Ik heb een vraag over…

Heeft u een vraag over de dienstverlening van Irado? Raadpleeg de veelgestelde vragen.

Onze Klantenservice krijgt regelmatig dezelfde vragen. Om u snel van dienst te zijn, hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de Klantenservice.

Het ophalen van winkelwagentjes is een overeenkomst tussen Capelle Werkt en de betreffende supermarkt, zonder tussenkomst van Irado en gemeente.  Irado haalt geen winkelwagentjes op. Voor vragen over het ophalen van winkelwagentjes kunt u rechtstreeks contact opnemen met Capelle Werkt.

Met ingang van 1 december 2020 haalt Irado het oud ijzer en elektrische apparaten op in Capelle. Maakt u wel eerst online een grofvuilafpraak bij Irado. Vanaf deze datum wordt dit niet meer uitgevoerd door Stichting Capelle Werkt.

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken. De gemeenten kiezen zelf welke manier van afval scheiden voor de gemeente geschikt is. Soms is ook een combinatie van bron- en nascheiding het beste. De gemeente weegt kosten, service en milieuopbrengst tegen elkaar af.

Lees meer: https://www.irado.nl/over-irado/nascheiding-pmd-restafval

Elke laatste maandag van de maand haalt Irado in Capelle aan den IJssel – op afspraak – uw grove snoeiafval op. Maakt u hiervoor wel eerst een grofvuilafspraak via de website of de Irado-app. Zonder afspraak weten we namelijk niet dat u grof snoeiafval aanbiedt. Hoe u uw snoeiafval moet aanbieden leest u op de informatiepagina over grof tuinafval.

In tegenstelling tot wat beschreven is in de Afvalwijzer, rijdt Irado in het voor- en najaar géén takkenroute. In plaats daarvan rijden we nu iedere maand de snoeiroute.

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken.

Lees verder op de informatiepagina over nascheiding.

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Andere soorten afval moeten nog steeds ‘aan de bron’ gescheiden worden, door jou dus. Papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil blijf je apart aanleveren.

De afvalkalender geldt alleen voor de huisgebonden containers. De data van inpandige containers en de containers in de wijk zijn hierin niet opgenomen.

U kunt de adresgebonden afvalkalender raadplegen, downloaden en vervolgens printen bij de informatiepagina Afvalkalender. Vul hiervoor uw postcode en huisnummer in.

De afvalkalender in de Irado-app en op de website geeft uitsluitend de ledigingdagen weer van de huisgebonden minicontainers. Voor deze groep bewoners is het belangrijk te weten op welke dag zij de minicontainer moeten buiten zetten om te worden geleegd. De ledigingdagen van de inpandige containers en de containers in de wijk zijn hierin niet opgenomen. De bovengrondse containers worden altijd een – en indien nodig twee keer – per week geleegd. De ondergrondse containers voor papier en restafval worden geleegd, zodra de sensor in de container ons hiervoor op afstand het signaal geeft.

Zet uw minicontainer op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur klaar op de vaste aanbiedplaats. Tussen 7.30 uur en 16.00 uur komen we langs om de container te legen. Wanneer wij langskomen tussen deze tijden staat niet vast. Dat heeft te maken met routes, verkeer en weersomstandigheden. Mocht uw container na 16.00 uur nog niet zijn geleegd, neemt u dan pas contact op met onze klantenservice.

In tegenstelling tot wat in de Afvalwijzer is beschreven is er geen maximum op de totale hoeveelheid grofvuil dat u per keer mag aanbieden. Houdt u wel rekening met de aanbiedregels. Al het grofvuil dat wij ophalen na het maken van uw grofvuilafspraak wordt namelijk handmatig door onze beladers in de grofvuilwagen gegooid. Vanuit de Arbo-wetgeving zijn voor onze medewerkers richtlijnen opgesteld voor maximale belasting per persoon voor gewicht en afmetingen. De 30 kilogram maximum gewicht en 1,50 meter lengte zijn richtlijnen. Wanneer uw grofvuil deze richtlijnen niet te ver overschrijdt, wordt uw grofvuil volgens afspraak meegenomen. Alle aanbiedregels voor grofvuil vindt u op onze website.

De afvalkalender in de Irado-app geeft uitsluitend de ledigingdagen weer van huishoudens met een eigen minicontainer. Voor deze groep bewoners is het belangrijk te weten op welke dag zij de minicontainer moeten buiten zetten om te worden geleegd. Mocht u een eigen minicontainer hebben en de Irado-app herkent uw postcode in combinatie met uw huisnummer niet, meldt u dit dan bij onze klantenservice. Uw postcode is bij ons dan nog niet bekend.

De ledigingdagen van de boven- en ondergrondse containers in de wijk zijn hierin niet opgenomen. De bovengrondse containers worden altijd een of twee keer per week geleegd. De ondergrondse containers voor papier en restafval worden geleegd zodra de sensor in de container ons hiervoor op afstand het signaal geeft.

Helaas kan het voor komen dat u afval naast de container aantreft. Meldt u dat dan bij onze klantenservice. Onze servicewagen rijdt dan langs om het vuil op te ruimen. Deze wagen is niet uitgerust om de container te legen. De vuilniswagen leegt de containers aan de bovenkant van zijn laadbak. Daarom kan de chauffeur van de vuilniswagen geen los vuil meenemen in zijn wagen en komt de servicewagen langs. U kunt helpen door uw afval niet naast de container te plaatsen en het naar een naastgelegen container te brengen.

Alle ondergrondse containers voor restafval en papier zijn van binnen uitgerust met een sensor. De sensor registreert de hoeveelheid afval in de container. Soms zit een klep van een container vast. Dan lijkt het voor u dat de container vol is, terwijl de hoeveelheid afval in de container de sensor nog niet heeft bereikt. Wij krijgen dan geen melding. U kunt ons helpen door een dergelijke verklemming te melden bij onze klantenservice, via de app of onze website.

Alle bovengrondse containers worden op vaste dagen minimaal 1 en indien nodig 2 keer per week geleegd. Met ingang van 2018 zijn dat andere dagen dan u gewend bent. De ledigingdagen van de minicontainers zijn hetzelfde gebleven. De ondergrondse containers voor restafval en papier worden geleegd indien zij bijna vol zijn. Deze containers zijn namelijk uitgerust met een sensor zodat Irado op afstand kan zien hoe vol de containers zijn. Dit leidt ertoe dat er geen vaste ledigingfrequentie is te communiceren over deze containers.

Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk! In de media verschijnen helaas berichten dat plastic afval scheiden zinloos is. Dat vinden wij jammer. Een van de belangrijkste argumenten is dat de manier waarop plastic nu ingezameld wordt, de plastics moeilijk herbruikbaar zijn. Daar ligt nog een enorme uitdaging. Voor ons allemaal.

Belangrijk is wel dat als we allemaal ons best blijven doen de milieuwinst grote wordt. Dat staat vast. Bewoners door plastic verpakkingen te blijven scheiden en het zo zuiver mogelijk te scheiden. Sorteerfabrieken door de soorten plastics zorgvuldig uit elkaar halen. Producenten door meer gerecycled plastic toe te passen in nieuwe producten. Door meer samenwerking in deze ‘keten’ kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen.

Producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk werken al samen om tot oplossingen te komen. Duidelijk is wel dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Laten we bij onszelf beginnen!

artikel: Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk

In de gemeente Schiedam kunt u vanaf 1 april 2015 ook uw lege drankenkartons in de Afval Apart Punt voor plastic verpakkingsafval gooien. Denkt u aan: pakken voor vruchtensappen, water en wijn, pakken voor melk, vla en yoghurt, pakken voor soep en pastasaus. Alleen geen pakken met inhoud. Graag de drankenkarton eerst platvouwen en de dop er weer op draaien. Omspoelen is niet nodig.

In de gemeente Vlaardingen kunt u uw lege drankenkartons kwijt in de container voor restafval.

Bij de meeste supermarkten/winkelcentra vindt u Afval Apart Punten met onder meer containers voor textiel en kunststof. Als u boodschappen doet, kunt u gelijk uw zakken weggooien. U hoeft niet alles in een keer in te leveren, elke keer een beetje maakt ook al verschil. Raadpleeg het overzicht van Afval Apart Punten en vindt voor u de dichtstbijzijnde containe

Iedere woning krijgt standaard een minicontainer voor restafval en een minicontainer voor gft-afval. De containers horen bij de woning en blijven eigendom van Irado. Vormt de aanwezigheid van de container echt een probleem, neem dan contact op met de Klantenservice op 010-262 1000. Wij noteren uw adres en overleggen met de gemeente wat er mogelijk is.

De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door de gemeente, niet door Irado. Voor vragen over de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij de gemeente.

De kleine minicontainer van 140 liter is 110 x 48 x 56 centimeter.

De grote minicontainer van 240 liter is 110 x 58 x 74 centimeter.

(lengte x breedte x hoogte)

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken.

Lees verder op de informatiepagina over nascheiding.

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Andere soorten afval moeten nog steeds ‘aan de bron’ gescheiden worden, door jou dus. Papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil blijf je apart aanleveren.

Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk! In de media verschijnen helaas berichten dat plastic afval scheiden zinloos is. Dat vinden wij jammer. Een van de belangrijkste argumenten is dat de manier waarop plastic nu ingezameld wordt, de plastics moeilijk herbruikbaar zijn. Daar ligt nog een enorme uitdaging. Voor ons allemaal.

Belangrijk is wel dat als we allemaal ons best blijven doen de milieuwinst grote wordt. Dat staat vast. Bewoners door plastic verpakkingen te blijven scheiden en het zo zuiver mogelijk te scheiden. Sorteerfabrieken door de soorten plastics zorgvuldig uit elkaar halen. Producenten door meer gerecycled plastic toe te passen in nieuwe producten. Door meer samenwerking in deze ‘keten’ kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen.

Producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk werken al samen om tot oplossingen te komen. Duidelijk is wel dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Laten we bij onszelf beginnen!

artikel: Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk

Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk! In de media verschijnen helaas berichten dat plastic afval scheiden zinloos is. Dat vinden wij jammer. Een van de belangrijkste argumenten is dat de manier waarop plastic nu ingezameld wordt, de plastics moeilijk herbruikbaar zijn. Daar ligt nog een enorme uitdaging. Voor ons allemaal.

Belangrijk is wel dat als we allemaal ons best blijven doen de milieuwinst grote wordt. Dat staat vast. Bewoners door plastic verpakkingen te blijven scheiden en het zo zuiver mogelijk te scheiden. Sorteerfabrieken door de soorten plastics zorgvuldig uit elkaar halen. Producenten door meer gerecycled plastic toe te passen in nieuwe producten. Door meer samenwerking in deze ‘keten’ kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen.

Producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk werken al samen om tot oplossingen te komen. Duidelijk is wel dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Laten we bij onszelf beginnen!

artikel: Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk

U woont in Schiedam en wilt een eigen minicontainer voor oud papier aanvragen. Vult u daarvoor het aanvraagformulier volledig in. De minicontainer met blauwe deksel wordt vervolgens op korte termijn bij u afgeleverd. Afhankelijk van uw wijk wordt het oud papier overdag door Irado, of ‘s avonds door verenigingen/scholen opgehaald. Raadpleeg de afvalkalender voor de exacte ophaaldata.

Nee, u betaalt een vast tarief per jaar aan afvalstoffenheffing. De hoogte hiervan staat vast, dus ongeacht hoe vaak u gebruikmaakt van de ondergrondse container.

Ziet u afval naast de container staan, gooi het dan – indien mogelijk – zelf in de container. Is dit niet mogelijk? Meld dit dan direct bij Irado. U kunt hiervoor Irado mailen via info@irado.nl of bellen 010 – 262 1000. Zo houden we samen de buurt schoon en leefbaar.

Als een ondergrondse container niet meer opengaat, is er meestal sprake van een verklemming in de trommel. Er kan ook een technische storing zijn. In beide gevallen kunt u Irado mailen via info@irado.nl of bellen via 010-2621000. Vermeld daarbij de locatie en containernummer.

Nee, u mag afval nooit naast de container neerzetten. Wie dat wel doet, loopt kans op een boete. Toezicht en handhaving controleerd voortdurend op deze zogenoemde bijplaatsingen. Alle containers worden uitgerust met een vullingsgraadsysteem. Als ze voor 80% vol zijn, krijgt Irado een seintje dat ze moeten worden geleegd. Is de container toch vol? U kunt hiervoor Irado mailen via info@irado.nl of bellen 010 – 262 1000.

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken. De gemeenten kiezen zelf welke manier van afval scheiden voor de gemeente geschikt is. Soms is ook een combinatie van bron- en nascheiding het beste. De gemeente weegt kosten, service en milieuopbrengst tegen elkaar af.

Lees meer: https://www.irado.nl/over-irado/nascheiding-pmd-restafval

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken.

Lees verder op de informatiepagina over nascheiding.

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Andere soorten afval moeten nog steeds ‘aan de bron’ gescheiden worden, door jou dus. Papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil blijf je apart aanleveren.

Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk! In de media verschijnen helaas berichten dat plastic afval scheiden zinloos is. Dat vinden wij jammer. Een van de belangrijkste argumenten is dat de manier waarop plastic nu ingezameld wordt, de plastics moeilijk herbruikbaar zijn. Daar ligt nog een enorme uitdaging. Voor ons allemaal.

Belangrijk is wel dat als we allemaal ons best blijven doen de milieuwinst grote wordt. Dat staat vast. Bewoners door plastic verpakkingen te blijven scheiden en het zo zuiver mogelijk te scheiden. Sorteerfabrieken door de soorten plastics zorgvuldig uit elkaar halen. Producenten door meer gerecycled plastic toe te passen in nieuwe producten. Door meer samenwerking in deze ‘keten’ kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen.

Producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk werken al samen om tot oplossingen te komen. Duidelijk is wel dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Laten we bij onszelf beginnen!

artikel: Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk

In de restafvalcontainers zitten sensoren die voortdurend meten hoe vol de container zit. Als de restafvalcontainer voor 80% gevuld is krijgen we een signaal en kunnen we de container bijtijds legen. Staan er bij jou in de buurt meerdere containers naast elkaar? Dan meet het systeem het gemiddelde van deze containers. Het kan dus zijn dat een van de containers wel vol is, maar nog niet geleegd wordt omdat deze naast een container staat waar nog genoeg afval bij kan. Ben je toch eerder bij een volle container dan wij? Probeer dan een andere container in de buurt.

Op alle ondergrondse containers voor restafval in De Hoeken. De containers voor glas en papier kunnen zonder de afvalpas gebruikt worden.

Laat de afvalpas achter voor de nieuwe bewoner(s). De pas hoort bij het huisadres. Bij een nieuwe woning in Capelle, krijg je de afvalpas van de vorige bewoner(s). Indien je geen pas aantreft, kan je online een pas aanvragen. De oude pas (op dat adres) wordt geblokkeerd.

Als de restafvalcontainer een storing geeft, meld dit dan bij Irado. Als de pas niet werkt, ook niet bij een andere container, vraag dan een nieuwe pas aan.

Laat de zak niet achter bij de container, maar neem deze weer mee terug naar huis of vraag hulp van buurtbewoners om de container te openen als de pas het probleem is.

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen betaal je als inwoner afvalstoffenheffing. Daardoor heb je ook recht op het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Capelle. Helaas maken ook andere partijen gebruik van de containers: bedrijven die geen reinigingsrecht betalen en anderen die niet in deze flats wonen. Hierdoor heeft Capelle meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil de gemeente tegengaan en daarom worden de restafvalcontainers afgesloten en kan je de containers in De Hoeken openen met de afvalpas.

De afvalpas is alleen gekoppeld aan het huisadres, niet aan de bewoners van dit adres. Daarom laat je ook de pas achter als je gaat verhuizen. Bij aanvraag van een nieuwe pas kunnen we zien of er al een pas op dat adres aangemaakt is.

In de periode dat Irado nog bezig is met het implementeren van de software kan Irado de adresgegevens gebruiken om te beoordelen of de juiste koppelingen van adressen/afvalpassen aan containers zijn gemaakt.

Nee, je betaalt een vast tarief per jaar aan afvalstoffenheffing. De hoogte hiervan staat vast, dus ongeacht hoe vaak je gebruik maakt van de ondergrondse container.

Dat is op dit moment technisch niet mogelijk.

Nee, je krijgt 1 pas voor jouw huisadres. Leg daarom de pas op een handige plek waar iedereen op je adres bij kan. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude geblokkeerd.

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen betaal je als inwoner afvalstoffenheffing. Daardoor heb je ook recht op het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Vlaardingen. Helaas maken ook andere partijen gebruik van de containers: bedrijven die geen reinigingsrecht betalen en niet-inwoners van Vlaardingen. Hierdoor heeft Vlaardingen aanzienlijk meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil de gemeente tegengaan en daarom worden de restafvalcontainers afgesloten en kan je de containers in jouw wijk openen met de afvalpas.

De afvalpas is alleen gekoppeld aan het huisadres, niet aan de bewoners van dit adres. Daarom laat je ook de pas achter als je gaat verhuizen. Bij aanvraag van een nieuwe pas kunnen we zien of er al een pas op dat adres aangemaakt is.

In de periode dat Irado nog bezig is met het implementeren van de software kan Irado de adresgegevens gebruiken om te beoordelen of de juiste koppelingen van adressen/afvalpassen aan containers zijn gemaakt.

Nee, je betaalt een vast tarief per jaar aan afvalstoffenheffing. De hoogte hiervan staat vast, dus ongeacht hoe vaak je gebruik maakt van de ondergrondse container.

Containers zullen minder vaak vol zitten omdat we door de nieuwe sensoren (vulgraadmeters) door krijgen wanneer de container voor 80% gevuld is. Zo kunnen we de container bijtijds legen. Staan er bij jou in de buurt meerdere containers naast elkaar? Dan meet het systeem het gemiddelde van deze containers. Het kan dus zijn dat een van de containers wel vol is, maar nog niet geleegd wordt omdat deze naast een container staat waar nog genoeg afval bij kan. Ben je toch eerder bij een volle container dan wij? Probeer dan een andere container in de buurt.

 

Als de container een storing geeft, meldt dit dan bij Irado. Als de pas niet werkt, ook niet bij een andere container, vraag dan een nieuwe pas aan.

Geen afval naast de container

Laat de zak niet achter bij de container, maar neem deze weer mee terug naar huis of vraag hulp van buurtbewoners om de container te openen als de pas het probleem is.

 

Laat de afvalpas achter voor de nieuwe bewoner(s). De pas hoort bij het huisadres. Bij een nieuwe woning in Vlaardingen, krijg je de afvalpas van de vorige bewoner(s). Indien je geen pas aantreft, kan je online een pas aanvragen. De oude pas (op dat adres) wordt geblokkeerd.

Dat is op dit moment technisch niet mogelijk.

Nee, je krijgt 1 pas voor jouw huisadres. Leg daarom de pas op een handige plek waar iedereen op je adres bij kan. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude geblokkeerd.

Op alle ondergrondse containers voor restafval in jouw wijk. De containers voor de andere afvalstromen (groente-, fruit- en etensresten, glas, papier en textiel) kunnen zonder de afvalpas gebruikt worden. In de brief die je thuis hebt ontvangen staat ook je wijk aangegeven.

Gescheiden ingezamelde afvalstromen kun je schoon en netjes bewaren. Irado kan je helpen aan een geschikt opslagmiddel. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs via dit formulier.

Neem contact met ons op:

contactformulier

 klantrelaties@irado.nl

  010-631 5060 (ma t/m vrij: 8.30 – 16.00 uur)

De rolcontainer en de kliko behoren tot de verleden tijd, omdat je voortaan bedrijfsafval in kleinere, hanteerbare volumes inzamelt. Dat bespaart opslagruimte en levert ook een schoner straatbeeld op.

Om bedrijfsafval zo duurzaam mogelijk te kunnen verwerken, vragen wij je de afvalstromen vooraf te scheiden met kleinere inzamelmiddelen (zak, krat en/of emmer). Deze inzamelmiddelen worden gratis verstrekt.

Team Zero wat hoort waar?

Hoeveel je kunt aanbieden hebben we vastgelegd in een inzamelovereenkomst. Blijkt inmiddels dat je meer afval aanbiedt dan is afgesproken in de overeenkomst, dan neemt een van onze adviseurs contact met je op om dit te bespreken.

Hoeveel je kunt aanbieden hebben we vastgelegd in een inzamelovereenkomst. Blijkt inmiddels dat je minder afval aanbiedt dan is afgesproken in de overeenkomst, neem dan contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.

Je kunt de verschillende soorten bedrijfsafval aanbieden van maandag tot en met vrijdag. In Schiedam en Vlaardingen zelfs op zaterdag. Je kunt de afvalsoorten uit het contract dus dagelijks aanbieden er is geen vaste ophaaldag meer per afvalsoort.

Maak hiervoor wel eerst een ophaalreservering, dan weten wij wanneer we bij je langs kunnen komen. Zet de afvalsoorten uiterlijk om 9.00 uur bij de voordeur klaar. Vanaf 9.00 uur komen wij langs om het bedrijfsafval op te halen.

Op dit moment haalt Team Zero uitsluitend in Schiedam Centrum het bedrijfsafval op. Heb je een bedrijf buiten dit gebied en ben je geïnteresseerd in de dienstverlening van Team Zero, laat het ons weten.

Dat kan via dit contactformulier.

 

 1. Om bedrijfsafval zo duurzaam mogelijk te kunnen verwerken, vragen wij de afvalstromen vooraf te scheiden met kleinere inzamelmiddelen (zak, krat en/of emmer). Je hebt geen grote rolcontainer of kliko meer nodig.
 2. Wil je het de volgende dag laten ophalen, dan kun je eenvoudig een ophaalafspraak maken.
 3. ‘s Ochtends zet je het gescheiden bedrijfsafval bij de voordeur voor 9.00 uur klaar.
 4. Onze chauffeur van Team Zero komt het dan vanaf 9.00 uur ophalen.

Team Zero hoe werkt het2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs via dit formulier.

Door afval te scheiden voorkomen we dat afval als restafval onnodig in de verbrandingsoven terechtkomt. Daardoor komen er minder CO2 en andere schadelijke stoffen vrij. En dat is goed voor het milieu, en dus voor ons en onze kinderen en kleinkinderen.

Afhankelijk van het contract met Irado ontvang je per afvalsoort handige en handzame inzamelmiddelen. Team Zero haalt de afvalsoorten op weekdagen op. De volgende inzamelmiddelen zijn beschikbaar:

Team Zero wat hoort waar?

 

Met een uniek afvalbeheersplan op maat helpt Irado je met voorkomen, scheiden en hergebruiken van bedrijfsafval. Zodat reststromen kunnen worden ingezet als grondstof en je een afvalvrije organisatie krijgt. Zo krijg je makkelijk, snel, voordelig en duurzaam je afvalvrij bedrijf, afvalvrije school of afvalvrije vereniging.

 

Lees hier alles over de afmetingen van de containers.

Tijdens de feestdagen haalt Irado geen bedrijfsafval op. De inzameling verschuift naar een andere datum.  De milieustraten zijn dan ook gesloten. Raadpleeg dit overzicht voor de actuele inzameldata tijdens de feestdagen:

Wijzigingen inzameling bedrijfsafval tijdens feestdagen »

Wat vervelend dat de container niet is geleegd. Is het voor 17:00 op de inzamel dag? Wacht dan af tot je container wordt geledigd. Is het na 17:00 op je inzamel dag? Maak dan een melding, dan zorgen wij dat je container uiterlijk de volgende werkdag alsnog voor je wordt geledigd.

We helpen je graag, laat een verzoek achter op het contactformulier dan zorgen wij voor de rest.

De container wordt tussen 8:00 en 17.00 uur geleegd. Wil je ervoor zorgen dat de container voor deze tijd staat aangeboden aan de doorgaande weg, dan zorgen wij dat de container wordt geleegd.  Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, neem dan op werkdagen contact met ons op.

De container wordt tussen 8:00 en 17:00 uur geleegd. Als je zorgt dat de container uiterlijk om 8:00 uur is aangeboden, zorgen wij dat de container wordt geleegd.

Irado helpt bedrijven, scholen en instellingen naar een afvalvrije organisatie. Met een uniek afvalbeheersplan op maat helpen we je met voorkomen, scheiden en hergebruiken bedrijfsafval. Zodat reststromen kunnen worden ingezet als grondstof en je een afvalvrije organisatie krijgt. Bovendien helpt onze methode je om efficiënt te sturen op kosten. Je helpt het milieu én je bespaart op kosten. Heb je interesse in een afvalbeheersplan voor jouw organisatie? Vraag dan het afvalbeheersplan aan of ontvang direct een offerte.

Het is lastig om zomaar extra containers te plaatsen. Vaak hebben meerdere factoren hier invloed op, zoals schaarste van parkeerruimte, bereikbaarheid van een locatie voor onze vrachtwagens, en de ondergrondse infrastructuur van leidingen, riolen et cetera. Daarom kunnen wij ook niet zomaar diepere of grotere containers plaatsen. De containers die er nu staan zijn met grote zorgvuldigheid geplaatst.

De restafvalcontainers zijn uitgerust met een vulgraadmeter. Deze sensor zorgt er voor dat Irado een seintje krijgt als een container of een cluster van containers voor 80% vol is. Hierdoor kan Irado de containers bijtijds legen. Als er meerdere containers naast elkaar staan, dan meet het systeem het gemiddelde van de containers. Het kan dus zijn dat een van de containers wel vol is, maar nog niet geleegd wordt, omdat deze naast een container staat waar nog genoeg afval bij kan. Het advies is dan gebruik te maken van een van de andere containers in de buurt. Zo houden we de stad schoon.

Vroeger werd er gekeken naar het aantal huishoudens op één container. Dit is echter niet meer van toepassing, omdat alle containers nu zijn voorzien van een vulgraadmeter. Ongeacht hoeveel huishoudens er dus gebruik maken van één container, moet er een signaal binnenkomen als een container(cluster) voor 80% vol is. Helaas lukt het niet altijd om het cluster dan direct te ledigen, maar wij doen er wel alles aan om dit voor elkaar te krijgen.

Per huishouden wordt één afvalpas verstrekt. Wanneer wij meerdere afvalpassen per huishouden zouden verstrekken, is de kans groot op fraude of onrechtmatig gebruik. Een pas kan zo namelijk gemakkelijk bij bijvoorbeeld een bedrijf of iemand uit een andere gemeente terecht komen die hier geen recht op heeft. Alle huishouden ontvangen gratis één pas op hun huisadres. Bij verhuizing dien je de pas achter te laten bij de woning. De pas hoort bij het adres.

De pasjes zijn juist ingevoerd om afvaltoerisme te voorkomen. Afvaltoerisme houdt in dat er mensen of bedrijven afval storten, terwijl zij in de desbetreffende gemeente geen heffingen betalen voor het afvoeren van afval. Hierdoor worden de kosten voor de mensen die dit wel betalen hoger, omdat het aanbod groter is. Dus door het gebruik van passen houden we dit beheersbaar, en kunnen alleen mensen die hier recht op hebben afval storten in de desbetreffende gemeente.

Nee, zeker niet, de chip wordt gekoppeld aan het woonadres en niet aan de bewoner(s). Het registeren is enkel en alleen bedoeld om het hele proces van beheer, onderhoud en lediging van de containers te optimaliseren.

 

In veel gemeenten in Nederland wordt het zogenaamde diftar beleid gevoerd. Dat betekent dat burgers betalen voor het aantal keren dat zij gebruik maken van de inzameling van restafvalstromen. De gemeente Vlaardingen heeft als onderdeel van het Actieplan halvering restafval bepaald dat diftar niet wordt ingevoerd in de gemeente.

De adresgegevens worden niet gekoppeld aan de bewoners (personen) en worden alleen gebruikt voor de administratie en interne bedrijfsvoering van Irado. Zo kunnen we zien hoeveel containers onze medewerkers per dag legen en hoe lang zij over een route doen. Op basis daarvan kunnen we de routes efficiënter maken. Ook geven de gegevens meer inzicht in hoe per wijk/straat afval wordt gescheiden zodat hier het afvalbeleid van de gemeente verder op afgestemd kan worden.

Als inzameldienst zijn we gerechtigd om dergelijke informatie te gebruiken.

 

Dan zit er een witte sticker met barcode op de linkerzijde van de minicontainer.

De chip op de minicontainer wordt gekoppeld aan het woonadres en niet aan de bewoner(s). Neem daarom de container(s) niet mee als je verhuist en laat de chip zitten.

Uw minicontainer wordt voorzien van een adressticker en een chip. Dit helpt Irado bij het containerbeheer. En zo kunnen we u sneller helpen als er iets mis is met uw minicontainer.

Bel dan met de helpdesk van DVL die het chippen van de containers verzorgt: 0800 – 3500100. DVL is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 – 17.00 uur.

Niet waar. De gemeente mag niet verdienen op de afvalstoffenheffing. Als de gemeente geld overhoudt, dan moet ze dat het jaar daarna verrekenen in de afvalstoffenheffing of in een fonds storten om later een stijging van de kosten te kunnen opvangen of de heffing gelijk te houden.

Afval scheiden is waardevol. Niet alleen voor het milieu, maar vaak ook voor onze portemonnee. Ingezameld pmd, gft, papier, glas, textiel en elektrische apparaten leveren geld op. Daarmee gaan de kosten van het inzamelen en verwerken naar beneden. Het inzamelen en recyclen van gft tot compost en andere bio-producten is (nog) niet kostendekkend, maar wel goedkoper dan verbranden.

Bij plastic is het iets ingewikkelder. Soms is nieuw plastic goedkoper dan gerecycled plastic. Dit wordt veroorzaakt door een op dat moment lage olieprijs. Maar omdat de producenten van plasticverpakkingen mee betalen aan de recycling, is het gescheiden inzamelen en sorteren van plastic toch kostendekkend. Voor het milieu is recyclen en elk geval beter dan verbranden. Dat geldt ook voor het winnen van nieuw aluminium. Voor het winnen van aluminium is bijvoorbeeld 20 keer zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium en de kwaliteit is vrijwel net zo goed.

Het idee dat gezinnen maar een klein beetje afval produceren vergeleken met bedrijven en kantoren klopt niet. Thuis afval scheiden maakt wel degelijk verschil. Een feit is dat het niet-gerecyclede afval van de bouw, industrie en landbouw bij elkaar minder is dan het niet-gerecyclede afval in huis.

In 2015 waren huishoudens goed voor 8.200 miljoen kilo afval. Hoe dat wordt weggegooid, maakt absoluut uit: hier is nog veel winst te behalen. Daarom gaan steeds meer gemeenten slimmer scheiden: grondstoffen apart in verzamelcontainers en kliko’s om te recyclen en alleen het restafval gaat naar de verbranding.

Natuurlijk heeft het ook zin om op het werk afval te scheiden, bijvoorbeeld door aparte bakken neer te zetten voor plastic, gft, glas en papier.

Nee, dat is een fabeltje. Het is namelijk goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan één hoop gemengd afval. Heel soms worden partijen apart ingezameld afval wel afgekeurd, maar dat is dan omdat er te veel afval bij zit dat er niet in thuis hoort. Dat afval kan dan niet meer gescheiden worden verwerkt. Daarom is het zo belangrijk om je afval zorgvuldig te scheiden. Gooi daarom geen plastic bij het oud papier of in de gft-kliko.

In de keuken, op je balkon of binnenplaatsje kun je ook zelf keukenafval composteren. Daarvoor bestaan verschillende kleinere systemen, zoals de composteertrommel en de wormenbak. Raadpleeg voor meer informatie de website van Milieucentraal.

Soms ontkom je er niet aan en komen fruitvliegjes af op je verzamelde etensresten. De website https://www.binbang.nl/drie-tips-tegen-fruitvliegjes/ geeft handige tips:

 1. Voorkomen: laat etensresten niet te lang op het aanrecht liggen en verpak het snel
 2. Bestrijden: vul een schaaltje met azijn en een paar druppels afwasmiddel (liefst met citroengeur). Span er vervolgens een stukje vershoudfolie overheen waar je gaatjes in prikt.
 3. Ventileren: fruitvliegjes hebben een hekel aan luchtstromen

Biologisch afbreekbare zakjes zijn verkrijgbaar bij verschillende supermarkten (zoals de Big Bazar en de Action), in verschillende formaten. De biozakjes zijn te herkennen aan het kiemplantlogo. Via afvalindekeuken.nl zijn de zakjes ook te verkrijgen.

Papieren wegwerpzakken (bijv. de papieren zak van de groenteboer) of een oude krant kun je ook gebruiken als afvalzakje. Deze zijn volledig composteerbaar.

Kiemplantlogo

In de gfe-container mag alles wat eetbaar is en wat groeit en bloeit. We hebben hiervoor een handig overzicht: download en print: Wat mag in de gfe-container?

Dit zijn de belangrijkste tips:

Uit de keuken:

 • schillen en resten van groenten, fruit en aardappels
 • pinda en notendoppen
 • brood
 • schillen van aardappelen
 • losse theebladeren, papieren koffiefilters met koffiedik
 • gekookte etensresten
 • eierschalen
 • vleesresten, botjes
 • visresten en graten
 • jus en bakvet (gestold)

Overig:

 • bloemen, kleine kamer- en balkonplanten met kluit
 • mest van kleine knaagdieren

Een groot deel van het restafval bestaat uit voedselresten. Groenten-, fruit-, en etensresten (gfe) bevatten veel grondstoffen die voor 100% hergebruikt kunnen worden. Het gfe dat apart wordt ingezameld wordt door Irado naar een speciaal verwerkingsbedrijf gebracht waar er compost van wordt gemaakt. Compost kan worden gebruikt voor de planten op het balkon of in de tuin. Het scheiden van gfe van het restafval levert een belangrijke bijdrage aan het milieu. Want hierdoor hoeft er minder afval verbrand te worden. Als bedankje voor het scheiden van gfe en tuinafval (gft) kun je jaarlijks, tijdens de landelijke compostdag, gratis een zak compost afhalen bij de milieustraat.

Een overzicht van de gfe-locaties bij jou in de buurt vind je in het overzicht van containerlocaties. 

Een overzicht van de gft-containers bij jou in de buurt vind je in het overzicht van containerlocaties. 

Een groot deel van het restafval bestaat uit voedselresten. Groenten-, fruit-, en andere etensresten (gft) bevatten veel grondstoffen die voor 100% hergebruikt kunnen worden. Het gft dat apart wordt ingezameld wordt door Irado naar een speciaal verwerkingsbedrijf gebracht waar er compost van wordt gemaakt. Compost kan worden gebruikt voor de planten op het balkon of in de tuin. Het scheiden van gft van het restafval levert een belangrijke bijdrage aan het milieu. Want hierdoor hoeft er minder afval verbrand te worden. Als bedankje voor het scheiden van gft kun je jaarlijks, tijdens de landelijke compostdag in maart, gratis een zak compost afhalen bij de milieustraat.

In de keuken, op je balkon of binnenplaatsje kun je ook zelf keukenafval composteren. Daarvoor bestaan verschillende kleinere systemen, zoals de composteertrommel en de wormenbak. Raadpleeg voor meer informatie de website van Milieucentraal.

Soms ontkom je er niet aan en komen fruitvliegjes af op je verzamelde etensresten. De website https://www.binbang.nl/drie-tips-tegen-fruitvliegjes/ geeft handige tips:

 1. Voorkomen: laat etensresten niet te lang op het aanrecht liggen en verpak het snel
 2. Bestrijden: vul een schaaltje met azijn en een paar druppels afwasmiddel (liefst met citroengeur). Span er vervolgens een stukje vershoudfolie overheen waar je gaatjes in prikt.
 3. Ventileren: fruitvliegjes hebben een hekel aan luchtstromen

Biologisch afbreekbare zakjes zijn verkrijgbaar bij verschillende supermarkten (zoals de Big Bazar en de Action), in verschillende formaten. De biozakjes zijn te herkennen aan het kiemplantlogo. Via afvalindekeuken.nl zijn de zakjes ook te verkrijgen.

Papieren wegwerpzakken (bijv. de papieren zak van de groenteboer) of een oude krant kun je ook gebruiken als afvalzakje. Deze zijn volledig composteerbaar.

Kiemplantlogo

De gemeente Schiedam heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval in de stad te verminderen. Het doel is om zo min mogelijk restafval te verbranden. Een van de maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen is om iedereen met een eigen tuin (voortuin of achtertuin met achterom) een eigen kliko te geven voor GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval en Etensresten). Hiermee wordt het voor deze Schiedammers gemakkelijk om dicht bij huis GFT en etensresten te scheiden. Wij zorgen ervoor dat er compost en groene energie van wordt gemaakt.

Met een eigen kliko aan huis hoeft je GFT en etensresten dus voortaan niet meer naar het verzamelpunt in de wijk te brengen. De GFT-kliko wordt volgens een vast ophaalschema om de week geleegd. In de zomerperiode wordt de container elke week geleegd om stank en maden te voorkomen.

Wil je een eigen kliko voor GFT en etensresten? Dan hoef je niets te doen. Voordat wij de GFT-kliko afleveren ontvang je nog een brief met informatie over de afleverdatum, over het gebruik van de kliko en wanneer wij de kliko bij je komen legen.

Wil je ook een papierkliko aanvragen? Dan moet je dit wel online invullen op www.klikokeuzeschiedam.nl met behulp van je postcode en de inlogcode uit de brief. Lukt dit niet? Dan kun je bellen met onze helpdesk via 0800-3500 100.

De GFT-kliko wordt volgens een vast ophaalschema om de week geleegd. In de zomerperiode wordt de container elke week geleegd om stank en maden te voorkomen. Op nationale feestdagen kan het voorkomen dat de ophaaldag van uw huishoudelijk afval verschuift. Raadpleeg altijd de afvalkalender op onze website voor alle actuele ledigingsdagen van de kliko. Je kunt ook de handige Irado-app downloaden (iOS en Android). Je kunt dan gebruik maken van notificaties voor bijvoorbeeld de inzameldagen.

Heb je de GFT-kliko niet afgemeld via www.klikokeuzeschiedam.nl? Dan ontvang je de nieuwe GFT-kliko en eventueel de aangevraagde papierkliko tussen 27 juni en 9 juli. Je ontvangt hierover nog een brief met meer informatie over het afleveren van de kliko.

De inhoud is 140 liter, de afmetingen zijn: diepte 55,3 cm, breedte 48 cm  en hoogte 103 cm.

Als er geen gezamenlijke aanbiedplaats is, kan je de kliko aanbieden:

 • direct voor de deur bij de stoeprand, als daar geen parkeerplaatsen zijn
 • of op de hoek van de straat naast de parkeerplaatsen
 • of op gedeeltes in de straat waar geen parkeerplaatsen zijn, maar wel een verbreding van de stoep.

De GFT-kliko dien je op je eigen terrein te stallen. Heb je hiervoor geen ruimte, meld dit dan op www.klikokeuzeschiedam.nl. Je kunt je GFT en etensresten dan nog steeds kwijt in de verzamelcontainer voor GFT in de wijk.

In de brief van mei 2022 staat een persoonlijke inlogcode. Met je postcode en je persoonlijke inlogcode kan je inloggen op www.klikokeuzeschiedam.nl en de GFT-kliko afmelden. Als het afmelden niet lukt neem dan contact op met de klantenservice van DVL: 0800-3500 100. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

Circa 5 maanden na levering van de kliko kun je via de website van Irado aangeven of je de GFT-kliko wilt behouden. Of dat je wilt dat de GFT-kliko wordt opgehaald, omdat je toch gebruikt wilt maken van de verzamelcontainer voor GFT in de wijk. De informatie hierover volgt nog.

Nee. De kliko wordt alleen voorzien van een adressticker. Er worden verder geen gegevens geregistreerd of opgeslagen.

De website www.klikokeuzeschiedam.nl wordt beheerd door extern bureau DVL. Zij verwerken de ingevulde gegevens. Van hen ontvangen we uiteindelijk een adressenlijst waarop is aangegeven of en welke container naar welk adres moet.

Het email adres dat je online via deze website doorgeeft wordt niet bewaard. Dit wordt door DVL gebruikt om een bevestiging van de keuze toe te sturen. Daarna wordt het bestand verwijderd.

Doe je niks, dan krijg je nog een GFT-kliko. Meld je daarom af voor een GFT-kliko via www.klikokeuzeschiedam.nl . Anders heeft u straks twee GFT kliko’s. En vraag wel de papierkliko aan via deze website. In dat geval ontvang alleen een kliko voor oud papier en karton.

Meld dit dan via www.klikokeuzeschiedam.nl. Je ontvangt dan geen GFT-kliko. Doe je dit niet, dan heb je straks twee GFT-kliko’s.

Je kunt een papierkliko aanvragen via de website www.klikokeuzeschiedam.nl. In de brief van mei 2022 staat een persoonlijke code. Met die code kan je inloggen op www.klikokeuzeschiedam.nl en de papierkliko aanvragen. Als het aanvragen niet lukt neem dan contact op met de klantenservice van DVL:  0800-3500100. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

Zout lost gladheid op en zand niet. Zand heeft dus geen dooiend effect en is alleen stroefmakend. De chemische reactie van zout en water zorgt wel dat het geschikt is als dooimiddel. Verkeer zorgt vervolgens voor een goede vermenging ervan op het wegdek.

Bovendien zijn er aan het strooien van zand extra schoonmaakkosten verbonden. Het strooien van zand heeft als gevolg dat al het zand na het strooien opgeveegd moet worden en dat de kolken naderhand ook leeggezogen moeten worden. Heel veel extra werk dus voor een middel dat veel minder effectief is dan zout op doorgaande wegen.

Strooizout is slecht voor het milieu. Dat staat vast. Maar om veiligheid van weggebruikers te waarborgen moeten we echt strooien. De gemeente Schiedam en Irado hebben in tijden van gladheid zoveel mogelijk oog voor het milieu. Overmatig strooien leidt er toe dat het zoute smeltwater in de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt. Om dat te voorkomen stellen we de strooizouthoeveelheid in onze wagens zo nauwkeurig mogelijk af.

In de winter kunnen de weersomstandigheden van invloed zijn op de afvalinzameling in uw wijk. De inzameling wordt misschien vertraagd, maar het ledigen van de (mini)containers blijven we doen.

GFT-container

Als het vriest is het extra lastig om de gft-containers goed te legen. Door het vocht in groente, fruit- en tuinafval vriest het makkelijk vast aan de zijwand en de bodem en krijgen we de containers soms niet helemaal leeg.

Tips

We hebben een paar tips voor u waarmee u voorkomt dat uw gft-afval minder gauw vastvriest aan de minicontainer:

Zet uw gft-container in de schuur of dicht tegen het huis waar het een paar graden warmer is.

Verpak uw gft-afval in een krant. De krant neemt het vocht op zodat het afval niet vastvriest aan de container.

Sneeuw kunt u opruimen door het weg te schuiven. Gebruik hiervoor een sneeuwschuiver of platte schep. Dit is de goedkoopste en meest milieuvriendelijke manier.

Let u er wel op dat u de goot en de rioolput vrijhoudt, zodat het dooiwater makkelijk kan weglopen. En veeg geen grote hoop op het fietspad en ga niet verder dan de rand van de stoep.

De gemeente verstrekt gratis strooizout aan alle Schiedammers. Kijkt u bij veelgestelde vraag: ‘Hoe kom ik aan gratis strooizout’ voor de afhaallocatie.

Om te zorgen dat ook inwoners goed voorbereid zijn op het winterweer verstrekt Irado in opdracht van de gemeente Schiedam gratis strooizout. Hiermee ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners die hun eigen stoep, maar ook eventueel van hun buren – als ze weg zijn, of fysiek beperkt – schoon willen houden. Het strooizout wordt dit jaar verstrekt in zakken van 12,5 kilogram.

Het strooizout kunt u tijdens openingstijden afhalen bij:

Irado milieustraat: Fokkerstraat 550

Waar en wanneer wordt gestrooid is vastgelegd in een prioriteitenplan dat door de gemeente Schiedam is samengesteld. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente Schiedam:
Website gemeente Schiedam

Strooiteam van Irado

De strooiploeg bestaat uit vier ploegen van elk 12 medewerkers die deze winter deel uitmaken van de vaste strooiploeg. De ploeg wordt aangestuurd door een coördinator. Zij staan dag en nacht paraat om de gladheid op routes uit het Wintergladheidsbestrijdigingsplan te bestrijden met acht strooivoertuigen.

Strooiroute

De strooiroute bestaat uit totaal 250 kilometer fietspaden- en hoofdwegenroute. Welke wegen worden gestrooid staat in het prioriteitenplan van de gemeente Schiedam.

Nat strooien

Irado gaat de gladheid in Schiedam zoveel mogelijk preventief te lijf door nat te strooien. Een mengsel van zout en water (pekel) wordt een paar uur voordat het glad wordt uitgestrooid op het wegdek. De (natte) pekel blijft in tegenstelling tot het droge strooizout een tijd liggen en voorkomt op deze manier gladheid. Deze methode van ‘nat strooien’ is tevens beter voor het milieu, omdat er veel minder zout wordt verbruikt dan bij ‘droog strooien’.

Weersvoorspelling

Irado wordt via Meteo Consult dag en nacht geïnformeerd met gladheidvoorspellingen, waardoor de wagens bijtijds de wegen en fietspaden op kunnen.

Efficient strooien

Alle strooiwagens zijn voorzien van een zgn. Winter/Autologic systeem. Het strooiteam kan met dit navigatiesysteem de strooiroute via GPS invoeren evenals de hoeveelheid benodigde pekel en strooibreedte. Met dit technische snufje kunnen de strooiteams dus efficiënter strooien.

In de keuken, op je balkon of binnenplaatsje kun je ook zelf keukenafval composteren. Daarvoor bestaan verschillende kleinere systemen, zoals de composteertrommel en de wormenbak. Raadpleeg voor meer informatie de website van Milieucentraal.

Soms ontkom je er niet aan en komen fruitvliegjes af op je verzamelde etensresten. De website https://www.binbang.nl/drie-tips-tegen-fruitvliegjes/ geeft handige tips:

 1. Voorkomen: laat etensresten niet te lang op het aanrecht liggen en verpak het snel
 2. Bestrijden: vul een schaaltje met azijn en een paar druppels afwasmiddel (liefst met citroengeur). Span er vervolgens een stukje vershoudfolie overheen waar je gaatjes in prikt.
 3. Ventileren: fruitvliegjes hebben een hekel aan luchtstromen

Biologisch afbreekbare zakjes zijn verkrijgbaar bij verschillende supermarkten (zoals de Big Bazar en de Action), in verschillende formaten. De biozakjes zijn te herkennen aan het kiemplantlogo. Via afvalindekeuken.nl zijn de zakjes ook te verkrijgen.

Papieren wegwerpzakken (bijv. de papieren zak van de groenteboer) of een oude krant kun je ook gebruiken als afvalzakje. Deze zijn volledig composteerbaar.

Kiemplantlogo

De gfe-containers zijn uitsluitend te openen met een toegangspas. De toegangspas heeft u al in uw bezit: met uw toegangpas voor de restafvalcontainer kunt u ook gebruik maken van de gfe-container. U kunt de toegangspas gebruik op alle gfe-containers in uw buurt.

Een groot deel van het restafval bestaat uit voedselresten. Groenten-, fruit-, en etensresten (gfe) bevatten veel grondstoffen die voor 100% hergebruikt kunnen worden. Het gfe dat apart wordt ingezameld wordt door Irado naar een speciaal verwerkingsbedrijf gebracht waar er compost van wordt gemaakt. Compost kan worden gebruikt voor de planten op het balkon of in de tuin. Het scheiden van gfe van het restafval levert een belangrijke bijdrage aan het milieu. Want hierdoor hoeft er minder afval verbrand te worden. Als bedankje voor het scheiden van gfe en tuinafval (gft) kun je jaarlijks, tijdens de landelijke compostdag, gratis een zak compost afhalen bij de milieustraat.

Een overzicht van de gfe-locaties bij jou in de buurt vind je in het overzicht van containerlocaties. 

Een groot deel van het restafval bestaat uit voedselresten. Groenten-, fruit-, en andere etensresten (gft) bevatten veel grondstoffen die voor 100% hergebruikt kunnen worden. Het gft dat apart wordt ingezameld wordt door Irado naar een speciaal verwerkingsbedrijf gebracht waar er compost van wordt gemaakt. Compost kan worden gebruikt voor de planten op het balkon of in de tuin. Het scheiden van gft van het restafval levert een belangrijke bijdrage aan het milieu. Want hierdoor hoeft er minder afval verbrand te worden. Als bedankje voor het scheiden van gft kun je jaarlijks, tijdens de landelijke compostdag in maart, gratis een zak compost afhalen bij de milieustraat.

Maak de container schoon met kokend water en een scheut azijn of wat groene zeep. Gebruik voor het schoonmaken een bezem, borstel of hogedrukreiniger. Laat de container goed drogen voordat je hem weer gebruikt.

Klimop, of Hedera, is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de container om het probleem te bestrijden. Lavendel schijnt ook te helpen: een takje met bloempjes (geen spuitbus met luchtverfrisser) bestrijdt de stank, en ook de maden.

Stankproblemen en broei doen zich vooral voor als de container veel vocht bevat. Daarom is de belangrijkste tip: houd de container droog en schoon.

Vliegen komen af op etensresten om daar hun eitjes te leggen. Als je deze resten direct verpakt in een krant of in een biologisch afbreekbare afvalzak, maak je de container minder aantrekkelijk voor vliegen. Zo zal de bak minder snel stinken.

Op Tips voor schone en frisse containers op onze website vind je een uitgebreid overzicht van tips om stank en maden in de container te voorkomen en te bestrijden

Als u afval goed scheidt, blijft de restafvalbak schoon en fris. Er zit dan namelijk niets meer in de container dat stank of maden kan veroorzaken. Goed scheiden betekent: groente-, fruit-, tuinafval en etensresten in de gft-container. Glas, textiel, plastic verpakkingen, drankenkartons en papier brengt u naar het Afval Apart Punt. Goed scheiden is altijd beter voor het milieu. Luiers moeten bij het restafval. Verpak ze in een dichtgeknoopte (luier)zak, dat houdt de container fris en voorkomt maden.

Leg een oude krant of stro onderin de containers om het laatste vocht op te nemen. En om aankoeken van afvalresten te voorkomen. Maak de containers regelmatig schoon met water en een scheut azijn of water en groene zeep.

Meer tips kun je raadplegen op Tips voor schone en frisse containers

De Irado aanhangwagens met een maximale massa (lediggewicht + laadvermogen) tot 750 kg kun je met een rijbewijs B rijden.

Voor het rijden onze aanhangers heb je een witte kentekenplaat van het trekkend voertuig nodig voor op de aanhangwagen. Dit is bij wet verplicht. De witte kentekenplaat is bestemd voor aanhangwagens t/m 750 kilo. Je dient zelf zorg te dragen voor deze kentekenplaat.

Bij een open aanhangwagen is het wettelijk verplicht om de lading af te dekken tijdens het rijden. Deze maatregel is ingevoerd om de veiligheid op de weg te verhogen. De bekeuringen kunnen hoog zijn. Je krijgt het afdekzeil bij het afhalen bijgeleverd. Het gebruik van het afdekzeil is gratis.

Om de aanhangwagen aan je auto te koppelen doorloop je de volgende stappen:

 1. Breng de aanhangwagen naar de auto.
 2. Bevestig de koppeling correct aan de trekhaak.
 3. Haal de handrem er af (druk de handrem omlaag)
 4. Draai het neuswiel omhoog.
 5. Bevestig correct de hulpkoppeling.
 6. Sluit de stroomkabel aan.
 7. Plaats je kentekenplaat.
 8. Je kunt vertrekken.

Heb je een vraag over de reparatie of levering van je container? Neem dan hier contact met ons op.

Lees hier alles over de afmetingen van de containers.

Je kunt je afval ook zelf brengen. Je kunt terecht op de milieustraten van Irado.

Gevaarlijk afval  is afval dat schade kan toebrengen aan mens, dier en milieu. Het is daarom wettelijk verplicht deze afvalstoffen te scheiden en per afvalsoort door een erkende inzamelaar te laten ophalen. Zuren, logen, zware metalen, oplosmiddelen, verfresten, spuitbussen, oliehoudende stoffen en garageafval zijn schadelijke stoffen. Maar ook Tl-buizen, batterijen en toners horen bij het gevaarlijk afval.

Gevaarlijk Afval moet altijd apart worden afgevoerd. Wanneer Gevaarlijk Afval in een “normale” container wordt gedeponeerd wordt er een milieudelict gepleegd. Lopen onze medewerkers risico op gevaarlijke situaties en kunnen branden ontstaan bij Afvalverwerkingsbedrijven.

Heb je als school uit Capelle aan den IJssel een vraag aan Irado? Maak dan hier je melding of bel met 010-2621000

Heb je als VVE een vraag aan Irado? Maak dan hier je melding of bel met 010-2621000

Door Grof Afval gescheiden aan te bieden kun je aanzienlijk op kosten besparen. En je helpt natuurlijk een hand met het milieu.

Al het grofvuil dat wij ophalen na het maken van een grofvuilafspraak wordt handmatig door onze beladers in de grofvuilwagen gegooid. Vanuit de Arbo-wetgeving zijn voor onze medewerkers richtlijnen opgesteld voor maximale belasting per persoon voor afmetingen en gewicht. De 30 kilogram maximum gewicht en 1,80 meter lengte zijn richtlijnen. Wanneer grofvuil deze richtlijnen niet te ver overschrijdt, wordt je grofvuil volgens afspraak meegenomen.

De wachttijd verschilt per gemeente. In Vlaardingen en Capelle is de minimale wachttijd voor het maken van een grofvuil afspraak één week. Voor inwoners van de gemeente Schiedam is dat twee weken. Pas dan kun je de eerstkomende grofvuil afspraak inplannen. Wil je eerder je grofvuil kwijt, dan kunt dit dus altijd zelf brengen naar de milieustraat in je  gemeente. Eventueel door gebruik te maken van onze gratis leenaanhanger (muv Rozenburg).

 

Onze chauffeurs komen tussen 7.30 en 16.00 uur langs om het grofvuil op te halen. Zet je grofvuil daarom vóór dit tijdstip aan de doorgaande weg.

Wanneer je een afspraak maakt voor het ophalen van grofvuil, dan kan het voorkomen dat niet alles in hetzelfde voertuig wordt meegenomen. Om ook opgehaald grofvuil zo goed mogelijk te kunnen scheiden, halen we grofvuil op met verschillende voertuigen. Matrassen (muv Capelle) en elektrische apparaten halen we met een ander voertuig op. Maak daarom hiervoor dan ook een aparte afspraak.

Heb je nog vragen over grofvuil of grof tuinafval, neem dan hier contact met ons op. Let op: het maken van een afspraak voor grofvuil kan niet telefonisch, alleen via onderstaand formulier.

Heb je een vraag over je abonnement? Meld het ons. Dan helpen we je graag verder.

Heb je een vraag over de levering van je container? Neem dan hier contact met ons op.

Ben je klant bij Irado en wil je je gegevens wijzigen geef het dan hier door.

Tref je graffiti aan in de openbare ruimte in Schiedam? Neem contact met ons op via onderstaand formulier. Aan het verwijderen van graffiti in de openbare ruimte zijn voor inwoners van Schiedam geen kosten verbonden. Verwijderen van graffiti op eigen gevel en in andere gemeente zijn voor eigen rekening. Lees verder>>

Ongedierte is een ramp voor uw bedrijf, vereniging, VVE, school of instelling. U kunt rekenen op Irado voor effectieve ongediertebestrijding en preventie. lees verder>>

Je kunt je factuur voldoen via automatische incasso. Meld je hier aan, dan regelen wij de rest.

Met een uniek afvalbeheersplan op maat helpt Irado je met voorkomen, scheiden en hergebruiken van bedrijfsafval. Zodat reststromen kunnen worden ingezet als grondstof en je een afvalvrije organisatie krijgt. Zo krijg je makkelijk, snel, voordelig en duurzaam je afvalvrij bedrijf, afvalvrije school of afvalvrije vereniging.

 

Irado helpt bedrijven, scholen en instellingen naar een afvalvrije organisatie. Met een uniek afvalbeheersplan op maat helpen we je met voorkomen, scheiden en hergebruiken bedrijfsafval. Zodat reststromen kunnen worden ingezet als grondstof en je een afvalvrije organisatie krijgt. Bovendien helpt onze methode je om efficiënt te sturen op kosten. Je helpt het milieu én je bespaart op kosten. Heb je interesse in een afvalbeheersplan voor jouw organisatie? Vraag dan het afvalbeheersplan aan of ontvang direct een offerte.

Heb je een vraag over je abonnement? Meld het ons. Dan helpen we je graag verder.

Wil je een kopie van je factuur? Meld het ons. Dan helpen we je graag verder.

Ben je klant bij Irado en wil je je gegevens wijzigen geef het dan hier door.

Heb je als school uit Capelle aan den IJssel een vraag aan Irado? Maak dan hier je melding of bel met 010-2621000

Heb je als VVE een vraag aan Irado? Maak dan hier je melding of bel met 010-2621000

Tref je graffiti aan in de openbare ruimte in Schiedam? Neem contact met ons op via onderstaand formulier. Aan het verwijderen van graffiti in de openbare ruimte zijn voor inwoners van Schiedam geen kosten verbonden. Verwijderen van graffiti op eigen gevel en in andere gemeente zijn voor eigen rekening. Lees verder>>

Ongedierte is een ramp voor uw bedrijf, vereniging, VVE, school of instelling. U kunt rekenen op Irado voor effectieve ongediertebestrijding en preventie. lees verder>>

Je afvalstroomnummer staat op je factuur. Kom je er niet uit? Meld het, dan helpen we je.

Vervelend dat je betaling is mislukt. Voorkom herinneringen en incasso en meld het snel aan Irado.

Je kunt je factuur voldoen via automatische incasso. Meld je hier aan, dan regelen wij de rest.

Heb je een product of dienst in de Irado Shop gekocht. Dan ontvang je de factuur in je bevestigingsmail. Heb je een account vind je jouw factuur ook in je account.

Irado helpt bedrijven, scholen en instellingen naar een afvalvrije organisatie. Met een uniek afvalbeheersplan op maat helpen we je met voorkomen, scheiden en hergebruiken bedrijfsafval. Zodat reststromen kunnen worden ingezet als grondstof en je een afvalvrije organisatie krijgt. Bovendien helpt onze methode je om efficiënt te sturen op kosten. Je helpt het milieu én je bespaart op kosten. Heb je interesse in een afvalbeheersplan voor jouw organisatie? Vraag dan het afvalbeheersplan aan of ontvang direct een offerte.

Heb je een vraag over je abonnement? Meld het ons. Dan helpen we je graag verder.

Heb je een vraag over de reparatie of levering van je container? Neem dan hier contact met ons op.

Heb je als school uit Capelle aan den IJssel een vraag aan Irado? Maak dan hier je melding of bel met 010-2621000

Heb je als VVE een vraag aan Irado? Maak dan hier je melding of bel met 010-2621000

Tijdens de feestdagen haalt Irado geen bedrijfsafval op. De inzameling verschuift naar een andere datum.  De milieustraten zijn dan ook gesloten. Raadpleeg dit overzicht voor de actuele inzameldata tijdens de feestdagen:

Wijzigingen inzameling bedrijfsafval tijdens feestdagen »

De container wordt tussen 8:00 en 17.00 uur geleegd. Wil je ervoor zorgen dat de container voor deze tijd staat aangeboden aan de doorgaande weg, dan zorgen wij dat de container wordt geleegd.  Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, neem dan op werkdagen contact met ons op.

De container wordt tussen 8:00 en 17:00 uur geleegd. Als je zorgt dat de container uiterlijk om 8:00 uur is aangeboden, zorgen wij dat de container wordt geleegd.

Irado helpt bedrijven, scholen en instellingen naar een afvalvrije organisatie. Met een uniek afvalbeheersplan op maat helpen we je met voorkomen, scheiden en hergebruiken bedrijfsafval. Zodat reststromen kunnen worden ingezet als grondstof en je een afvalvrije organisatie krijgt. Bovendien helpt onze methode je om efficiënt te sturen op kosten. Je helpt het milieu én je bespaart op kosten. Heb je interesse in een afvalbeheersplan voor jouw organisatie? Vraag dan het afvalbeheersplan aan of ontvang direct een offerte.

Heb je een vraag over je abonnement? Meld het ons. Dan helpen we je graag verder.

De rolcontainer en de kliko behoren tot de verleden tijd, omdat je voortaan bedrijfsafval in kleinere, hanteerbare volumes inzamelt. Dat bespaart opslagruimte en levert ook een schoner straatbeeld op.

Om bedrijfsafval zo duurzaam mogelijk te kunnen verwerken, vragen wij je de afvalstromen vooraf te scheiden met kleinere inzamelmiddelen (zak, krat en/of emmer). Deze inzamelmiddelen worden gratis verstrekt.

Team Zero wat hoort waar?

Hoeveel je kunt aanbieden hebben we vastgelegd in een inzamelovereenkomst. Blijkt inmiddels dat je minder afval aanbiedt dan is afgesproken in de overeenkomst, neem dan contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.

Je kunt de verschillende soorten bedrijfsafval aanbieden van maandag tot en met vrijdag. In Schiedam en Vlaardingen zelfs op zaterdag. Je kunt de afvalsoorten uit het contract dus dagelijks aanbieden er is geen vaste ophaaldag meer per afvalsoort.

Maak hiervoor wel eerst een ophaalreservering, dan weten wij wanneer we bij je langs kunnen komen. Zet de afvalsoorten uiterlijk om 9.00 uur bij de voordeur klaar. Vanaf 9.00 uur komen wij langs om het bedrijfsafval op te halen.

Op dit moment haalt Team Zero uitsluitend in Schiedam Centrum het bedrijfsafval op. Heb je een bedrijf buiten dit gebied en ben je geïnteresseerd in de dienstverlening van Team Zero, laat het ons weten.

Dat kan via dit contactformulier.

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs via dit formulier.

Afhankelijk van het contract met Irado ontvang je per afvalsoort handige en handzame inzamelmiddelen. Team Zero haalt de afvalsoorten op weekdagen op. De volgende inzamelmiddelen zijn beschikbaar:

Team Zero wat hoort waar?

 

Het reinigingsrecht wordt namens de gemeente geheven door de Regionale Belasting Groep. Bekijk hier de kosten.

Alle bermen worden minimaal één keer per jaar gemaaid. Bermen langs drukke wegen en onoverzichtelijke kruispunten worden vaker gemaaid. Waar nodig worden randen gemaaid tegen overhangen van het gewas. Dit is afhankelijk van seizoen en weer. Het gemaaide gras laten we in principe liggen. Dat bespaart kosten. Afvoeren doen we alleen op locaties waar bijzondere flora of fauna voorkomen.

Bermen met beschermde planten- of insectensoorten vragen om een ander bermbeheer, het zogenaamde ecologische maaibeheer. Bij deze bermen wordt het maaisel wordt opgeruimd om de bodem bewust te laten verschralen en zeldzame planten zich te laten ontwikkelen. Bepaalde, soms zeldzame, insecten en vlinders zijn namelijk afhankelijk van deze zeldzame planten.

In de zomerperiode is de kans groter dat uw hond (of u zelf) last van teken krijgt. Als honden graag in hoog gras willen lopen dan kan dat. Het is wel verstandig om uzelf en uw hond na de wandeling te controleren op teken, scherpe grasaren etc.

Bermen met beschermde planten- of insectensoorten vragen om een ander bermbeheer, het zogenaamde ecologische maaibeheer. Bij deze bermen wordt het maaisel wordt opgeruimd om de bodem bewust te laten verschralen en zeldzame planten zich te laten ontwikkelen. Bepaalde, soms zeldzame, insecten en vlinders zijn namelijk afhankelijk van deze zeldzame planten.

Alle bermen worden minimaal één keer per jaar gemaaid. Bermen langs drukke wegen en onoverzichtelijke kruispunten worden vaker gemaaid. Waar nodig worden randen gemaaid tegen overhangen van het gewas. Dit is afhankelijk van seizoen en weer. Het gemaaide gras laten we in principe liggen. Dat bespaart kosten. Afvoeren doen we alleen op locaties waar bijzondere flora of fauna voorkomen.

Bermen met beschermde planten- of insectensoorten vragen om een ander bermbeheer, het zogenaamde ecologische maaibeheer. Bij deze bermen wordt het maaisel wordt opgeruimd om de bodem bewust te laten verschralen en zeldzame planten zich te laten ontwikkelen. Bepaalde, soms zeldzame, insecten en vlinders zijn namelijk afhankelijk van deze zeldzame planten.

Samen kunnen we al veel doen om de overlast van ratten te voorkomen. Signaleer je ondanks alle maatregelen toch een bruine rat,

Ik woon in Schiedam:

Neem contact op met het contactcentrum van de gemeente Schiedam: 14010. Zij informeren Woonplus en Irado Plaagdierbeheersing voor vervolgacties. Team Toezicht en Handhaving/LBB van de gemeente Schiedam houdt toezicht op het schoonhouden van de buitenruimte en is bevoegd om controles uit te voeren en in sommige gevallen een boete op te leggen.

Ik woon in Vlaardingen en Rozenburg:

Neem contact op met onze klantenservice via dit formulier of telefoonnummer 010 – 262 1000. Onze ongediertebestrijders nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ik woon in Capelle aan den IJssel:

Het gebruik van gif is wettelijk niet meer toegestaan. De gemeente en Irado werken aan de aanpak van ratten. Irado ruimt de rommel rondom containers op. Daarnaast huurt de gemeente een bedrijf in voor de bestrijding van ongedierte zoals ratten en muizen. De gemeente laat rattenvallen plaatsen en controleert deze. Ook plaatst de gemeente borden met “niet voederen” bij sloten, singels en dierenparkjes om voedselresten in de buitenruimte tegen te gaan. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Capelle: Help mee voorkom ratten in uw buurt

Ik woon in Schiedam:

De gemeente Schiedam, Woonplus en Irado werken nauw samen in de aanpak van ratten. Met voorlichting over hygiëne en wering. Het gebruik van gif is vanwege wettelijke regelgeving niet toegestaan en daarom zijn rattenvallen geplaatst die dagelijks worden geïnspecteerd. Als er geen voedsel op straat ligt dan zal de rat eerder gebruik maken van de val. De groene beplanting in de buitenruimte wordt regelmatig gesnoeid en overmatig plantengroei verwijderd, zodat wordt voorkomen dat de rat een beschutte plek heeft om te nestelen en zich voort te planten. Bekijk hier de informatiefolder.

 

Ik woon in Capelle aan den IJssel:

Het gebruik van gif is wettelijk niet meer toegestaan. De gemeente en Irado werken aan de aanpak van ratten. Irado ruimt de rommel rondom containers op. Daarnaast huurt de gemeente een bedrijf in voor de bestrijding van ongedierte zoals ratten en muizen. De gemeente laat rattenvallen plaatsen en controleert deze. Ook plaatst de gemeente borden met “niet voederen” bij sloten, singels en dierenparkjes om voedselresten in de buitenruimte tegen te gaan. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Capelle: Help mee voorkom ratten in uw buurt.

Ik woon in Vlaardingen en Rozenburg:

Neem contact op met onze klantenservice via dit formulier of telefoonnummer 010 – 262 1000. Onze ongediertebestrijders nemen zo snel mogelijk contact met u op.

De meest effectieve manier om bruine ratten te voorkomen, is om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Dat betekent dat er geen rommel, vuilnis en etensresten mag rondslingeren op straat:

 • geen etensresten laten liggen in en om uw woning! Strooi dus geen brood voor de vogels, gooi geen eten of etensresten op straat, en knoei geen voer of ruim het direct op.
 • Gebruik ook altijd een afvalbak of huisvuilcontainer! Scheidt uw afval goed breng dit naar een Afval apart punt of milieu-eiland in uw wijk. Staat er een verzamelcontainer voor gft in uw straat, gooi daarin dan uw voedselresten weg. Zet geen afval naast de container en houdt het binnen tot de vuilnisman langskomt. Verpak uw afval goed.

De bruine rat is 20 tot 30 centimeter lang, stompe snuit, korte staart, kleine oren en grijsbruine vacht. De bruine rat is altijd op zoek naar eten, zoals vlees, etensresten en afval. Hij verstopt zich het liefst daar waar hij het makkelijkst eten kan vinden. En nestelt zich in riolen,  in kelders en onder gebouwen. Hij graaft holen en vermenigvuldigt zich daar snel. Een vrouwtje kan tijdens haar leven wel honderd jongen krijgen.

De (bruine) rat is een berucht plaagdier. Met hun geknaag maken ze veel schade aan gebouwen, kabels, leidingen, verpakkingsmateriaal en voedselvoorraden. En kan bovendien verzakking ontstaan. Maar wat misschien nog wel gevaarlijker is; ratten verspreiden via hun speeksel en uitwerpselen ernstige ziektes.

Als de toegangspas voor de restafval container niet meer werkt, vraag hier een nieuwe pas aan. We blokkeren dan de oude pas en sturen een nieuw pas toe. Er wordt één pas per adres uitgegeven.

Met de toegangspas kun je terecht bij alle restafval containers in de wijk. Dat is handig als er bijvoorbeeld een container verstopt zit.

De pasjes worden gebruikt om te zorgen dat er geen illegaal (bedrijfs)afval in de containers wordt gestort. Bovendien is de capaciteit van de containers berekend op het aantal huishoudens. De containers zijn uitgerust met sensoren, zodat we op tijd een signaal krijgen wanneer de container geleegd moet worden. De ophaalfrequentie kan op deze manier worden bijgesteld.

De gemeente Schiedam en Irado hebben voor de invoering van toegangscontrole (het systeem met pasjes) gekozen om een aantal redenen. Door het invoeren van pasjes wordt het illegaal in de container dumpen van afval voorkomen en wordt het mogelijk volle containers te voorkomen. Wij krijgen namelijk een signaal als de container bijna vol is. Door deze maatregelen worden kosten bespaard wat een gunstig effect heeft op de afvalstoffenheffing die door de bewoners wordt betaald. Daarnaast is het door de toegangscontrole mogelijk geworden dat een containerstoring automatisch bij Irado wordt gemeld zodat wij storingen sneller kunnen verhelpen.

Nee. Je betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente. Je hoeft niet extra te betalen voor het afval dat je met de pas in de container doet. Met gebruik van de passen voorkomen we illegaal dumpen van afval in de container.

De gegevens zijn gekoppeld aan het adres en niet aan personen. Irado doet niets met deze gegevens. Het is dus niet zo dat als je vaker restafval wegbrengt je belasting omhoog gaat of dat je extra moet betalen als je bijvoorbeeld meer stort dan de buurman.

Maak van bijplaatsing van afval of grofvuil altijd melding bij de gemeente via telefoonnummer 14010. Het afval wordt opgeruimd en er wordt onderzocht waar het vandaan komt.

Betrek je een nieuw opgeleverde woning vanuit een bouwproject, dan ontvang je in de week van de oplevering automatisch je milieupas voor toegang tot de de restafvalcontainer op je nieuwe woonadres. Verhuis je naar een bestaande woning, dan dienen de vorige bewoners de pas achter te laten. Per woonadres wordt één pas verstrekt. Is er geen pas (achtergelaten)? Vraag dan hier een nieuwe pas aan.

Als je de pas voor de restafvalcontainer bent verloren, kun je een nieuwe pas aanvragen. Wij blokkeren de oude pas en maken een nieuwe aan. Wij sturen de nieuwe per post naar het opgegeven huisadres.

Ieder huishouden krijgt één pas voor de restafvalcontainer. Alleen als je kamers verhuurt kun je evenveel passen aanvragen als het aantal kamers waarvoor je een verhuurvergunning hebt. Neem voor het aanvragen van extra passen contact op met de Klantenservice.

Is de pas kapot, dan krijg je van onze een nieuwe pas. Wij blokkeren de oude pas en maken een nieuwe aan. Wij sturen de nieuwe pas per post naar het opgegeven huisadres.

Je hebt uitsluitend toegang tot de restafvalcontainer in Schiedam met een milieupas/toegangspas.

 • Heb je geen pas, neem dan contact op met onze klantenservice.
 • Heb je wel een pas, dan kan er een storing zijn in het systeem. Er verschijnt dan een melding in het beeldscherm op de container. Laat ons dit alstublieft weten via dit formulier, zodat we dit snel kunnen verhelpen. Vermeld hierbij het containernummer.
 • De pas geeft toegang tot alle restafvalcontainers in de wijk. Mogelijk heeft de pas (nog) geen toegang tot deze restafvalcontainer. Neem dan contact op met onze klantenservice. Vermeld hierbij het containernummer en het pasnummer.

Ja, je kunt een voorkeur voor een restafval container aangeven bij onze Klantenservice. We bekijken je verzoek en proberen altijd de dichtstbijzijnde container aan je toe te wijzen. Vermeld bij het aanvragen hiervan het containernummer en je pasnummer, zodat deze aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Je kunt hier je pas bestellen.  Per adres wordt één pas verstrekt.

 

Als je uitgekeken bent op een speelgoedartikel of boek, ruil dan dit (wel nog bruikbaar) exemplaar om voor iets in de kast dat jij wel ziet zitten. Zo maak jij jezelf en anderen blij en wordt het geen afval maar heeft het waarde.

Kleine apparaten met een stekker. Voor de Groenelaan geldt (i.v.m. de opening) niet groter dan een koffiezetapparaat. Andere voorbeelden: koptelefoon, föhn, staafmixer, boormachine, strijkijzer, elektrische tandenborstel, scheerapparaat, waterkoker, oplader, krultang, bluetooth speaker

 

Blik kunt u kwijt bij het restafval. Bij de verwerker wordt het met een magneet eruit gehaald en gerycled.

In de gemeente Schiedam kunt u vanaf 1 april 2015 ook uw lege drankenkartons in de Afval Apart Punt voor plastic verpakkingsafval gooien. Denkt u aan: pakken voor vruchtensappen, water en wijn, pakken voor melk, vla en yoghurt, pakken voor soep en pastasaus. Alleen geen pakken met inhoud. Graag de drankenkarton eerst platvouwen en de dop er weer op draaien. Omspoelen is niet nodig.

In de gemeente Vlaardingen kunt u uw lege drankenkartons kwijt in de container voor restafval.

Kleinere formaten (35 liter) zijn verkrijgbaar bij diverse supermarkten. Wil je doorzichtige zakken van 60 liter aanschaffen dan zijn deze (online) verkrijgbaar: transparante zakken 60 liter »

Uit ervaring blijkt dat veel restafval nu nog uit herbruikbare grondstoffen bestaat. Als u goed scheidt, blijft er nog maar weinig restafval over. Dan hoeft u dus nog maar weinig restafval naar de ondergrondse container te brengen.

Deze containers komen op loopafstand bij u in de buurt te staan, op maximaal 200 meter van uw huis. De locaties zijn zoveel mogelijk zo gekozen dat bewoners er langskomen als ze de wijk verlaten om bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen. Bovendien kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag uw afval kwijt, dus ook kleine hoeveelheden.

We kunnen ons voorstellen dat brengen van restafval een probleem is voor bijvoorbeeld ouderen of mensen met een fysieke beperking. We weten dat deze groep vaak een beroep doet op de omgeving (buren, kennissen, familie). Bijvoorbeeld voor het halen van boodschappen, bezoekjes aan arts of apotheek. Mocht het wegbrengen van restafval desondanks toch een probleem zijn, laat het ons weten dan zoeken we samen naar een praktische oplossing. Neem hiervoor contact met ons op via info@irado.nl of bel via 010 – 262 1000.

De kliko voor

 • oud papier en karton wordt één keer in de maand geleegd;
 • pmd wordt één keer in de twee weken geleegd;
 • gft wordt één keer in de twee weken geleegd.

Raadpleeg voor de inzameldagen de afvalkalender of de Irado-app.

Nee, u behoudt dezelfde hoeveelheid kliko’s die u nu ook hebt (twee of drie). Het restafval gaat naar een container in de buurt. Glas en textiel brengt u naar een verzamelcontainer bij een Afval Apart Punt. De drie kliko’s zijn voor:

 • pmd: grijze kliko met oranje clips
 • gft: grijze kliko met groene deksel
 • oud papier en karton: grijze kliko met blauwe deksel (deze kliko is vrijwillig)

De invoering van slimmer scheiden gaat in fasen. We houden daarbij de vaste inzameldagen aan. Een deel van deel wijken met de inzameldagen op maandag en dinsdag starten half mei met slimmer scheiden. De overige wijken met inzameldagen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn na de zomervakantie aan de beurt. Voordat uw wijk aan de beurt is ontvangt u uitvoerig informatie op uw huisadres.

 

Veel afval is geschikt voor hergebruik. Het kan als grondstof dienen voor nieuwe producten. Dat kan als iedereen de grondstoffen beter scheidt. Door grondstoffen slimmer te scheiden hoeven we minder restafval te verbranden. En dat is weer beter voor het milieu. In Schiedam zijn we daarom drie jaar geleden de uitdaging aangegaan om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ruim 1000 Schiedammers dachten mee over hoe we de 259 kilo restafval per persoon per jaar terug kunnen brengen naar 160 kilo in 2020. Onder het motto ‘Samen naar minder afval’ wordt er sindsdien door inwoners, gemeente, Irado en bedrijfsleven op verschillende terreinen hard gewerkt om het aantal kilo’s te laten dalen. Met resultaat, want in drie jaar tijd is het Schiedam gelukt om per jaar gemiddeld 79 kilo restafval per inwoner te besparen.

Nee, u betaalt al voor de afvalinzameling en -verwerking via de afvalstoffenheffing. Met het slimmer scheiden willen we de dure hoeveelheid restafval terugdringen en zodoende de kosten voor de komende jaren beheersbaar houden. Want minder restafval betekent lagere verbrandingskosten. En minder restafval zorgt voor meer herbruikbare grondstoffen. En die leveren juist geld op.

 • Milieu: meer recycling, minder restafval
 • Kosten: duurzaam, maar niet duurder
 • Service: alle grondstoffen aan of dicht bij huis inzamelen

Centraal in de nieuwe wijze van afvalinzameling staat de invoering van een kliko voor het aan huis inzamelen van pmd. Uw restafvalkliko wordt een kliko voor verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Het beetje restafval dat u nog over hebt, brengt u naar de ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. In enkele wijken betekent dit dat de pmd-verzamelcontainer wordt vervangen door een ondergrondse restafvalcontainer. En dat op sommige plaatsen restafvalcontainers moeten worden bijgeplaatst. Naast de bestaande gft- en papierkliko krijgt u dus ook een kliko voor pmd.

Wij noemen omgekeerd inzamelen slimmer scheiden. We helpen u slimmer te scheiden door verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (pmd), groente-, fruit- & tuinafval en etensresten (gft) en oud papier en karton aan huis op te halen bij woningen met een eigen tuin. Al deze grondstoffen gooit u in een speciale kliko. Deze grondstoffen kunnen we weer hergebruiken voor nieuwe producten. Het beetje restafval dat u over heeft, brengt u naar de ondergrondse container in de buurt.

Als de toegangspas voor de restafval container niet meer werkt, vraag hier een nieuwe pas aan. We blokkeren dan de oude pas en sturen een nieuw pas toe. Er wordt één pas per adres uitgegeven.

Met de toegangspas kun je terecht bij alle restafval containers in de wijk. Dat is handig als er bijvoorbeeld een container verstopt zit.

De pasjes worden gebruikt om te zorgen dat er geen illegaal (bedrijfs)afval in de containers wordt gestort. Bovendien is de capaciteit van de containers berekend op het aantal huishoudens. De containers zijn uitgerust met sensoren, zodat we op tijd een signaal krijgen wanneer de container geleegd moet worden. De ophaalfrequentie kan op deze manier worden bijgesteld.

Sommige mensen hebben wat problemen met de app, de meest voorkomende oplossingen zijn:

 • controleer de naam van de stad: (schrijf de hele naam): Capelle aan den IJssel
 • schrijf de postcode zonder spaties: voorbeeld “2609BB”
 • controleer de naam van de straat: (soms is er een kleine spelfout).

Als het probleem aanhoudt, willen we graag weten wanneer het probleem is ontstaan: bij het downloaden van de app, bij het openen van de app, bij het aanmaken van een account, of bij het inplannen van een ophaalverzoek? Je kunt dit mailen naar info@irado.nl, dan nemen wij contact op met Byewaste.

Je aangeboden boeken, speelgoed en textiel worden, als ze nog in goede staat zijn, hergebruikt via kringloopwinkel Het Goed. Je afgedankte (kleine) elektrische apparaten worden gerecycled en zijn zo grondstof voor nieuwe materialen. En dat is goed voor het milieu.

In principe kun je van elk aanbiedmoment gebruik maken. Die vind je in de Byewaste-app. Uit milieuoverwegingen is het raadzaam zoveel mogelijk spullen te verzamelen en in één keer aan te bieden voor een aanbiedmoment. Dan verminderen we onze footprint en het aantal vervoersbewegingen.

Dat is niet de bedoeling! Als je spullen niet zijn opgehaald, neem dan contact met ons op via info@byewaste.app.

De chauffeurs komen langs op het gereserveerde tijdblok. Je kunt helpen door de spullen in een waterbestendige doos of tas te stoppen.

Voor matrassen is dat lastiger. Het is belangrijk dat de matras schoon en droog wordt aangeleverd. Anders kan deze niet worden gerecycled. Mocht je de hoes van je nieuwe matras nog hebben, kan je je oude daarin aanbieden om deze tegen vocht te beschermen. Zet je matras dus niet buiten als het regent, Byewaste belt dan bij je aan. Het kan ook zijn dat Byewaste de ophaalafspraak op voorhand annuleert en een nieuwe ophaalafspraak wordt ingepland.

Bent je de milieupas verloren, is deze gestolen of kapot? Vraag dan een nieuwe pas aan.

Per huisadres wordt één pas vertrekt. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas automatisch geblokkeerd.

Er is geen verschil in het gebruik van beide passen. Je hebt met beide passen toegang tot de milieustraat. De milieupas is een moderne versie met nieuwe naam van de toegangspas.

Indien je al in het bezit bent van een toegangspas voor de restafvalcontainer, dan heb je hiermee ook toegang tot de milieustraat. Je kunt hiervoor geen tweede pas aanvragen.

Bewoners die geen gebruik maken van de afgesloten restafvalcontainer in de wijk hebben een milieupas ontvangen ip hun huisadres. Met deze milieupas voor bewoners heb je toegang tot de milieustraat.

Nee, je hebt met beide passen toegang tot de milieustraat. Indien je al in het bezit bent van een toegangspas voor de restafvalcontainer, dan heb je hiermee ook toegang tot de milieustraat. Je kunt hiervoor geen tweede pas aanvragen.

Nee, je hebt met de milieupas uitsluitend toegang tot de milieustraat in Schiedam.

Het brengen van grof huishoudelijk afval naar de milieustraat is gratis. Een uitzondering hierop is bouw- en sloopafval (gips, hout, dakbedekking, grond, puin en al het andere materiaal, dat vastzit in of aan uw huis).  De actuele bedragen staan hier: milieustraat Schiedam.

Laat de milieupas achter voor de nieuwe bewoner. De pas hoort namelijk bij het huisadres. Bij je nieuwe woning, krijg je de milieupas van de vorige bewoners.

Nee, de toegangspas voor de restafvalcontainer is ook te gebruiken voor de toegangszuil bij de milieustraat. Je hoeft hiervoor geen nieuwe, of tweede pas aan te vragen. Elk huishouden heeft één pas.

Nee, elk huishouden krijgt slechts één pas. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas direct geblokkeerd.

Dat mogen zij niet. Alle inwoners van Schiedam betalen afvalstoffenheffing en mogen daarom gebruik maken van de milieustraat. Bedrijven en niet-inwoners van de gemeente Schiedam betalen geen afvalstoffenheffing. Maar als zij in onze gemeente afval storten, moet dit wel afgevoerd en verwerkt worden. Dit komt dan voor rekening van de inwoners van onze gemeente via de afvalstoffenheffing. En zou niet terecht zijn.

Zonder toegangspas of milieupas krijg je geen toegang tot de milieustraat. Neem de pas dus altijd mee.

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht door de gemeente Schiedam. Inwoners van Schiedam hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Indien andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, gebruik van de milieustraat in Schiedam moeten zij hiervoor betalen. Om dit beter in de gaten te kunnen houden is de milieustraat uitsluitend toegankelijk met een pas.

De gft-container komen we legen op een vaste dag in de even of oneven week. De papiercontainer legen we op een vaste donderdag in de maand. Via de persoonlijke afvalkalender kan je zien op welke dag wij precies langskomen.

De inhoud is 140 liter, de afmetingen zijn: diepte 55,3 cm, breedte 48 cm  en hoogte 103 cm.

Als er geen gebruikelijke aanbiedplaats is, kan je de container aanbieden:

 • direct voor uw deur bij de stoeprand, als daar geen parkeerplaatsen zijn
 • of op de hoek van de straat naast de parkeerplaatsen
 • of op gedeeltes in de straat waar geen parkeerplaatsen zijn, maar wel een verbreding van de stoep.

Tussen het moment van aanvragen van de pas en het versturen verstrijken ongeveer 10 – 15 werkdagen.

Je hebt uitsluitend toegang tot de milieustraat met de zakelijke milieupas. Je kunt online een milieupas aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 

 

Nee, je hebt met de milieupas uitsluitend toegang tot de milieustraat in Schiedam.

Je kunt uitsluitend online een milieupas aanvragen.  Op de milieustraat worden door de medewerkers geen passen verstrekt. Aan de zakelijke milieupas zijn kosten verbonden.

Aan de zakelijke milieupas zijn kosten verbonden. De kosten voor het brengen van de verschillende rest- en grondstofstromen vind je hier.

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht door de gemeente Schiedam. Inwoners van Schiedam hebben daarom recht op toegang tot de milieustraat. Indien andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners, gebruik van de milieustraat in Schiedam moeten zij hiervoor betalen. Om dit beter in de gaten te kunnen houden is de milieustraat uitsluitend toegankelijk met een pas.