Nieuwsoverzicht

Aanbiedregels container aan huis

Aanbiedregels voor containers aan huis Aanbiedregels: De containers moeten op eigen erf worden gestald en mogen alleen op de dag van inzameling op de inzamelplaats staan. Bij het aanbieden van de containers voor legen, moet de deksel dicht zijn. Indien de container open staat, wordt deze niet geleegd. Zet de container op de ophaaldag uiterlijk…

Tips voor schone en frisse containers

Hoe houd ik mijn container schoon en fris? De belangrijkste tips om je container het hele jaar door schoon en fris te houden vind je hier op een rij. Voorkomen Bestrijden Maden zijn larven van vliegen en muggen. Vliegen leggen graag eitjes op etensresten en uitwerpselen. Eén vlieg legt een paar honderd eitjes, die in warm en…

Container

Irado zamelt al uw afval in. Dit doen we met verschillende soorten containers: minicontainers, onder- en bovengrondse verzamelcontainers. Voor het gebruik van onze containers gelden speciale (aanbied)regels.

Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten

Een groot deel van uw huisvuil bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval (gft), zoals fruitschillen, groenteresten en bladeren. Gft-afval is perfect om compost van te maken. Lever het daarom gescheiden in bij Irado.

Restafval

Restafval is al het huisvuil dat niet in gescheiden wordt ingezameld en thuis hoort in een vuilniszak of minicontainer.

Afvalsoorten

Het meeste afval kan goed worden hergebruikt, maar lang niet alles. Lever ook uw overig afval in bij Irado, wij zorgen voor verantwoorde verwerking.