gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers in uw wijk.
 • U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag gebruikmaken van de ondergrondse restafvalcontainers. U hoeft voor het weggooien van uw restafval dus niet te wachten op een inzameldag.
 • De ondergrondse container is alleen bestemd voor huishoudelijk restafval. Als u de grondstoffen goed scheidt, blijft er nog maar een klein beetje restafval over om naar de ondergrondse restafvalcontainer te brengen.
 • Klein chemisch afval, pmd, gft en etensresten, papier en karton, glas en textiel, elektrische apparaten, bouw- en sloopafval mogen niet in de restafvalcontainer.
 • Is uw restafval te groot, dan kunt u het als grofvuil wegbrengen naar de milieustraat. Leen hiervoor eventueel gratis een aanhanger. Of maak een grofvuilafspraak, dan komen we het bij u ophalen.
 • Huishoudelijk restafval in een gesloten zak mag in de ondergrondse afvalcontainer. Het maakt niet uit of u daarvoor een vuilniszak, een pedaalemmerzak of een draagtas gebruikt. De zak moet goed dicht zijn om te voorkomen dat de ondergrondse container smerig wordt en gaat stinken.

Veelgestelde vragen

 • Gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer

  Wat mag er NIET in de container?

  De ondergrondse container is alleen bestemd voor huishoudelijk restafval. Klein chemisch afval, pmd, gft en etensresten, papier en karton, glas en textiel, elektrische apparaten, bouw- en sloopafval mogen niet in de restafvalcontainer. Is uw restafval te groot, dan kunt u het als grofvuil wegbrengen naar de milieustraat. Leen hiervoor eventueel gratis een aanhanger. Of maak een grofvuilafspraak, dan komen we het bij u ophalen.

  Wat mag WEL in de container?

  Huishoudelijk restafval in een gesloten zak mag in de ondergrondse afvalcontainer. Het maakt niet uit of u daarvoor een vuilniszak, een pedaalemmerzak of een draagtas gebruikt. De zak moet goed dicht zijn om te voorkomen dat de ondergrondse container smerig wordt en gaat stinken.

  Wanneer kan ik mijn afval kwijt in de ondergrondse container?

  U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag gebruikmaken van de ondergrondse restafvalcontainers. U hoeft voor het weggooien van uw restafval dus niet te wachten op een inzameldag. Houdt u bij het weggooien natuurlijk wel rekening met uw omgeving.

  Betaal ik voor iedere keer dat ik gebruik maak van de ondergrondse container?

  Nee, u betaalt een vast tarief per jaar aan afvalstoffenheffing. De hoogte hiervan staat vast, dus ongeacht hoe vaak u gebruikmaakt van de ondergrondse container.

  Wat kan ik doen als er zakken of rommel naast de container staan?

  Ziet u afval naast de container staan, gooi het dan – indien mogelijk – zelf in de container. Is dit niet mogelijk? Meld dit dan direct bij Irado. U kunt hiervoor Irado mailen via info@irado.nl of bellen 010 – 262 1000. Zo houden we samen de buurt schoon en leefbaar.

  Kan de ondergrondse container gevaar opleveren voor kinderen?

  De ondergrondse container is geen speelobject. De ondergrondse container voor restafval zelf is echter alleen toegankelijk met een toegangspas. Kinderen kunnen dus niet vanzelf in de trommel terechtkomen.

  Zorgt de container voor stankoverlast?

  De container bevindt zich onder de grond, waar het een aantal graden kouder is dan boven de grond. Hierdoor wordt de ontwikkeling van vieze geur tegengegaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op goede wijze om te gaan met de inzamelvoorziening (afgesloten vuilniszak). Bij normaal gebruik zal er geen stank ontstaan.

  De container is defect. Wat nu?

  Als een ondergrondse container niet meer opengaat, is er meestal sprake van een verklemming in de trommel. Er kan ook een technische storing zijn. In beide gevallen kunt u Irado mailen via info@irado.nl of bellen via 010-2621000. Vermeld daarbij de locatie en containernummer.

  Kan ik de container gelijk gebruiken?

  Zodra u de toegangspas heeft ontvangen kunt u direct gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers in uw wijk.

  Mag ik afval naast de container zetten als hij vol zit?

  Nee, u mag afval nooit naast de container neerzetten. Wie dat wel doet, loopt kans op een boete. Toezicht en handhaving controleerd voortdurend op deze zogenoemde bijplaatsingen. Alle containers worden uitgerust met een vullingsgraadsysteem. Als ze voor 80% vol zijn, krijgt Irado een seintje dat ze moeten worden geleegd. Is de container toch vol? U kunt hiervoor Irado mailen via info@irado.nl of bellen 010 – 262 1000.

  • Restafval wegbrengen

   Ik heb moeite met het wegbrengen van restafval. Wat nu?

   Als u uw restafval zelf moeilijk weg kunt brengen naar een ondergrondse container omdat u bijvoorbeeld slecht er been bent, vraag dan of buren, vrienden of familie kunnen helpen. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met Irado via info@irado.nl of bel via 010 – 262 1000. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

   Moet ik ver lopen naar de ondergrondse container voor restafval?

   De afstand bedraagt maximaal 200 meter.

   Als u uw restafval zelf moeilijk weg kunt brengen naar een ondergrondse container omdat u bijvoorbeeld slecht er been bent, vraag dan of buren, vrienden of familie kunnen helpen. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met Irado via info@irado.nl of bel via 010 – 262 1000. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

   Wat moet ik doen met restafval?

   U kunt het restafval wegbrengen naar de ondergrondse restafvalcontainer bij u in de buurt.