menu

Irado haalt geen winkelwagentjes op bij supermarkten

Het ophalen van winkelwagentjes is een overeenkomst tussen Capelle Werkt en de betreffende supermarkt, zonder tussenkomst van Irado en gemeente. Irado haalt geen winkelwagentjes op. Voor vragen over het ophalen van winkelwagentjes kunt u rechtstreeks contact opnemen met Capelle Werkt.

Wie haalt het oud ijzer en elektrische apparaten op in Capelle?

Met ingang van 1 december 2020 haalt Irado het oud ijzer en elektrische apparaten op in Capelle. Maakt u wel eerst een online grofvuilafpraak bij Irado. Vanaf deze datum wordt dit niet meer uitgevoerd door Stichting Capelle Werkt.

Waar laat ik mijn grof snoeiafval?

Elke laatste maandag van de maand haalt Irado in Capelle aan den IJssel – op afspraak – uw grove snoeiafval op. Maakt u hiervoor wel eerst een grofvuilafspraak via de website of de Irado-app. Zonder afspraak weten we namelijk niet dat u grof snoeiafval aanbiedt. Hoe u uw snoeiafval moet aanbieden leest u op de informatiepagina over grof tuinafval.

In tegenstelling tot wat beschreven is in de Afvalwijzer, rijdt Irado in het voor- en najaar géén takkenroute. In plaats daarvan rijden we nu iedere maand de snoeiroute.

Waarom kan pmd bij het restafval?

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken.

Lees verder op de informatiepagina over nascheiding.

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Andere soorten afval moeten nog steeds ‘aan de bron’ gescheiden worden, door u dus. Papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil blijft u apart aanleveren.

Beter glas en papier scheiden bij ‘De Hoeken’ in Capelle a.d. IJssel

In Capelle aan den IJssel is een proef gestart om het scheiden van glas en oud papier in appartementencomplexen “De Hoeken” te stimuleren en te verbeteren.

Meer gemak en kennis

Om het scheiden van papier en glas te vergemakkelijken staan op zes verdiepingen van Schermerhoek speciale containers voor glas en oud papier, vlakbij de lift. De containers worden vervolgens dagelijks geleegd door een zogeheten afvalcoach die ook de omgeving netjes houdt. Een bord boven de containers maakt de containers goed zichtbaar en geeft aan welke afvalstroom waar hoort. Voor vragen kunnen de bewoners ook terecht bij de afvalcoach.

Vervolg proef

De afvalscheidingsproef is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel in samenwerking met woningcorporatie Havensteder en Nedvang. Als de proef een succes is, worden op alle verdiepingen van de Schermerhoek en in het naastgelegen complex Purmerhoek glas- en papiercontainers neergezet.


Ik wil graag een jaaroverzicht van de Afvalkalender

De afvalkalender geldt alleen voor de huisgebonden containers. De data van inpandige containers en de containers in de wijk zijn hierin niet opgenomen.

U kunt de adresgebonden afvalkalender raadplegen, downloaden en vervolgens printen bij de informatiepagina Afvalkalender. Vul hiervoor uw postcode en huisnummer in.

De afvalkalender werkt niet met mijn postcode

De afvalkalender in de Irado-app en op de website geeft uitsluitend de ledigingdagen weer van de huisgebonden minicontainers. Voor deze groep bewoners is het belangrijk te weten op welke dag zij de minicontainer moeten buiten zetten om te worden geleegd. De ledigingdagen van de inpandige containers en de containers in de wijk zijn hierin niet opgenomen. De bovengrondse containers worden altijd een – en indien nodig twee keer – per week geleegd. De ondergrondse containers voor papier en restafval worden geleegd, zodra de sensor in de container ons hiervoor op afstand het signaal geeft.

Mijn minicontainer is niet geleegd

Zet uw minicontainer op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur klaar op de vaste aanbiedplaats. Tussen 7.30 uur en 16.00 uur komen we langs om de container te legen. Wanneer wij langskomen tussen deze tijden staat niet vast. Dat heeft te maken met routes, verkeer en weersomstandigheden. Mocht uw container na 16.00 uur nog niet zijn geleegd, neemt u dan pas contact op met onze klantenservice.

Hoeveel grofvuil kan ik aanbieden?

In tegenstelling tot wat in de Afvalwijzer is beschreven is er geen maximum op de totale hoeveelheid grofvuil dat u per keer mag aanbieden. Houdt u wel rekening met de aanbiedregels. Al het grofvuil dat wij ophalen na het maken van uw grofvuilafspraak wordt namelijk handmatig door onze beladers in de grofvuilwagen gegooid. Vanuit de Arbo-wetgeving zijn voor onze medewerkers richtlijnen opgesteld voor maximale belasting per persoon voor gewicht en afmetingen. De 30 kilogram maximum gewicht en 1,80 meter lengte zijn richtlijnen. Wanneer uw grofvuil deze richtlijnen niet te ver overschrijdt, wordt uw grofvuil volgens afspraak meegenomen. Alle aanbiedregels voor grofvuil vindt u op onze website.

Veelgestelde vragen over afvalinzameling in Capelle aan den IJssel

Veelgestelde vragen over afvalinzameling in Capelle aan den IJssel

Onlangs is Irado gestart met de afvalinzameling in de gemeente Capelle aan den IJssel. Net als u vinden we een schone straat belangrijk. Uw betrokkenheid bij onze dienstverlening waarderen we enorm. Dat er vragen zijn, begrijpen we ook. Daarom vindt u onderstaand de antwoorden op de vragen die ons de afgelopen periode het meest zijn gesteld.

Irado vindt het belangrijk om samen met u te zorgen voor een schone stad. Voor alle vragen en meldingen over afval zoals: containerstoringen, afval naast de container, het maken van een grofvuilafspraak en vragen over afvalscheiding kunt u terecht bij Irado klantenservice.