Nieuwsoverzicht

Container

Irado zamelt al uw afval in. Dit doen we met verschillende soorten containers: minicontainers, onder- en bovengrondse verzamelcontainers. Voor het gebruik van onze containers gelden speciale (aanbied)regels.

Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten

Een groot deel van uw huisvuil bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval (gft), zoals fruitschillen, groenteresten en bladeren. Gft-afval is perfect om compost van te maken. Lever het daarom gescheiden in bij Irado.

Restafval

Restafval is al het huisvuil dat niet in gescheiden wordt ingezameld en thuis hoort in een vuilniszak of minicontainer.

Afvalsoorten

Het meeste afval kan goed worden hergebruikt, maar lang niet alles. Lever ook uw overig afval in bij Irado, wij zorgen voor verantwoorde verwerking.