menu

Gladheidbestrijding

Wat doet Irado bij gladheid?

In de koude wintermaanden zorgt Irado dat de wegen in Schiedam goed begaanbaar en ijsvrij zijn.

In de koude wintermaanden zorgt Irado dat de wegen in Schiedam goed begaanbaar en ijsvrij zijn. Dit doen we door te strooien. Onze strooiploeg bestaat uit vijf ploegen die dag en nacht klaar staan om gladheid te bestrijden, zodat u veilig uw bestemming bereikt.

Waar strooit Irado?

Waar en wanneer wij strooien staat in het Wintergladheidbestrijdingsplan van de gemeente Schiedam. Onze strooiroute bestaat uit 100 kilometer fietspaden en 150 kilometer hoofdwegen.

Hoe strooit Irado?

We hebben zeven strooiwagens waarmee we zoveel mogelijk ‘nat strooien’. Een paar uur voordat het (hard) gaat vriezen, gaan we de weg op en strooien een mengsel van zout en water (pekel) op het wegdek. We gebruiken liefst natte pekel omdat het langer blijft liggen en minder zout is dan ‘droge pekel’, en dus beter voor het milieu.

Al onze strooiwagens hebben een speciaal navigatiesysteem waarmee we de route, hoeveelheid pekel en strooibreedte kunnen instellen. Voor fietspaden gebruiken we aparte strooiwagens. Een borstel aan de voorkant veegt de sneeuw weg en aan de achterkant wordt de pekel verspreid.

Kan ik strooizout bij Irado ophalen?

Dat is momenteel niet mogelijk.

Haalt Irado wel mijn afval op in de winter?

Irado haalt uw afval op bij ieder weertype. Door gladheid doen we er misschien wel iets langer over. Vooral kliko’s voor groente-, fruit- en tuinafval zijn in de winter lastig te legen omdat het afval vastvriest aan de wanden. Om dit te voorkomen kunt u uw gft-kliko in de schuur zetten of dicht tegen het huis waar het een paar graden warmer is. En verpak uw gft-afval in een krant voordat u het in de kliko gooit.

Ik heb een vraag

Heeft u vragen over de gladheidbestrijding van Irado? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op met onze Klantenservice.

Tips voor minicontainers in de winter

Tips voor minicontainers in de winter

Vriest het afval in uw container met vorst vast?  Irado heeft de volgende tips om vastgevroren afval te voorkomen:

  • Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval los van de wanden.
  • Is het deksel vastgevroren: plaat een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper, tussen het deksel de container om vastvriezen te voorkomen
  • Plaats de container op een niet al te koude plaats uit de wind, bijvoorbeeld tegen de gevel of in een schuurt of garage.
  • Leg krantenpapier, zaagsel of een eierdoos onder in de container.
  • Gooi zo min mogelijk nat afval in de container door het eerst uit te laten lekken.
  • Gebruik geen zout om bevriezing van afval in de container tegen te gaan. Dit verontreinigt het afval namelijk.

De medewerkers van Irado besteden extra aandacht aan het legen van de containers bij vorst. Zo drukken ze extra op de ledigingknop van de vuilniswagen zodat de container extra geschud wordt. Het kan echter voorkomen dat de container vanwege de vorst toch niet helemaal is geleegd, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. En door de weersomstandigheden kan de inzameling worden vertraagd, maar het ledigen van de containers blijven we doen.

Onze medewerkers vragen hiervoor uw begrip.

Waarom strooit Irado niet met zand?

Zout lost gladheid op en zand niet. Zand heeft dus geen dooiend effect en is alleen stroefmakend. De chemische reactie van zout en water zorgt wel dat het geschikt is als dooimiddel. Verkeer zorgt vervolgens voor een goede vermenging ervan op het wegdek.

Bovendien zijn er aan het strooien van zand extra schoonmaakkosten verbonden. Het strooien van zand heeft als gevolg dat al het zand naar de goot geveegd moet worden en dat de kolken naderhand schoongemaakt moeten worden. Heel veel extra werk dus voor een middel dat veel minder effectief is dan zout op doorgaande wegen.

Hoe belastend is strooizout voor het milieu?

Strooizout is slecht voor het milieu. Dat staat vast. Maar om veiligheid van weggebruikers te waarborgen moeten we echt strooien. De gemeente Schiedam en Irado hebben in tijden van gladheid zoveel mogelijk oog voor het milieu. Overmatig strooien leidt er toe dat het zoute smeltwater in de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt. Om dat te voorkomen stellen we de strooizouthoeveelheid in onze wagens zo nauwkeurig mogelijk af.

Wordt mijn afval ingezameld in de winter?

In de winter kunnen de weersomstandigheden van invloed zijn op de afvalinzameling in uw wijk. De inzameling wordt misschien vertraagd, maar het ledigen van de (mini)containers blijven we doen.

GFT-container

Als het vriest is het extra lastig om de gft-containers goed te legen. Door het vocht in groente, fruit- en tuinafval vriest het makkelijk vast aan de zijwand en de bodem en krijgen we de containers soms niet helemaal leeg.

Tips

We hebben een paar tips voor u waarmee u voorkomt dat uw gft-afval minder gauw vastvriest aan de minicontainer:

Zet uw gft-container in de schuur of dicht tegen het huis waar het een paar graden warmer is.

Verpak uw gft-afval in een krant. De krant neemt het vocht op zodat het afval niet vastvriest aan de container.

Hoe kan ik zelf de gladheid bestrijden?

Sneeuw kunt u opruimen door het weg te schuiven. Gebruik hiervoor een sneeuwschuiver of platte schep. Dit is de goedkoopste en meest milieuvriendelijke manier.

Let u er wel op dat u de goot en de rioolput vrijhoudt, zodat het dooiwater makkelijk kan weglopen. En veeg geen grote hoop op het fietspad en ga niet verder dan de rand van de stoep.

De gemeente verstrekt gratis strooizout aan alle Schiedammers. Kijkt u bij veelgestelde vraag: ‘Hoe kom ik aan gratis strooizout’ voor de afhaallocatie

Waar wordt gestrooid?

Waar en wanneer wordt gestrooid is vastgelegd in een prioriteitenplan dat door de gemeente Schiedam is samengesteld. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente Schiedam: www.schiedam.nl.

Hoe bestrijdt Irado de gladheid?

Strooiteam van Irado

De strooiploeg bestaat uit vier ploegen van elk 13 medewerkers die deze winter deel uitmaken van de vaste strooiploeg. De ploeg wordt aangestuurd door een coördinator. Zij staan dag en nacht paraat om de gladheid op routes uit het Wintergladheidsbestrijdigingsplan te bestrijden met zeven strooivoertuigen.

Strooiroute

De strooiroute bestaat uit totaal 250 kilometer fietspaden- en hoofdwegenroute. Welke wegen worden gestrooid staat in het prioriteitenplan van de gemeente Schiedam.

Strooiers voor fietspaden

Voor de fietspaden worden speciale strooiers ingezet. De strooiers zijn aan de voorkant uitgerust met een borstel om indien nodig de sneeuw zoveel mogelijk weg te vegen. Vervolgens wordt aan de achterkant van het voertuig gestrooid. Deze wagens zijn zowel uitgerust voor het zogeheten ‘nat strooien’ als voor het ‘droog strooien’. In de zomer worden deze multifunctionele wagens ingezet voor het beheer van de openbare ruimten.

Nat strooien

Irado gaat de gladheid in Schiedam zoveel mogelijk preventief te lijf door nat te strooien. Een mengsel van zout en water (pekel) wordt een paar uur voordat het glad wordt uitgestrooid op het wegdek. De (natte) pekel blijft in tegenstelling tot het droge strooizout een tijd liggen en voorkomt op deze manier gladheid. Deze methode van ‘nat strooien’ is tevens beter voor het milieu, omdat er veel minder zout wordt verbruikt dan bij ‘droog strooien’.

Weersvoorspelling

Irado wordt via Meteo Consult dag en nacht geïnformeerd met gladheidvoorspellingen, waardoor de wagens bijtijds de wegen en fietspaden op kunnen.

Efficient strooien

Alle strooiwagens zijn voorzien van een zgn. Winter/Autologic systeem. Het strooiteam kan met dit navigatiesysteem de strooiroute via GPS invoeren evenals de hoeveelheid benodigde pekel en strooibreedte. Met dit technische snufje kunnen de strooiteams dus efficiënter strooien.